Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College Den Haag neemt bevindingen Wijnants grotendeels over

Datum nieuwsfeit: 30-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Den Haag
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

2001-10-30: College neemt bevindingen commissie Wijnants grotendeels over

Burgemeester en Wethouders stellen voor de aanbevelingen van de Begeleidingscommissie invoering belanghebbendenparkeren in Scheveningen Noord en het Harstenhoekkwartier grotendeels over te nemen. De begeleidingscommissie stemt onder meer definitief in met het opheffen van de beugel- en kettingparkeerplaatsen.

De Begeleidingscommissie invoering belanghebbendenparkeren in Scheveningen Noord en het Harstenhoekkwartier heeft de parkeersituatie in Scheveningen Noord onderzocht zoals die is ontstaan met ingang van
1 maart 2000. Toen werd in Noordelijk Scheveningen en het Harstenhoekkwartier het belanghebbendenparkeren van kracht en vervielen tegelijkertijd de beugel- en kettingparkeerplaatsen en de slagbomen op het parkeerterrein bij de Oranjeflats. Op 15 november 2000 is een rapportage van de commissie over de zomermaanden van 2000 besproken in de Raadscommissie Verkeer, Binnenstad en Beschermde Stadsgezichten. In de raadscommissie is toen besloten de begeleidingscommissie de parkeersituatie tot september 2001 te laten blijven monitoren.

Conclusies begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie concludeert dat bewoners in Scheveningen Noord en het Harstenhoekkwartier nauwelijks parkeerproblemen hebben, mede dankzij de dit jaar eerder door de commissie geadviseerde maatregelen. Ook regelmatige parkeercontrole heeft eraan bijgedragen dat de parkeerdruk in de periode april 2001 tot en met augustus 2001 in het algemeen niet te hoog is geweest. In de Gevers Deynootweg, tussen Zwolsestraat en Alkmaarsestraat (De Fuik), kan in de regel goed worden geparkeerd. Ook op het parkeerterrein van de Oranjeflats is over het algemeen voldoende parkeerruimte beschikbaar voor bewoners. Bij mooi weer en bijzondere evenementen is dit echter niet steeds het geval.

De Politie Haaglanden heeft weinig tot geen meldingen van verstoring van de openbare orde ontvangen. Ook is het aantal meldingen tussen de periode maart 1999 - maart 2000 en maart 2000 - maart 2001 vergeleken. Hieruit blijkt dat over het algemeen sprake is van een daling van het aantal meldingen en dat er geen sprake is van een toename van overlast na verwijdering van de parkeerbeugels en -kettingen en de slagbomen op het parkeerterrein van de Oranjeflats. Voor zover er overlastproblemen zijn, is er geen directe relatie met het parkeren geconstateerd. Wel wordt er op het parkeerterrein Oranjeflats te hard gereden.

Bewoners van de Oranjeflats pleiten voor terugkeer naar de oude situatie en de slagbomen terug te plaatsen omdat het parkeerterrein van de Oranjeflats nauwelijks door recreanten wordt gebruikt. Het college wil uit oogpunt van eenduidigheid het belanghebbendenparkeren handhaven.

Voorstellen

De begeleidingscommissies is tot 8 aanbevelingen gekomen. Op basis hiervan stelt het college van Burgemeester en Wethouders voor om:
1.


bewoners van Scheveningen Noord en het Harstenhoekkwartier te informeren over de mogelijkheid verstoringen van de openbare orde aan Politie Haaglanden door te geven en meldingen van parkeeroverlast aan Stadsbeheer Parkeren door te geven;

2.


een verbeterplan voor het parkeerterrein van de Oranjeflats op te stellen;

3.

de begeleidingscommissie op te heffen en het overleg over de parkeersituatie in beide gebieden voort te zetten in de bestaande Klankbordgroepen Mobiliteit Bewonersorganisaties en Ondernemers;
4.

het plan van aanpak van het project Uniformering parkeerregelingen Scheveningen toe te sturen aan de leden van de begeleidingscommissie;
5.

de parkeerverordening zodanig aan te passen dat mensen die parkeren met een bezoekersparkeervergunning - in een gebied waar het betaald parkeren op vrijdag en zaterdag geldt tot 03.00 uur - de hele nacht ongestoord kunnen parkeren indien vanaf 22.00 uur de parkeerschijf wordt ingesteld;

6.

de eindtijd van het betaald parkeren op zaterdagochtend en zondagochtend te handhaven en de gewenste eindtijd nader te bekijken in het project Uniformering parkeerregelingen Scheveningen.
7.

de aanbeveling van de begeleidingscommissie om de maximum betaalduur van 15 minuten - die momenteel van kracht is in de Gevers Deynootweg, tussen Zwolsestraat en Alkmaarsestraat (De Fuik) - uit te breiden, niet over te nemen;

8.

de huidige opzet van de routebebording in Scheveningen te onderzoeken met als doel te bevorderen dat bezoekers van de badplaats gebruikmaken van de parkeergarages en -terreinen.

Begeleidingscommissie

De Begeleidingscommissie invoering belanghebbendenparkeren in Scheveningen Noord en het Harstenhoekkwartier is in het leven geroepen omdat bewoners twijfels hadden over de omzetting van de afsluitbare parkeerplaatsen en de invoering van belanghebbendenparkeren. In de commissie zijn bewoners en medewerkers van de gemeente Den Haag en de Politie Haaglanden vertegenwoordigd. Verder namen vertegenwoordigers van bedrijven in Scheveningen en bewoners van de kop van de Badhuisweg deel aan de begeleidingscommissie als waarnemer. De begeleidings-commissie heeft een onafhankelijke voorzitter: de heer J. Wijnants, oud-wethouder van de gemeente Voorburg.

De voorstellen worden 7 november besproken in de raadscommissie Verkeer, Binnenstad, Beschermde Stadsgezichten (VBBS).

30 oktober 2001

last update: 30 oktober 2001 ;pag.: 9240; auteur: 77

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie