Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Monument voor gerepatrieerden uit voormalig Nederlands Indië

Datum nieuwsfeit: 31-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zwolle
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zwolle

Monument en grafkelder voor graven van gerepatrieerden uit voormalig Nederlands Indi

Datum uitgave: 01-11-2001

Onderwerp :Burgerzaken

Op de gemeentelijke begraafplaats 'Kranenburg' te Zwolle liggen in zo'n 120 graven ongeveer 275 Indische Nederlanders begraven. Zij werden na hun repatriatie vanaf 1949 en later opgenomen in het verpleeg- en verzorgingstehuis Zandhove in Zwolle, dat de functie van verzorgingshuis voor hulpbehoevende oudere Indische Nederlanders had. Zorgspectrum Het Zand (voorheen Zandhove) heeft de grafrechten steeds behouden. Het bestuur van Het Zand heeft de rechten van deze graven onlangs overgedragen aan de gemeente Zwolle. Het bestuur van Het Zand en de gemeente Zwolle hebben ter nagedachtenis aan deze voormalige bewoners van het verpleeg- en verzorgings-huis, besloten in plaats van de graven te ruimen, over te gaan tot herbegraven van de stoffelijke overschotten in een grafkelder. Bij deze grafkelder wordt een monument geplaatst. Ook komt er een gedenkboek met de namen van alle mensen die hierin zullen worden herbegraven. De gemeente Zwolle neemt alle hieraan verbonden kosten voor haar rekening.

Lijst namen begraven
In de hieronder opgenomen lijst staan de namen van de overledenen die in principe worden bijgezet in de grafkelder. De namen staan op alfabetische volgorde op deze lijst. In de derde kolom staat de geboortedatum en in de laatste kolom staat de overlijdensdatum van de overledene vermeld. Omdat niet alle gegevens bekend zijn, is het mogelijk dat de geboortedatum niet is vermeld en staat de leeftijd van de overledene op de datum van overlijden achter de overlijdensdatum vermeld. De afkortingen ev en wv in kolom 1 betekenen 'echtgenote van' en 'weduwe van' gevolgd door de naam van de man.

Herbegraving/crematie elders
Het is mogelijk om een stoffelijk overschot alsnog in een ander (familie)graf te begraven of te laten cremeren. Dit kan plaatsvinden in een graf op elke willekeurige begraafplaats. Men moet er rekening mee houden dat aan een herbegrafenis of crematie elders, kosten zijn verbonden. De kosten voor het herbegraven op een gemeentelijke begraafplaats in Zwolle zijn als volgt: (de tarieven gelden voor 2001, voor het jaar 2002 moet de gemeenteraad de tarieven nog vaststellen)

in guldens
in euro's
Huur eigen graf voor 20 jaar
fl. 1.675,00
760,08
Herbegraven van de overledene
fl. 1.675,00
760,08
Verlof tot herbegraven
fl. 18,50
8,39

Daarnaast zal de Gemeente Zwolle jaarlijks een bedrag voor onderhoud van het graf in rekening brengen van fl. 94,00. ( 42,66 ) Ook moet er rekening gehouden met andere bijkomende kosten, zoals kosten van vervoer, een nieuwe kist of kosten van crematie van de stoffelijke resten van de overledene.

Meer informatie:
Indien nabestaanden een andere grafbestemming wensen voor een overledene of de stoffelijke resten wil laten cremeren, of andere informatie wenst of vragen heeft, verzoeken wij hen te reageren voor 1 januari 2002. Ook kunnen nabestaanden laten weten of zij aanwezig willen zijn bij de onthulling van het monument op een nog nader te bepalen datum, vermoedelijk begin 2002.

Contactpersonen:
mevrouw K. van der Haar of mevrouw A. Dinkelberg,
Afdeling Burgerzaken, Gemeente Zwolle
Antwoordnummer 119
8000 VB Zwolle (niet vanuit het buitenland)

Postbus 10007
8000 GA Zwolle
Nederland
Telefoonnummer (038) 498 27 79 of (038) 498 41 21
Telefaxnummer (038) 498 23 45
Emailadressen: K.van.der.Haar-(Bisschop@Zwolle.nl) of (A.Dinkelberg@Zwolle.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie