Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Presentatie Watertoets

Datum nieuwsfeit: 31-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Verkeer en Waterstaat


www.minvenw.nl

MIN VenW: Water op de agenda: De watertoets gereed

WATER OP DE AGENDA: DE WATERTOETS GEREED

Staatssecretaris Monique de Vries van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag de watertoets gepresenteerd. Zij deed dit samen met de heer Swierstra van het Interprovinciaal Overlegorgaan, de heer Veldhuizen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de heer De Graeff van de Unie van Waterschappen. De watertoets vormt een waarborg voor inbreng van water in de ruimtelijke ordening. Dit procesinstrument wordt toegepast op alle ruimtelijke plannen en besluiten met huishoudkundige aspecten. De grootste winst ligt bij de vroegtijdige, wederzijdse betrokkenheid en het opstellen en meenemen van een wateradvies. De waterhuishoudkundige aspecten omvatten veiligheid water, wateroverlast, waterkwaliteit en verdroging.

Hiermee vullen provincies (IPO), gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en waterschappen (Unie van Waterschappen) de eerste van hun afspraken vastgelegd in de startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw concreet in. Ook in de vijfde Nota Ruimtelijke Ordening zal de watertoets worden verankerd.

De belangrijkste uitgangspunten van de watertoets zijn dat de gevolgen van ruimtelijke besluiten geen belemmering vormen voor het vasthouden, bergen en afvoeren van water in het deelstroomgebied. Daarnaast is van belang dat bij de inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen wordt voorkomen dat afwenteling op andere delen van het deelstroomgebied plaatsvindt. Als na een integrale afweging toch een besluit wordt genomen met negatieve gevolgen voor de waterhuishouding, moet aangegeven worden welke aanvullende maatregelen dan nodig zijn om het watersysteem op orde te houden en op welke wijze dat wordt gerealiseerd.

Het gaat hier in principe om alle ruimtelijke plannen en besluiten die een wijziging van het bestemmings- of streekplan tot gevolg hebben. Hieronder vallen onder meer herstructureringsplannen voor het landelijk en stedelijk gebied, grote stedelijke uitbreidingen en besluiten voor wijziging van plannen en besluiten op basis van de ontgrondingenwet. Ook ruimtelijk minder ingrijpende plannen kunnen gezamenlijk sluipenderwijs veel nadeel berokkenen aan het op orde houden van het watersysteem.
Ook de keuze van de locatie van tracés zijn mede bepalend voor de mogelijkheden van het op orde houden van het watersysteem.

Het in praktijk brengen van de watertoets wordt in 2002 geëvalueerd. Aan de hand hiervan zal, conform wens van de Tweede Kamer, worden besloten op welke wijze de toets wettelijk verankerd zal worden.

Meer informatie:

www.waterland.net

Wim van der Weegen, 070-3517044
06-22249765

31 okt 01 13:06

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie