Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe financiering medisch specialistenopleiding nodig

Datum nieuwsfeit: 31-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

STZ

STZ: Nieuwe financiering medisch specialistenopleiding nodig

Nieuw systeem voor financiering opleiding medisch specialisten

De financiering van de opleiding voor medisch specialisten moet op de helling. Er zal een apart opleidingsbudget voor moeten komen, dat past bij de nieuwe financiering van de ziekenhuizen waarover het ministerie van VWS en de organisaties van Nederlandse ziekenhuizen onlangs een akkoord hebben gesloten. Dit systeem, gebaseerd op de Diagnose-Behandeling Combinaties (DBC) wordt gezien als een belangrijke stap in de richting van vraaggestuurde gezondheidszorg. De collectieve, niet op individuele patiënten gerichte functies van ziekenhuizen, zoals het opleiden van medisch specialisten, vallen echter buiten dat systeem. Daardoor zouden de ziekenhuizen die een opleidingstaak hebben, met name de z.g. 'topklinische opleidingsziekenhuizen', financieel benadeeld worden en kunnen de opleidingstaken voor medisch specialisten in de knel raken. En dat terwijl het tekort aan specialisten een van de oorzaken van de wachtlijsten in de zorg vormt. In totaal gaat het in de topklinische opleidingsziekenhuizen om zo'n 800 opleidingsplaatsen voor medisch specialisten. Bovendien zullen deze ziekenhuizen een belangrijke rol spelen in de uitbreiding van de opleidingscapaciteit.

Op verzoek van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) heeft het onderzoeksinstituut Prismant een systeem ontwikkeld waardoor de financiering van specialistenopleidingen ook in het nieuwe stelsel, dat op 1 januari 2003 van kracht wordt, is gewaarborgd. Op basis van dat rapport, 'Vervolgopleiding Verzekerd', moet geconcludeerd worden dat er op macroniveau een apart opleidingsbudget moet komen, naast de eigen budgetten voor de individuele opleidingsziekenhuizen. Tot nu toe worden deze ziekenhuizen voor hun opleidingsactiviteit betaald via het geldende bekostigings- en honoreringssysteem, dat werkt via functiegerichte budgettering van de ziekenhuizen, in combinatie met een lump sum financiering van het werk van de medisch specialisten.

Toelichting rapport
Per 1 januari 2003 gaat de financiering van de Nederlandse ziekenhuizen veranderen. Het nieuwe bekostigings- en honoreringssysteem is gebaseerd op Diagnose Behandel Combinaties (DBC's). Brancheorganisaties en het ministerie van VWS zien de invoering van de DBC-systematiek als een belangrijk instrument naar een meer vraaggestuurd stelsel voor de gezondheidszorg. De invoering van dit systeem heeft geen betrekking op de financiering van collectieve functies, zoals dat in de huidige budgetten wel gebeurt. De opleidingsfunctie voor medisch specialisten is zo'n collectieve functie waarvan de financiering tussen de wal en het schip zou vallen. Het is de vraag of ziekenhuizen in de toekomst dan nog wel opleidingen kunnen blijven verzorgen.

Daarom vinden de STZ-ziekenhuizen dat de vergoeding voor de opleidingsfunctie normatief en centraal uniform wordt vastgesteld en wordt gefinancierd. De verdeling van opleidingsplaatsen over de opleidingsziekenhuizen zou ook op basis van nader te ontwikkelen criteria centraal moeten plaatsvinden. De continuïteit van de opleidingsfunctie wordt hierdoor het beste gewaarborgd en er is de minste kans op verlies aan kennis en middelen, terwijl de uitvoering het gemakkelijkst in te richten valt. Uit oogpunt van administratieve lasten en eenvoud is er een voorkeur voor rechtstreekse financiering van de opleidingskosten via de algemene middelen of de algemene kas van de ziekenfondsen. Zorgverzekeraars en opleidingsziekenhuizen moeten geen risico lopen bij de financiering van de opleidingen. Rechtstreekse financiering van de opleidingskosten via algemene middelen of uit de algemene kas van de ziekenfondsen verdient de voorkeur.

STZ
De samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) is het samenwerkingsverband van de 15 Topklinische opleidingsZiekenhuizen in Nederland. De STZ-ziekenhuizen voelen zich verantwoordelijk voor topklinische zorg, opleidingen (co-assistenten-onderwijs, medisch specialistische opleidingen, verpleegkundige opleidingen, opleiding van OK-assistenten, e.a.) toegepast medisch wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie. Daarnaast vervullen de STZ-ziekenhuizen een regionale regiefunctie.

Nadere informatie
Voor meer informatie of voor een exemplaar van het rapport Vervolgopleiding Verzekerd kunt u contact opnemen met:

Huib van Dis, directeur STZ (020 599 4353)
Leo Vandermeulen, onderzoeker Prismant (030 234 5758)

31 okt 01 13:21

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie