Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden MinFin op Kamervragen over Euronext

Datum nieuwsfeit: 29-10-2001
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Persbericht

No01/292
Den Haag

Antwoorden van de minister van Financiën op vragen van het lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Voûte-Droste over de animering en stabilisering van het aandeel Euronext door Euronext

VRAGEN:


1.
Is het waar dat er met door Euronext beschikbaar gestelde gelden, en dus voor rekening en risico van Euronext, regelmatig gehandeld wordt op de Amsterdamse, Brusselse en/of Parijse effectenbeurs (Euronext) in aandelen Euronext, teneinde te animeren en/of te stabiliseren?


2.
Is een dergelijke handelswijze verboden voor de Nederlandse vennootschappen die op de Amsterdamse beurs hun aandelen genoteerd hebben? Is een dergelijke handelswijze niet strijdig met de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en/of de Wet Voorwetenschap? Wil de regering bevorderen dat de STE op de kortst mogelijke termijn een verbod oplegt aan Euronext om gelden ter beschikking te stellen aan de zogenaamde animateur die handelt in aandelen Euronext?


3.
Indien mocht blijken dat een dergelijk verbod geen doel treft omdat deze aankopen zich afspelen op de beurs in Parijs waarover de STE geen zeggenschap heeft, wil de regering dan bevorderen dat dagelijks alle aan- en verkopen van deze animateurs worden gepubliceerd zodat beleggers dagelijks kennis kunnen nemen van deze ongezonde en onwenselijke aan- en verkopen?


4.
Acht de regering de introductie van een animateur op de beursvloer niet in strijd met de Nederlandse wetgeving en de jarenlange Nederlandse beursgebruiken? Ontstaat op deze wijze niet de schijn van voorkennis?

ANTWOORDEN:


1.
Ja. Euronext heeft op 11 september bekend gemaakt een inkoopprogramma voor de eigen aandelen te starten. In verband met de notering van het aandeel Euronext aan de beurs in Parijs is het inkoopprogramma geregistreerd bij de Franse toezichthouder, de Commission des opérations de bourse (COB). Blijkens het door Euronext uitgegeven informatiememorandum is het hoofddoel van het inkoopprogramma de stabilisatie van de koers van het aandeel Euronext. De transacties worden op basis van een met Euronext afgesloten "liquidity contract" uitgevoerd door BNP Paribas die daarmee tevens de taak op zich heeft genomen de liquiditeit van de handel in aandelen Euronext te verzorgen. In Frankrijk spreekt men in dit verband wel van de functie van "animateur". In Nederland spreekt men hier van een zogenaamde "liquidity provider". De transacties vinden plaats voor rekening en risico van Euronext, die hiervoor vooralsnog Euro 3 mln aan de liquidity provider ter beschikking heeft gesteld. Met ingang van 12 september worden door de aangezochte liquidity provider met grote regelmaat (vrijwel dagelijks) transacties uitgevoerd, waarbij het zowel om aan- als verkooptransacties gaat.
2 en 4.
In verband met de introductie van een nieuw handelssysteem voor de beurs in Amsterdam zijn door Euronext Amsterdam regels opgesteld voor "liquidity providers" die optreden in fondsen die genoteerd zijn via Euronext Amsterdam. Deze regels zijn door Euronext voorgelegd aan de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). De STE heeft aangegeven geen bezwaren tegen de nieuwe regels te hebben. In deze regels zijn enkele waarborgen opgenomen tegen (de schijn van) het gebruik van voorwetenschap door de liquidity provider. Op grond van het Amsterdamse Rule Book is het toegestaan dat de liquidity provider betaald wordt voor zijn diensten en/of een lening ontvangt. Niet toegestaan is evenwel dat de transacties die de desbetreffende effecteninstelling als liquidity provider uitvoert voor rekening van de opdrachtgever komen of dat de liquidity provider zijn winsten of verliezen op enigerlei wijze verrekent met de opdrachtgever. De Amsterdamse regels zijn op dit punt niet gelijkluidend met de Franse regelgeving. Dat zich op dit punt verschillen kunnen voordoen tussen de Parijse en Amsterdamse regelgeving laat zich verklaren uit de stand van het integratieproces. Euronext N.V. is een Nederlandse holdingmaatschappij die beurzen houdt in drie verschillende landen: Nederland, België en Frankrijk. Deze beurzen zijn elk werkzaam binnen de eigen jurisdictie. Zij moeten zich houden aan nationale regelgeving, die binnen de context van Europese regelgeving, op onderdelen verschillend kan zijn. De beurzen hebben ook elk te maken met in eigen land gegroeide handelspraktijken. Teneinde het verdere integratieproces te faciliëren wordt gewerkt aan verdere harmonisatie van de beursregels. Deze harmonisatie is evenwel nog niet voltooid. De toezichthouders in de drie betrokken landen zijn bij deze harmonisatie van beursregels nauw betrokken. Nieuwe gemeenschappelijke regels kunnen alleen tot stand komen met medewerking van elk van de drie toezichthouders. Het Amsterdamse Rule Book staat er ondertussen niet aan in de weg dat Nederlandse uitgevende instellingen met notering aan andere beurzen andere arrangementen treffen met liquidity providers ten behoeve van de liquiditeit voor de handel op deze beurzen. De afgesloten arrangementen dienen te voldoen aan de in het buitenland geldende regels, die op onderdelen kunnen afwijken van de regels van Euronext Amsterdam. Voorzover de transacties vanuit Nederland worden verricht of bewerkstelligd is tevens de Nederlandse wetgeving op het gebied van voorwetenschap van toepassing. Deze wetgeving verbiedt niet dat een liquidity provider op een buitenlandse beurs transacties voor rekening en risico van een Nederlandse uitgevende instelling verricht. Deze verbiedt wel dat bij dergelijke transacties gebruik wordt gemaakt van voorwetenschap. Van belang daarbij is dat de uitgevende instelling zowel intern als in de relatie met de liquidity provider afdoende voorzieningen treft om gebruik van voorwetenschap op deze wijze tegen te gaan. In het bijzonder is het daarbij van belang dat er geen voorwetenschap gewisseld wordt tussen de uitgevende instelling en de liquidity provider en dat bij het verstrekken van opdrachten door de uitgevende instellingen aan de liquidity provider het gebruik van voorwetenschap geen rol speelt. De STE ziet hier op toe. Voor wat betreft het aandeel Euronext is van belang dat het aandeel Euronext officieel genoteerd is op Euronext Parijs, hetgeen uiteraard samenhangt met het feit dat de meeste aandeelhouders van Euronext Frans zijn. Op de handel in Parijs is de Franse regelgeving van toepassing. Dit betekent ook dat de COB als toezichthouder beoordeelt of aan de regels is en wordt voldaan. Ten aanzien van het "liquidity contract" schrijft de COB het gebruik maken van een standaard-contract voor. Dit contract voorziet er onder andere in dat de opdrachtgever geen bemoeienis heeft met de transacties van de "liquidity provider". De "liquidity provider" sluit terzake een zogenaamde "blind trust"-overeenkomst met de opdrachtgever, waarbij door de opdrachtgever afstand wordt gedaan van elke invloed en zeggenschap over de "liquidity rekening". Het "liquidity contract" voorziet er tevens in dat de opdrachtgever geen voorwetenschap aan de "liquidity provider" mag verschaffen. Op grond van de Franse wetgeving heeft Euronext voorts de doelstellingen en condities van het inkoopprogramma gepubliceerd en worden de in dit kader uitgevoerde transacties aan de COB gemeld. Mede aan de hand hiervan beoordeelt de COB of de transacties strijdig zijn met de Franse wetgeving op het terrein van handel met voorkennis. Deze wetgeving is, evenals de Nederlandse wetgeving, gebaseerd op de Europese richtlijn terzake. Tussen de Franse en Nederlandse toezichthouders is nauw contact bij het uitoefenen van het toezicht op Euronext.


3.
Euronext N.V. is als Nederlandse vennootschap verplicht om op grond van artikel 46b, eerste lid van de Wte 1995 aan de STE onverwijld melding te doen van door haar verrichte of bewerkstelligde transacties in op haar betrekking hebbende effecten. Op basis hiervan worden alle transacties die door de liquidity provider van Euronext in Parijs worden gedaan aan de STE gemeld. De STE publiceert deze gemelde transacties dagelijks op haar website.

Woordvoerder: drs. F.F.M. Kemperman

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...