Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 31-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Bouwvergunningen, aanvragen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1570/01 Peter van Anrooylaan 55, bouwen van een berging 23.10.2001 1568/01 Versailleslaan 27, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.10.2001

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1549/01 Gestelsestraat 59, verbouwen van een woning/magazijn tot woning/atelier 17.10.2001
1550/01 Rechtestraat 40, verbouwen van de voorgevel 17.10.2001 1263/01 Leenderweg 74, plaatsen van een dubbelzijdige buitenlichtreclame 17.10.2001
1558/01 Normandiëlaan 17, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 18.10.2001
1557/01 Dillenburgstraat 4, tijdelijk plaatsen van een semi-permanent kantoorgebouw voor maximaal 5 jaar 18.10.2001
1556/01 Holterberglaan 28, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van een serre 18.10.2001
1358/00 Leenderweg 254, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen van een voorgevel van een bankfiliaal 18.10.2001 2072/00 Lupinestraat 5, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 19.10.2001
1411/01 Nicolaistraat 15, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.10.2001
1231/01 Flight-Forum, kavel 2b, bouwen van een bedrijfsruimte met kantoren 10.10.2001
1560/01 Cotentinlaan 50, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een serre 19.10.2001
1561/01 Dukaatstraat 5, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 19.10.2001
1542/01 Den Bult 72, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 19.10.2001
1555/01 Bogert 31, plaatsen van een buitenreclame 19.10.2001 1201/01 Winkelcentrum Woensel 57, plaatsen van een lichtreclame ten behoeve van Adecco 22.10.2001
1562/01 Sint Petrus Canisiuslaan 62, plaatsen van een reclame-object 22.10.2001
1301/01 Demer 1, vervangen fondplaten in reclame 22.10.2001 1565/01 Schonberglaan 4, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.10.2001
1114/01 Otello 1, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.10.2001 1388/01 Generaal Marshallweg 118, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.10.2001
1529/01 Dirk Boutslaan 18, vervangen/uitbreiden van een afrastering 23.10.2001
1421/01 Meerenakkerweg 20, bouwen van een trafo 23.10.2001 1573/01 Elckerlyclaan 93, plaatsen van een gevelreclame 23.10.2001 1572/01 Verdunplein 2, aanbrengen van een gevelreclame 23.10.2001 1571/01 Stratumseind 47, aanbrengen van 2 reclamelantaarns en een
-uithangbord 23.10.2001
1569/01 Martin Luther Kingstraat 32, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.10.2001
1567/01 Gelaarsde Kat 63, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.10.2001
1549/01 Gestelsestraat 59, verbouwen van een woning/magazijn tot woning/atelier 17.10.2001
1550/01 Rechtestraat 40, verbouwen van de voorgevel 17.10.2001 1263/01 Leenderweg 74, plaatsen van een dubbelzijdige buitenlichtreclame 17.10.2001
1558/01 Normandiëlaan 17, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 18.10.2001
1557/01 Dillenburgstraat 4, tijdelijk plaatsen van een semi-permanent kantoorgebouw voor maximaal 5 jaar 18.10.2001
1556/01 Holterberglaan 28, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van een serre 18.10.2001
1358/00 Leenderweg 254, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen van een voorgevel van een bankfiliaal 18.10.2001 2072/00 Lupinestraat 5, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 19.10.2001
1411/01 Nicolaistraat 15, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.10.2001
1231/01 Flight-Forum, kavel 2b, bouwen van een bedrijfsruimte met kantoren 10.10.2001
1560/01 Cotentinlaan 50, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een serre 19.10.2001
1561/01 Dukaatstraat 5, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 19.10.2001
1542/01 Den Bult 72, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 19.10.2001
1555/01 Bogert 31, plaatsen van een buitenreclame 19.10.2001 1201/01 Winkelcentrum Woensel 57, plaatsen van een lichtreclame ten behoeve van Adecco 22.10.2001
1562/01 Sint Petrus Canisiuslaan 62, plaatsen van een reclame-object 22.10.2001
1301/01 Demer 1, vervangen fondplaten in reclame 22.10.2001 1565/01 Schonberglaan 4, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.10.2001
1114/01 Otello 1, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.10.2001 1388/01 Generaal Marshallweg 118, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.10.2001
1529/01 Dirk Boutslaan 18, vervangen/uitbreiden van een afrastering 23.10.2001
1421/01 Meerenakkerweg 20, bouwen van een trafo 23.10.2001 1573/01 Elckerlyclaan 93, plaatsen van een gevelreclame 23.10.2001 1572/01 Verdunplein 2, aanbrengen van een gevelreclame 23.10.2001 1571/01 Stratumseind 47, aanbrengen van 2 reclamelantaarns en een
-uithangbord 23.10.2001
1569/01 Martin Luther Kingstraat 32, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.10.2001
1567/01 Gelaarsde Kat 63, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.10.2001

Te verlenen bouwvergunning/vrijstellingen
Van 1 november 2001 tot en met 14 november 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* bouwen van tijdelijke kantoorunits, Sterrenlaan 6 (1112/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen dit voornemen schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
* bouwen van 124 woningen, Meerhoven, plan Grasrijk (838/00);
* uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre, Zandhaai 72 (1450/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4, lid 4.3 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Van 1 november 2001 tot en met 28 november 2001 liggen bij bovengenoemde locaties eveneens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* bouwen van een abri, Dr. Cuyperslaan (1395/01);
* uitbreiden van de eerste verdieping aan de achterzijde van de woning, Bergeraclaan 37 (861/01);

* verbouwen en uitbreiden van een woning, Julierpas 17 (1044/01);
* uitbreiden van een serre, Hofstraat 141 (285/01);
* bouwen van een garageloods, Hagenkampweg Zuid 220 (1143/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Van 1 november 2001 tot en met 28 november 2001 liggen bij bovengenoemde locaties tevens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan tot het:

* verbouwen en uitbreiden van een woning, Jasonstraat 2 (509/01);
* wijzigen vergunning met betrekking tot verbouwen en uitbreiden van een bedrijfspand, Piuslaan 70a (1283/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1516/01 Strobloemstraat 46, bouwen van een berging 22.10.2001 1377/01 Fransebaan 4, uitbreiden van een woning 23.10.2001
Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 248/01 Annecyhof 12, uitbreiden van een woning 18.10.2001 1261/01 Ella Fitzgeraldlaan 12, uitbreiden van een woning en bouwen van een berging 18.10.2001
1197/01 Floralaan Oost 140, bouwen van een kelderkoekoek met deurkozijn 18.10.2001
1184/01 Leenderweg 254, plaatsen van een erfafscheiding 18.10.2001 835/00 Meerhoven, Grasrijk, bouwen van 104 appartementen 23.10.2001 1128/01 Florapark 37, uitbreiden van een woonhuis 18.10.2001 1183/01 Bellinistraat 4-6, verbouwen winkelruimte en magazijn 18.10.2001
502/01 Guy de Maupassantlaan 9, bouwen van een terrasoverkapping 19.10.2001
467/01 Maasstraat 23, uitbreiden van een woning door middel van aanbouwen van een serre 19.10.2001
271/01 De Horsten, bouwen van een technische ruimte ten behoeve van koeltorens 19.10.2001
1998/00 Emmasingel, Philipscomplex, verbouwen en uitbreiden van gebouw EDX 22.10.2001
1115/01 Aalsterweg 296, verbouwen van de bestaande tuinkamer 22.10.2001
1177/01 President Reitzlaan 17, uitbreiden van een woning met garage en tuinkamer 22.10.2001
1131/01 Besanconlaan 4, bouwen van een erker voor en een uitbouw aan de achterkant van het huis 22.10.2001
1083/01 Hartelstein 1, bouwen van een berging en uitbreiden van een garage 22.10.2001
831/00 Grasrijk in Meerhoven, fase Ia, bouwen van 89 woningen 22.10.2001
2054/00 Meerhoven, plan Grasrijk II, bouwen van 80 woningen 23.10.2001

1246/01 Boschdijk 60, plaatsen van een enkelzijdige lichtbak 23.10.2001
1021/01 Geer 1, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.10.2001 752/01 Avocadohof 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.10.2001
1223/01 Meierijlaan 4, verbouwen en wijzigen van een woning 23.10.2001

1993/00 Ambonplein 62, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot bouwen van een berging 23.10.2001
1141/01 parkeerterrein Trudoplein, plaatsen van een noodapotheek 23.10.2001
755/01 Van Oldenbarneveltlaan 42, verbouwen en uitbreiden van een woning en het bouwen van een berging/garage 24.10.2001 269/01 Castiliëlaan 8, verbouwen van een woongebouw 24.10.2001 1446/01 De Bazelstraat 9, uitbreiden van een woning 24.10.2001 646/00 Heezerweg 180, uitbreiden van een winkel/woning 24.10.2001 959/01 Esperenkamp 58, plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak 24.10.2001

Van rechtswege verleende vergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
924/01 Jan Olieslagersweg 4, uitbreiden van een kantoor 24.10.2001
Aanhouden bouwaanvraag
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1203/01 Geldropseweg 154, uitbreiden van een keuken 19.10.2001
Geweigerde bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1157/01 Binckhorst naast A67 nabij Klokputten, plaatsen van een mast voor mobiele telefonie 22.10.2001
1225/01 Engelsbergenstraat 47, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis 23.10.2001
1309/01 Citrushof 15, bouwen van een overkapping 23.10.2001 Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
SL01/0086 omgeving Heezerweg en Hadewychlaan, slopen van asbestgolfplaten en betonbergingen 18.10.2001
SL01/0089 Lakerlopen plandeel-a, slopen van 193 woningen, bergingen, schuttingen en tuinmuren 22.10.2001
SL01/0048 Boutenslaan 52/Camphuysenstraat, slopen van beschermde woonvorm Den Kornier 22.10.2001

Verleende onttrekkingsvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
HV01.035 Mispelhoefstraat 24 19.10.2001

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de president van de Arrondissementsrechtbank s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie