Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer bewegingsvrijheid voor vreemdelingen in bewaring

Datum nieuwsfeit: 30-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

30.10.01

Meer bewegingsvrijheid voor vreemdelingen in bewaring

Er komt meer bewegingsvrijheid voor vreemdelingen die in bewaring zijn gesteld in afwachting van hun vertrek uit Nederland. Er zal een regime gaan gelden dat meer mogelijkheden biedt voor de vreemdelingen dan het nu gehanteerde regime zoals dat wordt toegepast in een regulier Huis van Bewaring. Het nieuwe regime doet meer recht aan de aard van de maatregel. Het gaat hier immers niet om criminelen, maar vreemdelingen die geen recht hebben op een verblijf in Nederland. Dat schrijft staatssecretaris van Justitie N.A. Kalsbeek vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het is mogelijk om binnen de huidige wettelijke kaders (penitentiaire beginselenwet) te komen tot een versoepeling van het regime voor vreemdelingen die in bewaring zijn gesteld. De vreemdelingenbewaring is geen strafrechterlijke vrijheidsbeneming maar een bestuursrechterlijke maatregel. Gepleit is voor een passend regime met meer vrijheden om het verschil duidelijk te maken tussen de strafrechtelijke- en bestuursrechtelijke maatregel. De vreemdelingenbewaring wordt niet opgelegd door de strafrechter. Het uitgangspunt van het te voeren regime is dat vreemdelingen zo veel mogelijk interne bewegingsvrijheid hebben. Daarnaast moet het wel mogelijk zijn om maatregelen te treffen om de orde en veiligheid in de inrichting te handhaven. Verder dient het regime een bijdrage te leveren aan het doel van de vrijheidsbeneming namelijk de terugkeer naar het land van herkomst. Zo worden er in ter Apel en Tilburg cursussen gegeven waar ze in het land van herkomst hun voordeel mee kunnen doen.

In een aantal inrichtingen zijn de afgelopen periode de mogelijkheden verkend om een regime te ontwikkelen dat ook recht doet aan de aard van het verblijf. Er is inmiddels meer gelegenheid om te telefoneren. Tijdens de daguren zijn hier geen beperkingen meer. De bezoektijden voor familie en vrienden zijn verdubbeld van één naar twee keer in de week. Verder wordt het grootste deel van de vreemdelingen ondergebracht in achtpersoonskamers en is er een keukentje met faciliteiten beschikbaar zodat mensen zelf kunnen koken. Een aantal vreemdelingen is hiervoor niet geschikt en verblijft op een afdeling met eigen kamer.

Invoering zal slechts stapsgewijs plaatsvinden en is afhankelijk van de mogelijkheid tot personele uitbreidingen, financiële middelen en het uitvoeren van de nodige gebouwelijke aanpassingen. De kosten bedragen zes miljoen gulden structureel.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 31-10-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie