Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 31-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Bouwvergunningen, aanvragen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1570/01 Peter van Anrooylaan 55, bouwen van een berging 23.10.2001 1568/01 Versailleslaan 27, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.10.2001

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1549/01 Gestelsestraat 59, verbouwen van een woning/magazijn tot woning/atelier 17.10.2001
1550/01 Rechtestraat 40, verbouwen van de voorgevel 17.10.2001 1263/01 Leenderweg 74, plaatsen van een dubbelzijdige buitenlichtreclame 17.10.2001
1558/01 Normandiëlaan 17, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 18.10.2001
1557/01 Dillenburgstraat 4, tijdelijk plaatsen van een semi-permanent kantoorgebouw voor maximaal 5 jaar 18.10.2001
1556/01 Holterberglaan 28, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van een serre 18.10.2001
1358/00 Leenderweg 254, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen van een voorgevel van een bankfiliaal 18.10.2001 2072/00 Lupinestraat 5, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 19.10.2001
1411/01 Nicolaistraat 15, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.10.2001
1231/01 Flight-Forum, kavel 2b, bouwen van een bedrijfsruimte met kantoren 10.10.2001
1560/01 Cotentinlaan 50, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een serre 19.10.2001
1561/01 Dukaatstraat 5, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 19.10.2001
1542/01 Den Bult 72, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 19.10.2001
1555/01 Bogert 31, plaatsen van een buitenreclame 19.10.2001 1201/01 Winkelcentrum Woensel 57, plaatsen van een lichtreclame ten behoeve van Adecco 22.10.2001
1562/01 Sint Petrus Canisiuslaan 62, plaatsen van een reclame-object 22.10.2001
1301/01 Demer 1, vervangen fondplaten in reclame 22.10.2001 1565/01 Schonberglaan 4, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.10.2001
1114/01 Otello 1, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.10.2001 1388/01 Generaal Marshallweg 118, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.10.2001
1529/01 Dirk Boutslaan 18, vervangen/uitbreiden van een afrastering 23.10.2001
1421/01 Meerenakkerweg 20, bouwen van een trafo 23.10.2001 1573/01 Elckerlyclaan 93, plaatsen van een gevelreclame 23.10.2001 1572/01 Verdunplein 2, aanbrengen van een gevelreclame 23.10.2001 1571/01 Stratumseind 47, aanbrengen van 2 reclamelantaarns en een
-uithangbord 23.10.2001
1569/01 Martin Luther Kingstraat 32, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.10.2001
1567/01 Gelaarsde Kat 63, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.10.2001
1549/01 Gestelsestraat 59, verbouwen van een woning/magazijn tot woning/atelier 17.10.2001
1550/01 Rechtestraat 40, verbouwen van de voorgevel 17.10.2001 1263/01 Leenderweg 74, plaatsen van een dubbelzijdige buitenlichtreclame 17.10.2001
1558/01 Normandiëlaan 17, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 18.10.2001
1557/01 Dillenburgstraat 4, tijdelijk plaatsen van een semi-permanent kantoorgebouw voor maximaal 5 jaar 18.10.2001
1556/01 Holterberglaan 28, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van een serre 18.10.2001
1358/00 Leenderweg 254, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen van een voorgevel van een bankfiliaal 18.10.2001 2072/00 Lupinestraat 5, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 19.10.2001
1411/01 Nicolaistraat 15, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.10.2001
1231/01 Flight-Forum, kavel 2b, bouwen van een bedrijfsruimte met kantoren 10.10.2001
1560/01 Cotentinlaan 50, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een serre 19.10.2001
1561/01 Dukaatstraat 5, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 19.10.2001
1542/01 Den Bult 72, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 19.10.2001
1555/01 Bogert 31, plaatsen van een buitenreclame 19.10.2001 1201/01 Winkelcentrum Woensel 57, plaatsen van een lichtreclame ten behoeve van Adecco 22.10.2001
1562/01 Sint Petrus Canisiuslaan 62, plaatsen van een reclame-object 22.10.2001
1301/01 Demer 1, vervangen fondplaten in reclame 22.10.2001 1565/01 Schonberglaan 4, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.10.2001
1114/01 Otello 1, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.10.2001 1388/01 Generaal Marshallweg 118, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.10.2001
1529/01 Dirk Boutslaan 18, vervangen/uitbreiden van een afrastering 23.10.2001
1421/01 Meerenakkerweg 20, bouwen van een trafo 23.10.2001 1573/01 Elckerlyclaan 93, plaatsen van een gevelreclame 23.10.2001 1572/01 Verdunplein 2, aanbrengen van een gevelreclame 23.10.2001 1571/01 Stratumseind 47, aanbrengen van 2 reclamelantaarns en een
-uithangbord 23.10.2001
1569/01 Martin Luther Kingstraat 32, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.10.2001
1567/01 Gelaarsde Kat 63, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.10.2001

Te verlenen bouwvergunning/vrijstellingen
Van 1 november 2001 tot en met 14 november 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* bouwen van tijdelijke kantoorunits, Sterrenlaan 6 (1112/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen dit voornemen schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
* bouwen van 124 woningen, Meerhoven, plan Grasrijk (838/00);
* uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre, Zandhaai 72 (1450/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4, lid 4.3 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Van 1 november 2001 tot en met 28 november 2001 liggen bij bovengenoemde locaties eveneens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* bouwen van een abri, Dr. Cuyperslaan (1395/01);
* uitbreiden van de eerste verdieping aan de achterzijde van de woning, Bergeraclaan 37 (861/01);

* verbouwen en uitbreiden van een woning, Julierpas 17 (1044/01);
* uitbreiden van een serre, Hofstraat 141 (285/01);
* bouwen van een garageloods, Hagenkampweg Zuid 220 (1143/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Van 1 november 2001 tot en met 28 november 2001 liggen bij bovengenoemde locaties tevens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan tot het:

* verbouwen en uitbreiden van een woning, Jasonstraat 2 (509/01);
* wijzigen vergunning met betrekking tot verbouwen en uitbreiden van een bedrijfspand, Piuslaan 70a (1283/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1516/01 Strobloemstraat 46, bouwen van een berging 22.10.2001 1377/01 Fransebaan 4, uitbreiden van een woning 23.10.2001
Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 248/01 Annecyhof 12, uitbreiden van een woning 18.10.2001 1261/01 Ella Fitzgeraldlaan 12, uitbreiden van een woning en bouwen van een berging 18.10.2001
1197/01 Floralaan Oost 140, bouwen van een kelderkoekoek met deurkozijn 18.10.2001
1184/01 Leenderweg 254, plaatsen van een erfafscheiding 18.10.2001 835/00 Meerhoven, Grasrijk, bouwen van 104 appartementen 23.10.2001 1128/01 Florapark 37, uitbreiden van een woonhuis 18.10.2001 1183/01 Bellinistraat 4-6, verbouwen winkelruimte en magazijn 18.10.2001
502/01 Guy de Maupassantlaan 9, bouwen van een terrasoverkapping 19.10.2001
467/01 Maasstraat 23, uitbreiden van een woning door middel van aanbouwen van een serre 19.10.2001
271/01 De Horsten, bouwen van een technische ruimte ten behoeve van koeltorens 19.10.2001
1998/00 Emmasingel, Philipscomplex, verbouwen en uitbreiden van gebouw EDX 22.10.2001
1115/01 Aalsterweg 296, verbouwen van de bestaande tuinkamer 22.10.2001
1177/01 President Reitzlaan 17, uitbreiden van een woning met garage en tuinkamer 22.10.2001
1131/01 Besanconlaan 4, bouwen van een erker voor en een uitbouw aan de achterkant van het huis 22.10.2001
1083/01 Hartelstein 1, bouwen van een berging en uitbreiden van een garage 22.10.2001
831/00 Grasrijk in Meerhoven, fase Ia, bouwen van 89 woningen 22.10.2001
2054/00 Meerhoven, plan Grasrijk II, bouwen van 80 woningen 23.10.2001

1246/01 Boschdijk 60, plaatsen van een enkelzijdige lichtbak 23.10.2001
1021/01 Geer 1, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.10.2001 752/01 Avocadohof 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.10.2001
1223/01 Meierijlaan 4, verbouwen en wijzigen van een woning 23.10.2001

1993/00 Ambonplein 62, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot bouwen van een berging 23.10.2001
1141/01 parkeerterrein Trudoplein, plaatsen van een noodapotheek 23.10.2001
755/01 Van Oldenbarneveltlaan 42, verbouwen en uitbreiden van een woning en het bouwen van een berging/garage 24.10.2001 269/01 Castiliëlaan 8, verbouwen van een woongebouw 24.10.2001 1446/01 De Bazelstraat 9, uitbreiden van een woning 24.10.2001 646/00 Heezerweg 180, uitbreiden van een winkel/woning 24.10.2001 959/01 Esperenkamp 58, plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak 24.10.2001

Van rechtswege verleende vergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
924/01 Jan Olieslagersweg 4, uitbreiden van een kantoor 24.10.2001
Aanhouden bouwaanvraag
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1203/01 Geldropseweg 154, uitbreiden van een keuken 19.10.2001
Geweigerde bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1157/01 Binckhorst naast A67 nabij Klokputten, plaatsen van een mast voor mobiele telefonie 22.10.2001
1225/01 Engelsbergenstraat 47, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis 23.10.2001
1309/01 Citrushof 15, bouwen van een overkapping 23.10.2001 Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
SL01/0086 omgeving Heezerweg en Hadewychlaan, slopen van asbestgolfplaten en betonbergingen 18.10.2001
SL01/0089 Lakerlopen plandeel-a, slopen van 193 woningen, bergingen, schuttingen en tuinmuren 22.10.2001
SL01/0048 Boutenslaan 52/Camphuysenstraat, slopen van beschermde woonvorm Den Kornier 22.10.2001

Verleende onttrekkingsvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
HV01.035 Mispelhoefstraat 24 19.10.2001

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de president van de Arrondissementsrechtbank s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...