Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ondertekening convenant Integrale Woningoverlast in Geldrop

Datum nieuwsfeit: 31-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldrop
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 31 oktober 2001

BETROKKENEN ONDERTEKENDEN CONVENANT
WOONOVERLAST WORDT GEZAMENLIJK AANGEPAKT

Maandag 29 oktober ondertekenden alle deelnemers (de gemeente Geldrop, GGD Zuidoost-Brabant, Stichting Novadic, Netwerk voor verslavingszorg, Politie Brabant Zuid-Oost, Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen, GgzE, Stichting Maatschappelijk Welzijn Geldrop/Nuenen, Woningstichting Goed Wonen Wooninc.) het convenant Integrale aanpak woonoverlast. Doel van de samenwerkende organisaties is om de woonoverlast in Geldrop te verminderen en zo mogelijk te beëindigen. Alle deelnemende instanties kunnen daarin hun eigen bijdrage leveren. De gezamenlijkheid van dit besluit is de kracht van de nieuwe aanpak.

WOONOVERLAST
Van woonoverlast is sprake als met feiten aangetoond kan worden, dus op een objectieve wijze, dat het woongenot in een (deel van een) straat of (een deel van) een buurt ernstig en regelmatig wordt verstoord, door personen die in een woning, de straat of de buurt wonen of er regelmatig verblijven. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan situaties waarbij in hoge mate sprake is van stankoverlast, geluidsoverlast, drugsoverlast, overlast van dieren, overlast van gestoorde personen, vervuiling van de omgeving door opslag van goederen, vervuiling van zichzelf, etc.

INTEGRALE AANPAK
Zowel politie als woningbouwverenigingen worden met regelmaat geconfronteerd met allerlei vormen van overlast in de woonwijken waarvoor zij afzonderlijk geen oplossingen kunnen bieden. Voor de gemeente is de aanpak van woonoverlastsituaties één van de aandachtsvelden als het gaat om openbare orde en veiligheid. Ook vanuit de insteek van buurtgericht werken, waarbij de sociale controle wordt vergroot, kunnen signalen van woonoverlast in een vroeg stadium worden opgemerkt. De aanpak van woonoverlast kan verbeterd worden door gebruik te maken van de verschillende instrumenten die de betrokken organisaties tot hun beschikking hebben en deze onderling op elkaar af te stemmen. Om dit te bereiken wordt een zgn. Woonoverlastteam opgericht, waarin de betrokken organisaties met elkaar overleggen en concrete situaties van woonoverlast aanpakken en proberen op te lossen.

CONVENANT
De deelnemende organisaties verplichten zich middels voorliggend convenant deel te nemen aan het Woonoverlastteam, medewerking te verlenen aan het verminderen van overlast in woonbuurten en daarvoor de middelen in te zetten die tot het instrumentarium van de betreffende organisatie behoren. Bij het convenant "Integrale aanpak woonoverlast" wordt, om de privacygegevens te waarborgen, een protocol Woonoverlastregister toegevoegd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie