Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Raadsvergadering gemeente Gilze en Rijen

Datum nieuwsfeit: 29-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Gilze en Rijen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gilze en Rijen

Vergader agenda

Agenda Raadsvergadering d.d. 29 oktober 2001, aanvang 17.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rijen

Hieronder de agenda-punten voor de raadsvergadering. Klik op de punten waar u meer over wilt lezen om het agenda-punt in WORD97- formaat te downloaden.

1. Notulen van de vergaderingen van 31 augustus en 14 en 24 september 2001.

2. Ingekomen stukken.

3. Voorstel inzake startnotitie M.E.R. Werklandschap A58. Toelichting
Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de Startnotitie en daarmee in te stemmen met de start van de M.E.R.-procedure en de procedure ten behoeve van het structuurplan voor het bedrijventerrein Werklandschap A58. Aansluitend dient de startnotitie, voor de duur van vier weken, ter inzage gelegd te worden in het kader van inspraak en advies. Voorgesteld wordt om in de genoemde periode een inspraak- en informatieavond te houden. Daarnaast dient de startnotitie in deze periode te worden toegezonden aan de M.E.R.-commissie en aan de wettelijke adviseurs.


4. Voorstel inzake vaststellen "Verordening subsidie sanering ongerioleerde panden in het buitengebied van de gemeente Gilze en Rijen".
Toelichting
In 1998 is besloten tot sanering van de lozingen van niet gerioleerde panden in het buitengebied, waarbij een deel van de kosten door de gemeente gesubsidieerd worden. Het is gewenst hiervoor een subsidieverordening vast te stellen.


5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van ARBO-voorzieningen in de bibliotheek in Gilze. Toelichting
In de bibliotheek te Gilze moeten enige ARBO-voorzieningen worden gerealiseerd. De kosten hiervan bedragen in totaal 5.242,--. Deze kosten behoren niet tot de normale exploitatie van de bibliotheek. Voorgesteld wordt deze kosten aan de bibliotheek te vergoeden en het benodigde krediet ten laste te brengen van de post 'onvoorziene uitgaven 2001'.


6. Voorstel tot het vaststellen van een begrotingswijziging.

7. Tweede ronde raadsfracties naar aanleiding van schriftelijke beantwoording door burgemeester en wethouders (tot ± 19.00 uur).
8. Tweede ronde beantwoording door burgemeester en wethouders.
9. Behandeling (eventueel) ingediende moties.
10. Vaststellen gemeentebegroting 2002, alsmede 1e wijziging begroting 2002.


11. Meerjarenraming 2002-2005.

12. Voorstel tot het vaststellen van diverse begrotingswijzigingen (zonodig).

De stukken behorende bij elk agendapunt liggen, voor zover mogelijk, ter inzage voor de leden op de leeskamer van de raad van 24 tot en met 26 oktober 2001. Verzocht wordt opmerkingen omtrent de notulen uiterlijk 26 oktober 2001 kenbaar te maken bij de groep Post & Archief.

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie