Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe visie parkeerbeleid werkgebieden gemeente Den Haag

Datum nieuwsfeit: 31-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Den Haag
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

2001-10-30: Nieuwe visie parkeerbeleid werkgebieden

Het college van B&W is vandaag akkoord gegaan met de discussienota Parkeren en Werken. Deze nota geeft een nieuwe visie voor de komende jaren op het parkeren in de gebieden waarin de werkgelegenheid van Den Haag is geconcentreerd.
Invalshoek is het ontwikkelen van een gebiedsgewijze aanpak. Daarbij zal allereerst de parkeervraag beperkt worden door betere benutting van het OV-potentieel onder de werknemers waarna vervolgens wordt gestreefd naar meer dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Uiteindelijk zal daar waar echt nodig uitbreiding van parkeerplaatsen volgen inclusief afstemming van de kwaliteit van de auto-infrastructuur daarop. Alleen het toevoegen van parkeerplaatsen leidt immers niet automatisch tot een betere autobereikbaarheid. Op 7 november volgt de behandeling in een gecombineerde commissievergadering VBBS/ROSV/LMS/EP.

Maatwerk
Het huidige parkeerbeleid is afgeleid van het landelijke ABC-locatiebeleid (de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening). Nieuwe notas van de rijksoverheid (de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en het Nationale Verkeers- en Vervoersplan) stellen echter niet langer de parkeernormen vast, maar leggen de verantwoordelijkheid daarvoor bij de lagere overheden binnen de door de rijksoverheid gestelde randvoorwaarden.

De situatie in Den Haag geeft aanleiding om daar zo snel mogelijk op in te haken. Met name bij de zakelijke dienstverlening in Den Haag is de parkeerbehoefte gestegen en wordt verdere stijging verwacht. Ook intensiever ruimtegebruik van kantoorgebouwen zorgt voor een groeiende vraag naar parkeerplaatsen. Volgens wethouder Bruno Bruins (Verkeer) sluiten de normen dan ook niet (meer) aan op de huidige mobiliteitsbehoefte.

Uitdaging
Alleen meer parkeerplaatsen aanleggen is niet de oplossing. Want de parkeer-capaciteit in een gebied en de bereikbaarheid daarvan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit ook in het licht dat de parkeerplaats een effectief instrument is ten behoeve van de mobiliteitssturing. De uitdaging is daarom om vermindering van de parkeervraag en verbetering van de bereikbaarheid hand in hand te laten gaan. In het beleid daarvoor staat een gebiedsgewijze aanpak centraal.

Oplossingen
Bij deze aanpak zal allereerst de parkeervraag zo veel mogelijk beperkt worden door het OV-potentieel te benutten. Daarvoor is het nodig dat het openbaar vervoer beter kan concurreren met de auto. De kwaliteit van het openbaar vervoer moet daarom verhoogd worden om een betere reistijdverhouding OV/auto te krijgen. Uiteindelijk doel is dat dit resulteert in 20% minder autos in de werkgebieden.

Vervolgens zal bij de resterende parkeervraag gestreefd worden naar het efficiënter benutten van de bestaande parkeerplaatsen (meer dubbelgebruik). Berekend is dat hierdoor 10% minder parkeerplaatsen nodig zijn. In bepaalde gebieden zal echter voor een goede bedrijfsvoering uitbreiding van parkeerplaatsen onontkoombaar zijn. Daar moet de auto-infrastructuur dan ook op afgestemd worden

Gebiedsgewijs
De gebiedswijze aanpak heeft als vertrekpunt 10 werkgebieden waarbij een onderverdeling gemaakt is in 4 gebiedstypen: spanningsgebied (omgeving CS en Bezuidenhout), groeigebied (Binckhorst en Nieuw Laakhaven), stabiel gebied (Centrum, Archipel/Willemspark en Benoordenhout) en ruimtegebied (o.a. Kerketuinen/Zichtenburg en Scheveningen Haven). Per werkgebied zal maatwerk ontwikkeld worden hetgeen moet resulteren in het afsluiten van zogeheten mobiliteitsconvenanten tussen bedrijven, bewoners en de gemeente. Eerst wordt gestart met een pilot waarbij gedacht wordt aan de Binckhorst.

30 oktober 2001

last update: 31 oktober 2001 ;pag.: 9259; auteur: 77

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie