Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Scholing voor moeilijk bemiddelbaren in Hilversum

Datum nieuwsfeit: 31-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Hilversum
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hilversum

Sociale activering en scholing voor moeilijk bemiddelbare cliënten

Sociale activering, eventueel aangevuld met scholing, moet cliënten van de afdeling Sociale Zaken die nagenoeg zijn uitgesloten van het arbeidsproces alsnog aan een baan helpen. Dit stelt de afdeling in het Beleidsplan 2002, dat hedenmorgen door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

In 2002 worden 150 van deze moeilijk bemiddelbare cliënten daadwerkelijk geactiveerd. Alle cliënten in deze categorie ontvangen een trajectplan. Tot voor kort bleef de interventie van de afdeling Sociale Zaken ten behoeve van deze cliënten beperkt tot de zorg voor een menswaardig bestaan.

Minimabeleid

Evenals voorgaande jaren blijft het terugdringen van het niet-gebruik van verschillende financiële regelingen hoofddoelstelling van het gemeentelijk minimabeleid. Nam het aantal Hilversummers dat van deze regelingen gebruik maakt het afgelopen jaar al fors toe (respectievelijk 25, 27 en 73% voor de regelingen kwijtschelding, participatiefonds en vervanging duurzame gebruiksgoederen), voor 2002 streeft de afdeling Sociale Zaken er naar het gebruik van genoemde regelingen met nog eens 5% te verhogen.

Arbeidsparticatie

Om het aantal uitkeringsgerechtigden terug te dringen, wil de afdeling Sociale Zaken de uit- en doorstroom naar reguliere arbeid ten opzichte van 2001 met 5% verhogen. Onder meer om de arbeidsparticipatie te verhogen, treft de afdeling een fors aantal maatregelen voor specifieke doelgroepen als herintreders, mensen die langer dan een jaar een uitkering hebben en alleenstaande ouders. Doel is langdurig (tenminste 1 jaar) werklozen te stimuleren tot gesubsidieerde of reguliere arbeid, noodzakelijke scholing of sociale activering.

Overige maatregelen

Alle cliënten van Voorzieningen Ouderen en Gehandicapten (VOG) die gebruik maken van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) krijgen in 2002 bij een aanvraag uitleg over aard en duur van de procedure en huisbezoek om het gebruik van deze regeling te stimuleren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie