Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten tot en met derde kwartaal 2001 Schuitema n.v.

Datum nieuwsfeit: 31-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Schuitema NV
Zoek soortgelijke berichten

SCHUITEMA NV

Resultaten tot en met derde kwartaal 2001 Schuitema n.v.

RESULTATEN tot en met derde kwartaal 2001 Schuitema n.v.

Amersfoort, 31 oktober 2001

Schuitema realiseert sterke stijging van omzet en winst

Omzet/markt

De detailhandelsomzet van Schuitema is met 37,6% gestegen van EUR 1.894 miljoen (fl. 4.173 miljoen) naar EUR 2.606 miljoen (fl. 5.742 miljoen) in 2001. Hierdoor is het marktaandeel van Schuitema gestegen van 11,6% over de eerste drie kwartalen van 2000 naar 15,1% in 2001. Het marktaandeel van C1000 is gestegen van 11,2% in 2000 naar 12,1% in 2001. Afgelopen maanden zijn 34 A&P supermarkten omgeschakeld naar de C1000 formule en deze supermarkten hebben een omzetstijging van gemiddeld meer dan 20% gerealiseerd. De overige A&P supermarkten zullen uiterlijk in het eerste kwartaal van 2002 zijn omgeschakeld naar de succesvolle C1000 formule.

De netto-omzet van Schuitema is tot en met het derde kwartaal 2001 gestegen van EUR 1.489 miljoen (fl. 3.282 miljoen) in 2000 naar EUR 2.163 miljoen (fl. 4.766 miljoen) in 2001. Dit betekent een groei van 45,2%. De forse groei van de omzet werd met name gerealiseerd door de overname van de A&P-groep en de succesvolle omzetontwikkeling van 418 C1000 supermarkten. Zonder de overname van A&P zou de netto-omzet zijn gestegen met 8,5%.

Resultaten Het bedrijfsresultaat stijgt met 32,1% van EUR 28,4 miljoen (fl. 62,6 miljoen) in 2000 tot EUR 37,5 miljoen (fl. 82,7 miljoen) in 2001. Het resultaat na belasting stijgt met 21,0% van EUR 21,1 miljoen (fl. 46,5 miljoen) in 2000 tot EUR 25,5 miljoen (fl. 56,3 miljoen) in 2001. Als gevolg van de uitgifte van nieuwe aandelen voor de financiering van de overname van A&P daalt de winst per aandeel licht van EUR 0,77 (fl. 1,70) bij 27,3 miljoen aandelen in 2000 naar EUR 0,73 (fl. 1,61) bij 35,0 miljoen aandelen in 2001.

Balans Tot en met het derde kwartaal 2001 heeft Schuitema EUR 96 mln. geïnvesteerd. Deze investeringen betreffen met name de aankoop van detailhandelspanden A&P. Door de benodigde financiering van de investeringen zijn de vlottende passiva toegenomen.

Vooruitzichten De verwachting blijft gehandhaafd dat onvoorziene omstandigheden voorbehouden de winst in het lopende boekjaar sterk zal stijgen in vergelijking tot 2000.

Directie en Commissarissen Schuitema n.v.

Voor nadere informatie: Schuitema n.v. Dhr. K.J. van den Hoven Tel. 033-4 53 33 33 GSM 06-53 252 104

ALGEMEEN

De grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn overeenkomstig de grondslagen in de jaarrekening 2000. Dit persbericht is niet gecontroleerd door een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 BW.

WINST- EN VERLIESREKENING SCHUITEMA N.V.

Tot en met derde kwartaal 2001 (40 weken), (bedragen x EUR mln.)

2001 2
---

Netto-omzet 2.162,6 1.48 9,2 Kostprijs omzet -1.932,4 -1.386,6 Bruto omzetresultaat 230,2 102,6

Verkoop- en beheerskosten -192,7 -74,2 Bedrijfsresultaat 37,5 2 8,4

Baten uit deelnemingen 4,6 2,0 Ontvangen interest 5,5 3,6 Betaalde interest -8,3 -1,5 Uitkomsten van de financiële baten en lasten 1,8 4,1

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 39,3 32,5

Belastingen van de winst 13,8 11,4 Resultaat na belastingen 25,5 21,1

BALANS SCHUITEMA N.V.

Ultimo derde kwartaal 2001 (bedragen x EUR mln.)

2001 ultimo 2000

Vaste activa 363 292

Vlottende activa 219 217 Vlottende passiva -261 -204 Werkkapitaal -42 13

Werkzaam vermogen 321 305

Langlopende schulden 157 156 Voorzieningen 82 94 Groepsvermogen 82 55

Totaal gefinancierd 321 305

Totaal balans 582 509

VERKORT KASSTROOMOVERZICHT SCHUITEMA N.V.

Tot en met derde kwartaal 2001 (bedragen x EUR mln.)

2001 2
---

Winst na belasting 26 21 Afschrijvingen 25 10 Cashflow 51 31

Mutatie vorderingen, voorraden, en kortlopende schulden 24 -32 Mutatie voorzieningen en langlopende schulden -10 1 Kasstroom uit operationele activiteiten 65 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -96 -148

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 28 138

Netto kasstroom -3 -10

VERKORT MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN SCHUITEMA N.V.

Tot en met derde kwartaal 2001 (bedragen x EUR mln.)

2001 2000


---
januari 55 17
---

Nettoresultaat 26 21 Herwaardering
---
Goodwill 1
---
Mutaties in boekjaar 27 22

Ultimo derde kwartaal 82 195

Schuitema NV

31 okt 01 17:40

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie