Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Goedkeuring bestemmingsplan Melkfabriek Noordbarge

Datum nieuwsfeit: 30-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

GS-besluiten d.d. 30 oktober 2001

Assen, 30 oktober 2001
Persberichtnummer 01-108Goedkeuring bestemmingsplan Melkfabriek Noordbarge GS hebben goedkeuring verleend aan het bestemmingsplan Melkfabriek Noordbarge van de gemeente Emmen. In de bestaande gebouwen van de voormalige melkfabriek worden kantoren ontwikkeld. Met deze invulling blijft een stukje markant industrieel erfgoed voor de toekomst bewaard. Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in de bouw van twee nieuwe kantoorgebouwen van elk 300 m2 en twee woon-werk-gebouwen van elk 200 m2. Ook kunnen er twee vrijstaande woningen worden gebouwd op de hoek van de Stortweg/Kampweg.
De verbouw van een deel van de bestaande bebouwing heeft inmiddels plaatsgevonden. Dit is gestart na de verklaring van geen bezwaar door GS op 7 september 1999.

Provincie trekt milieuvergunning in
GS hebben besloten de milieuvergunning van de heer Hindriks in Nieuw Dordrecht in te trekken. Het bedrijf van de heer Hindriks heeft sinds 1992 een vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet, voor het in werking hebben van een inrichting voor het bewaren en bewerken van tractoren en landbouwmachines en de handel in occasions en onderdelen. De provincie zal toezien op naleving van het intrekkingsbesluit. Dat betekent dat Hindriks de inrichting zal moeten sluiten. Het provinciaal bestuur is tot deze maatregel gekomen, nadat door provinciale toezichthouders herhaaldelijk ernstige overtredingen op het terrein werden geconstateerd. Zo worden structureel vloeistoffen uit wrakken verwijderd zonder dat deze wrakken op een vloeistofdichte vloer zijn geplaatst. Dit heeft geleid tot bodemverontreiniging. Hindriks ontving vorig jaar formeel een laatste hersteltermijn om de illegale situatie te beëindigen. Om verdere aantasting van het milieu te voorkomen hebben GS nu besloten de activiteiten in de inrichting volledig op te heffen.

Instituut voor Interculturele Ontwikkeling krijgt steeds meer vorm Patijn benoemd als voorzitter Raad van Toezicht GS hebben de heer P. Patijn benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Instituut voor Interculturele Ontwikkeling i.o. De heer Patijn heeft de opdracht gekregen de werving te starten voor, in eerste instantie, twee leden van de Raad van Toezicht. Deze interim-raad van drie personen zal de werving en selectie op zich nemen van de toekomstige directeur-bestuurder. In een latere fase zal de Raad van Toezicht met een tweetal leden worden uitgebreid. GS zullen de totale Raad van Toezicht te zijner tijd officieel benoemen. De heer Patijn is algemeen directeur van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en vervult daarnaast een aantal landelijke bestuursfuncties in de gezondheidszorg. Eerder was hij voorzitter van het interim-bestuur van Kunst & Cultuur in Assen. Spoedig na zijn benoeming zal de heer Patijn kennismaken met de medewerkers van de instellingen waarvan het personeel naar verwachting zal overgaan naar het nieuwe instituut. Het gaat om de volgende instellingen: Instituut Maluku di Drenthe (IMD), Forsa, Steunpunt voor Antillianen en Arubanen in Noord-Nederland, het Steunpunt voor Surinamers in Noord-Nederland (SSN), en het Anti DiscriminatieBureau Drenthe (ADB-Drenthe). De provincie beëindigt per 1 januari 2002 de subsidierelatie met deze instellingen.
De vorming van de Raad van Toezicht is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Instituut voor Interculturele Ontwikkeling. Deze zal op 1 januari 2002 van start gaan en komt in de plaats van bovengenoemde vier instellingen. Het instituut wordt een stichting met een directeur-bestuurder, een Raad van Toezicht van drie tot vijf personen en een breed samengestelde Raad van Advies. Het nieuwe instituut gaat zich richten op het totstandbrengen van een Drentse samenleving waarin alle inwoners gelijke kansen hebben om in de samenleving volwaardig te participeren en elkaars culturele en etnische achtergrond op een positieve wijze waarderen. Het instituut zal zich inzetten voor de interculturalisatie van instellingen op het gebied van cultuur, welzijn en zorg en het bestrijden van discriminatie. Te denken valt hierbij aan het signaleren van achterstanden en kansen van migranten, het bieden van begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering van activiteiten, het geven van voorlichting over de multiculturele samenleving en het stimuleren van debat.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie