Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Woonbond: Voorstellen van Remkes beperken huurverhoging

Datum nieuwsfeit: 31-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Woonbond
Zoek soortgelijke berichten
Woonbond


Woonbond oneens met kritiek 'Campagneteam'

Voorstellen van Remkes beperken huurverhoging

Het Campagneteam Verenigde Huurdersorganisaties heeft dinsdag 31 oktober een oproep gedaan aan de Tweede Kamerleden om niet akkoord te gaan met het door staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting voorgestelde huurbeleid. Remkes baseert zijn voorstellen op het rapport van de Commissie Huurbeleid Middellange Termijn. De Nederlandse Woonbond, die deel uitmaakte van deze commissie, is het oneens met de kritiek. De gemiddelde huurverhoging zal de komende drie jaar als gevolg van de voorstellen die Remkes doet juist lager zijn dan de afgelopen jaren het geval was. Voor de periode vanaf 2005 beperkt de jaarlijkse huurverhoging zich in principe tot het inflatiepercentage. De bewering dat door het schrappen van de verouderingsaftrek de huurprijs in de vooroorlogse wijken met gemiddeld 218 gulden zal stijgen, is niet waar. De Woonbond betreurt de onnodige ongerustheid die door deze onjuiste berichtgeving onder huurders wordt gezaaid.

Spelen met vuur
Het 'Campagneteam Verenigde Huurdersorganisaties' gaat met hun protest voorbij aan de grote winst die voor de Nederlandse huurders is binnengehaald bij de onderhandelingen in de Commissie huurbeleid. Als de voorstellen van Remkes worden aangenomen betaalt de Nederlandse huurder volgend jaar een half miljard gulden minder dan onder de huidige afspraken over de huurverhoging. Bovendien is het de bedoeling dat de jaarlijkse huurverhoging op korte termijn inflatievolgend wordt. Onder de nieuwe systematiek is het maximum bij de jaarlijkse huurverhoging de gemiddelde inflatie over de vijf voorgaande jaren. Daarom zien met name de institutionele beleggers dit akkoord graag sneuvelen. Ook de woningcorporaties in de grote steden hebben er grote moeite mee. Zij begrijpen maar al te goed, dat de gemaakte afspraken een stevige rem zetten op de huurverhogingen die zij zouden willen vragen. Tornen aan één onderdeel van het akkoord zet het geheel op het spel. Daarom zal de Woonbond zich inzetten om te zorgen dat dit akkoord - en dus ook de Huurbrief van Remkes - ongeschonden door de Tweede Kamer komt.

De verouderingsaftrek
In de kritiek op de voorstellen voor het huurbeleid worden de gevolgen van het stapsgewijs afschaffen van de verouderingsaftrek zwaar overdreven. Gesteld wordt dat de huren in de vooroorlogse wijken met 218 gulden per maand zullen stijgen. Dat is pertinent onjuist en zwaar overtrokken.
Zittende huurders kunnen in elk geval nooit worden geconfronteerd met dit soort huurverhogingen. Voor hen geldt uitsluitend de jaarlijkse huurverhoging, die de komende drie jaar maximaal 2 procentpunten boven het lage vijfjaarsgemiddelde inflatiepercentage kan bedragen. Dit doet zich bovendien alleen voor als de huur in verhouding tot de kwaliteit relatief laag is, dat wil zeggen lager dan 50% van de voor die woning geldende wettelijke maximum.
De huurstijgingen van 218 respectievelijk 290 gulden per maand die in de berichtgeving worden genoemd zijn alléén mogelijk bij vooroorlogse huurwoningen die én momenteel meer dan 20 aftrekpunten hebben én in de periode 1 juli 2004 tot 1 juli 2005 leegkomen en opnieuw worden verhuurd. In Amsterdam, waar ook naar verhouding verreweg de meeste vooroorlogse huurwoningen staan, betreft dit naar schatting maximaal 3000 woningen, dus nog geen 3% van de in totaal ruim 103.000 particuliere huurwoningen. De Woonbond leidt dit af uit cijfers van de Stedelijke Woningdienst Amsterdam. In alle andere gevallen zijn de huurverhogingseffecten bij opnieuw verhuren hetzij nihil, hetzij substantieel geringer dan de genoemde bedragen.

Amsterdam, 31 oktober 2001
Nummer: U01.794

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie