Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen BZ

Datum nieuwsfeit: 30-10-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=422653


---

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Juridische Zaken Afdeling Bestuursrecht Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 30 oktober 2001 Auteur mr. M.C. Thewessen-Eeltink Kenmerk DJZ/BR/0877-01 Telefoon 070 348 6112
Blad /1 Fax 070 348 4398
Bijlage(n) E-mail mc.thewessen-(eeltink@minbuza.nl) Betreft Overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen C.c.
Zeer geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u mede namens mijn ambtgenote voor Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, door tussenkomst van de Minister-President, een overzicht van wetsvoorstellen waarvan de afdoening door één of beide Kamers voor het kerstreces 2001 dringend gewenst is.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor kerstreces door:

A. Tweede Kamer

Kamerstuk nr. Titel wetsvoorstel Status
A 28029 (R 1700) Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen (15.12.1997)
B 28030 (R1701) Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme (09.12.1999)
C Stabilisatie en associatieovereenkomst EU-Macedonië (09.04.2001)

D 27918 Associatieakkoord EU-Egypte (14.05.2001)
E 27454 (R 1668) VN-verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel (09.12.1994)
F 27 672 Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de ACS-landen (Cotonou, 22.06.2000)
G
H
I
J
K
L
M
Motivering wetsvoorstellen:


1: departementale voorbereiding2: aanhangig bij (R )MR3: in adviesprocedure Raad van State


4: verslag Tweede Kamer, verslag Tweede Kamer nog uit te brengen

5: verslag Tweede Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen


6: gereed voor plenaire behandeling in Tweede Kamer

7: aanvaard in Twede Kamer en ingediend bij Eerste Kamer, verslag nog uit te brengen


8: verslag Eerste Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen


9: gereed voor plenaire behandeling in Eerste Kamer
Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor kerstreces door:

B. Tweede Kamer en Eerste Kamer

Kamerstuk nr. Titel wetsvoorstel Status
A 27818 (R 1692) Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappelijk + bijbehorende akten & protocollen (26.02.2001) B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Motivering wetsvoorstellen:


1: departementale voorbereiding2: aanhangig bij (R )MR3: in adviesprocedure Raad van State


4: verslag Tweede Kamer, verslag Tweede Kamer nog uit te brengen

5: verslag Tweede Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen


6: gereed voor plenaire behandeling in Tweede Kamer

7: aanvaard in Twede Kamer en ingediend bij Eerste Kamer, verslag nog uit te brengen


8: verslag Eerste Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen


9: gereed voor plenaire behandeling in Eerste Kamer
Kenmerk DJZ/BR/0877-01
Blad /4

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie