Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reorganisatieproces Van Heek-Tweka is afgerond

Datum nieuwsfeit: 30-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

30 oktober 2001, Losser

Reorganisatieproces is afgerond; grootaandeelhouders garanderen emissie voor 100%; directie verwacht in het verslagjaar 2001/2002 een positief resultaat na belastingen
Van Heek-Tweka heeft een teleurstellend jaar achter de rug. Ofschoon het verslagjaar al eerder werd beschouwd als een overgangsjaar, heeft de uitvoering van de opgestelde plannen meer moeite en geld gekost dan oorspronkelijk was begroot en geleid tot een omzet- en margedaling welke groter was dan oorspronkelijk voorzien.Als gevolg hiervan bedraagt het resultaat na belastingen van Van Heek-Tweka over het verslagjaar 2000/2001 negatief 2,9 miljoen (1999/2000: negatief 1,3 miljoen). Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen komt uit op een bedrag van negatief 2,4 miljoen (1999/2000: positief 0,7 miljoen) bij een netto omzetniveau van circa 47,1 miljoen (1999/2000: 56,6 miljoen).

In het verslagjaar is de verhuizing van Tweka van Nuenen naar Uden afgerond en werd één van de drie confectie-ateliers in Tunesië gesloten. Tevens hebben in Nederland en bij de buitenlandse verkoopkantoren belangrijke personele reducties plaatsgevonden van circa 55 medewerkers. Door een verdere assortimentsinkrimping zijn voorraden afgebouwd en is de implementatie van een nieuw automatiseringssysteem bij de combinatie Iduna/Tweka gerealiseerd. Vooral de afbouw van de voorraden heeft het resultaat negatief beïnvloed.Geconcludeerd kan worden dat thans het reorganisatieproces is afgerond en alle maatregelen genomen zijn om te komen tot een goede uitgangspositie voor Van Heek-Tweka.

Grootaandeelhouders garanderen emissie voor 100%

In het persbericht van 20 juni jl. is reeds melding gemaakt van het voornemen van de directie het eigen vermogen te versterken door middel van de uitgifte van nieuwe gewone aandelen voor een bedrag van circa 4,0 miljoen. De voorgenomen uitgifte zal worden uitgevoerd in de vorm van een openbare emissie, waarbij bestaande aandeelhouders, die inschrijven op de emissie, in aanmerking komen voor preferente toewijzing. F. van Lanschot Bankiers begeleidt de emissie. Het emissieprospectus zal naar verwachting in de loop van november a.s. beschikbaar komen.

De bestaande groot aandeelhouders ABN-AMRO Participaties B.V., ABN-AMRO Bank N.V., Orange Fund N.V., drs. W. Cordia en drs. G.J.C. Steinmeijer hebben te kennen gegeven te willen deelnemen aan deze emissie naar rato van hun belang, zijnde circa 65%. De heer Cordia en Gold-Zack AG, een Duitse corporate finance onderneming, zijn bereid gevonden de emissie volledig te garanderen voorzover de overige aandeelhouders geen gebruik maken van de mogelijkheid in te schrijven op de emissie.

Ten gevolge van de emissie zal het garantievermogen van de onderneming aanmerkelijk worden verbeterd. Dit garantievermogen zal nog verder worden versterkt door de verkoop van het pand te Uden per 1 december a.s. Het positieve effect van deze transacties op het garantievermogen bedraagt circa 6,0 miljoen.De solvabiliteit, zijnde het garantievermogen in % van het balanstotaal, zal stijgen tot circa 30%, hetgeen ruim voldoende wordt geacht bij het huidige niveau van de bedrijfsvoering.

Directie verwacht in het verslagjaar 2001/2002 een positief resultaat na belastingen

Er zijn belangrijke stappen gezet inzake de versterking van de merkenportfolio. De belangrijkste ontwikkeling hierbij is de introductie van het Mexx-bodyfashion concept in januari 2001, waarbij Mexx-lingerie en Mexx-kids de eerste productlijnen zijn. Deze Mexx-producten zullen in de eerste helft van het verslagjaar 2001/2002 worden uitgeleverd. Tevens zal dan de introductie plaatsvinden van Mexx-men en Mexx-beach. De Mexx-omzet zal voor het verslagjaar 2001/2002 circa 10% bedragen van de totale omzet van de onderneming.

Aangezien de organisatie op orde is, de orderportefeuille voor het voorjaar 2002 goed is en het garantievermogen van de onderneming aanmerkelijk is verbeterd mag worden verondersteld dat de huidige uitgangspositie een goede basis vormt voor een duurzaam herstel van de resultaten. Met de nieuwe organisatie en het product- merkenbeleid denkt de directie de opgelopen achterstand qua omzet en resultaat op middellange termijn te compenseren.

Op grond hiervan is de verwachting gerechtvaardigd dat in het verslagjaar 2001/2002 een positief resultaat na belastingen zal worden gerealiseerd, onvoorziene marktomstandigheden voorbehouden.

Van Heek-Tweka N.V.
Drs. G.J.C. Steinmeijer

Voor informatie:
Telefoonnummer: 053-5371103 of 06-53261828

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie