Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kwartaalcijfers BarcoNet

Datum nieuwsfeit: 30-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Euronext Brussels
Zoek soortgelijke berichten
Euronext Brussels

BarcoNet realiseert een omzet van 23,4 miljoen euro in het derde kwartaal

Inspanningen beogen een positieve EBITDA voor het vierde kwartaal

Kortrijk, 30 oktober 2001. BarcoNet heeft vandaag zijn resultaten bekendgemaakt voor het derde kwartaal eindigend op 30 september.
BarcoNet behaalde een netto-omzet van 23,4 miljoen euro in het derde kwartaal. De totale netto-omzet voor de eerste negen maanden bedraagt 77,9 miljoen euro. In overeenstemming met de verhoogde onzekerheid in de markt en de sector voorziet het bedrijf een gelijke tot licht stijgende omzet in het vierde kwartaal t.o.v. het derde kwartaal.

Zoals verwacht rapporteerde de Groep een nettoverlies in het derde kwartaal. Het bedroeg 46,8 miljoen euro en is hoofdzakelijk te wijten aan de buitenge wone kosten (inclusief de afschrijving van resterende goodwill van The industree, 34 miljoen euro) verbonden aan de stopzetting van de activiteiten van The industree en de implementatie van een Actieplan teneinde de winstgevendheid op korte termijn te herstellen. Het resultaat in het derde kwartaal werd ook beïnvloed door de waardevermindering van de participatie in TranSystem Inc "TSI" (Taiwan), waarin BarcoNet een minderheidsparticipatie bezit. Deze waardevermindering bedroeg 2,85 miljoen euro.

De EBITDA op de voortgezette activiteiten bedroeg -1,9 miljoen euro, wat de EBITDA voor de eerste negen maanden op -202.000 euro brengt. Het bedrijf verwacht een terugkeer naar een positieve EBITDA in het vierde kwartaal. Het besparingsplan zal het bedrijf positioneren met een lagere kostenbasis, terwijl het zijn sterke product- en marktpositie zal behouden. Het management blijft vol vertrouwen over de groeiperspectieven van het bedrijf op lange termijn.

De netto-omzet van de voortgezette activiteiten in het derde kwartaal bedroeg 23,4 miljoen euro, een daling van 18,3% ten opzichte van de netto-omzet van 28,7 miljoen euro in het tweede kwartaal. Terwijl het derde kwartaal traditioneel een zwakker kwartaal is voor BarcoNet, leed het verkoopresultaat onder de voortdurende onzekerheid in de markt, vooral na de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten en de daaropvolgende politieke en militaire ontwikkelingen in de wereld.

Niettemin ervaart het bedrijf een blijvende interesse voor zijn belangrijkste producten, zoals de digitale kopstations en backbones. Het bedrijf heeft een uitstekende feedback ontvangen van de recente beurzen en conferenties in Amsterdam en Londen voor zijn nieuw ontwikkelde oplossingen voor TV on demand en IP backbones.

Vanuit een geografisch standpunt blijft de omzet in Azië relatief stabiel, terwijl de daling in de andere regio's in overeenstemming was met de algemene resultaten. De brutowinst van de voortgezette activiteiten steeg van 40,1% in het tweede kwartaal tot 41,9%. Deze stijging kwam tot stand ondanks de lagere omzet die leidt tot een verkleinde marge om de vaste productiekosten te dekken. In tegenstelling tot het tweede kwartaal, werd de brutowinst in het derde kwartaal niet beïnvloed door afschrijvingen op voorraden. De uitgaven in R&D voor de voortgezette activiteiten bleven stabiel op 2,8 miljoen euro.

De commerciële en administratieve kosten voor de voortgezette activiteiten daalden van 9,3 miljoen euro tot 8,5 miljoen euro. Deze daling is het gevolg van de voortdurende inspanningen om het kostenniveau van het bedrijf te verminderen. Dit Actieplan, dat werd aangekondigd in de halfjaarresultaten, werd ondertussen uitgebreid en het management verwacht dat bijkomende kostenbesparingen gerealiseerd zullen worden in het vierde kwartaal.

Het bedrijf boekte ook een uitzonderlijke kost van 2,85 miljoen euro voor de waardevermindering van de financiële vaste activa (FVA). Deze waardevermindering staat in verband met de aanhoudend lage aandelenkoers van TranSystem Inc "TSI" (Taiwan), waarin BarcoNet een minderheidsparticipatie bezit.

Het bedrijf realiseerde een EBITDA op de voortgezette activiteiten van -1,9 miljoen euro in het derde kwartaal (exclusief de kost van de waardevermindering van de FVA). De EBITDA voor de eerste negen maanden op de voortgezette activiteiten bedraagt -202.000 euro (exclusief de kost van de waardevermindering van de FVA). De huidige kostenstructuur maakt een break-even mogelijk van 27 miljoen euro netto-omzet per kwartaal, zoals als doelstelling werd gesteld in het Actieplan. Gezien de blijvende zwakte van de markt, heeft het management besloten om het eerder aangekondigde Actieplan uit te breiden door extra besparingen.

Inclusief de kost van de waardevermindering van de vaste financiële activa, bedraagt het resultaat vóór belastingen van de voortgezette activiteiten -5,3 miljoen euro. BarcoNet rapporteert de resultaten van de afgestoten activiteiten als een afzonderlijk element van de geconsolideerde resultatenrekening. De herstructureringskosten voor afgestoten activiteiten en de verliezen en afschrijvingen van goodwill leiden tot een verlies op de afgestoten activiteiten van -41,3 miljoen euro. Dit bevat o.a. de afschrijving van de resterende goodwill (34,7 miljoen euro) en de herstructureringskosten van 5,6 miljoen euro. Dit leidt voor het bedrijf tot een totaal nettoverlies van -46,8 miljoen euro, in vergelijking met een nettoverlies van -12,6 miljoen euro in het tweede kwartaal. BarcoNet nam in het derde kwartaal zijn langetermijn lening voor de financiering van het nieuwe gebouw in Kortrijk op.

Besparingsplan
Het Actieplan, dat door het bedrijf was aangekondigd, wordt momenteel uitgevoerd. De stopzetting van de activiteiten in Eindhoven (vroeger The industree) wordt volgens plan geïmplementeerd.

Ook andere kostenbesparende operaties, zoals het sluiten van enkele verkoopkantoren, besparingen op marketingcommunicatie, e-business, enz. worden zoals voorzien geïmplementeerd.
BarcoNet boekt herstructureringskosten voor de stopzetting van de activiteiten in Eindhoven, die 5,6 miljoen euro bedragen. Voor de andere kostenbesparingen in de doorlopende activiteiten worden herstructureringskosten ten bedrage van 487.000 euro geboekt. Als onderdeel van het Actieplan doet het bedrijf ook inspanningen om de efficiëntie van de bedrijfsmiddelen te verbeteren. Ten gevolge van deze operaties verminderen de schuldvorderingen en de voorraden en het management verwacht ook dat de verbetering zich in het vierde kwartaal zal doorzetten.

Het lagere kostenniveau stelt het bedrijf in staat om winstgevend te blijven in periodes met beperkte marktvooruitzichten. Het bedrijf voorziet een positieve EBITDA in het vierde kwartaal.

Vooruitzichten
De toestand van de wereldeconomie blijft de vooruitzichten in de sector bemoeilijken. Hoewel BarcoNet een blijvend grote interesse voor zijn innoverende systemen en oplossingen ervaart, is het management voorzichtig met zijn voorspellingen voor de nabije toekomst. Het bedrijf voorziet een gelijke tot licht stijgende omzet in het vierde kwartaal. Dankzij de kostenbesparingsmaatregelen voorziet het bedrijf een positieve EBITDA in het vierde kwartaal te boeken.

PERSBERICHT
BarcoNet
Carl Peeters
Senior Vice President & CFO
Tel + 32 56 445 120
Fax + 32 56 445 070
E-mail:
(carl.peeters@barconet.com)
www.barconet.com

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie