Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden 'Nederland zwak in internationale Banencaroussel'

Datum nieuwsfeit: 31-10-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=422654


---

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Algemene Leiding Werkgroep Internationale Ambtenaren Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 2500 EB Den Haag Datum 31 oktober 2001 Auteur R.J.G. Ophoff
Kenmerk WIA-109 Telefoon 070-348.5112
Blad /5 Fax 070-348.6328
Bijlage(n) 2 E-mail (rjg.ophoff@minbuza.nl)
Betreft Beantwoording vragen van het lid Koenders over het artikel "Nederland zwak in internationale
Banencaroussel" (ingezonden 3 oktober 2001)
Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier van uw Kamer d.d. 4 oktober 2001, kenmerk 2010200550, waarbij gevoegd waren de door het lid Koenders overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij u ingediende vragen, heb ik de eer u hierbij het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Koenders

Vraag 1

Hoe beoordeelt u het artikel "Nederland zwak in internationale banencaroussel"?

Antwoord

De krant schrijft over een achterhaalde situatie en doet dat bovendien selectief.

Vraag 2

Kunt u een overzicht geven van de Nederlandse ambtenaren bij de diverse internationale en supranationale organisaties, waarbij tevens wordt aangegeven hoeveel posities op DG-niveau worden vervuld?

Antwoord

Ik neem aan dat het lid Koenders het gevraagde overzicht niet beperkt wil zien tot Nederlandse ambtenaren, doch geïnformeerd wil worden over de gehele Nederlandse presentie op beleidsniveau bij internationale organisaties. Bedoeld overzicht is bij deze brief gevoegd.

Vraag 3

Kunt u per organisatie aangeven wat het precieze actieplan per organisatie is om de Nederlandse vertegenwoordiging op ambtelijk niveau te verbeteren? Welke handicaps komt u daarbij tegen?

Antwoord

Ter verbetering van de Nederlandse presentie bij de EU-instellingen is een opleidingstraject opgezet. Ik moge terzake verwijzen naar mijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, d.d. 21 september 2001 (28000 V, nr. 5).

Voor andere internationale organisaties bestaan geen precieze actieplannen, doch worden continu diverse activiteiten verricht:

Wekelijkse publicatie van internationale vacatures in drukvorm ("Introvacatures") en op Internet;

Beschikbaarstelling van organisatiegebonden sollicitatieformulieren;

Desgewenst adviesverstrekking aan kandidaten;

Afhankelijk van niveau van vacante functie en kwaliteit van kandidaat, wordt via Permanente Vertegenwoordigingen steun verleend;

Reeds bij internationale organisaties werkzame Nederlanders worden bij interne sollicitaties gesteund, zodat carrièreperspectieven verbeteren;

Op verzoek van internationale organisaties wordt gericht gezocht naar kandidaten, zonder dat sprake behoeft te zijn van een vacaturemelding (head hunting);

Op universiteiten worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om studenten reeds in een vroeg stadium attent te maken op een mogelijke internationale carrière;

Bij een groot aantal VN-organisaties worden z.g. assistant-deskundigen geplaatst, die volledig voor Nederlandse rekening komen. Na afloop van de contracten worden, als daarvoor mogelijkheden bestaan, een aantal van deze personen in reguliere dienst overgenomen door de organisaties waarbij zij gediend hebben;

Op verzoek van organisaties worden recruteringsmissies in Nederland georganiseerd en gefaciliteerd.

De belangrijkste handicaps bij het vinden van goede Nederlandse kandidaten zijn:

Goede huidige economische situatie in Nederland. Veel jonge academici kunnen snel in eigen land aan de slag;

Het salaris dat een internationale organisatie biedt kan gewoonlijk niet concurreren met topinkomens of dubbele inkomens (2 partners) in Nederland. Voorts is het vaak niet mogelijk voor partners om in andere landen passende arbeid te vinden of om een werkvergunning te krijgen.

NEDERLANDSE PRESENTIE BIJ

INTERNATIONALE ORGANISATIES OP BELEIDSFUNCTIES

bijgewerkt: oktober 2001

Organisatie aantal

Asian Development Bank 1 Vice-President

12

EC (Credit de Fonctionnement) 2 Directeur-Generaal

320 A-rangen

Benelux-Secretariaat 1 Secretaris-Generaal

11

CERN 85 Beleidsrangen

CITES 1 Exec. Director

CTBTO 3 P-posten

Secretariaat-Generaal Economisch en Sociaal Comité 4 A-rangen

Eurocontrol 42 A-rangen

Europees Parlement 14 A-rangen

9 A-rangen (non quotum)

Europese Rekenkamer lid Engwirda

12 A-rangen

3 L-rangen

Europese Investeringsbank 28 beleidsrangen

Europese Hof van Justitie 1 Advocaat-Generaal

10 A-rangen

2 Rechters

15 LA-rangen

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 6 A-rangen

(ECMWF)

European Molecular Biology Laboratory (EMBL) 15 beleidsrangen

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 1 Chief Economist

18 beleidsrangen

Europese Centrale Bank (ECB) 1 President

39 beleidsposten

European Patent Office (EPO) 225 A-rangen

European Space Agency (ESA) 67 A-rangen

European Southern Observatory (ESO) 12 beleidsrangen

European Metereological Satellite (EUMETSAT) 6 beleidsrangen

Secretariaat-Generaal van de 1 plv. Directeur-Generaal

16 A-rangen

Raad van Ministers van de EU

Raad van Europa 1 Rechter

13 A-rangen

Food and Agriculture Organization (FAO) 1 ADG

regular posts 2 D-rangen

24 P-rangen (waarvan 10 niet geografisch)

(Ref.Off/Joint Div.) 10 P-rangen (waarvan 3 niet

geografisch)

(Field Projects) 15 P-rangen (niet geografisch)

Inter American Development Bank (IADB) 3 beleidsrangen

International Atomic Energy Agency (IAEA) 1 D-rang

6 P-rangen

International Civil Aviation Organisation (ICAO) 1 D-rang

2 P-rangen

International Criminal Court for the Former 1 Rechter


1 ASG


Yougoslavia (ICTY) 25 P-rangen

International Court of Justice (ICJ) 1 Rechter

3 P-rangen

International Cocoa Organisation (ICCO) 1 Chief Economist

International Fund for Agricultural Development 1 P-rang

(IFAD)

International Labour Organisation (ILO) 3 D-rangen

11 P-rangen

53 experts (P-rangen)

International Monetaire Fund (IMF) 38 beleidsrangen

International Maritime Organisation (IMO) 1 P-rang


1 Voorz. IMO-Raad


International Organisation for Migration (IOM) 1 D-rang

6 P-rangen

International Trade Centre (ITC) 2 L-rangen

International Telecommunication Union (ITU) 2 D-rangen


2 P-rangen


IUCN (World Conservation Union) 8 P-rangen

KEDO 1 D-rang

North Atlantic Treaty Organisation (NAVO) 16 A-rangen

7 A-rangen bij o.a. NACMA, NC3, etc.

Org. for Economic Cooperation and Development (OESO) 18 A-rangen

ODCCP (UNDCP) 1 D-rang


3 P-rangen


1 L-rang


OVSE 1 D-rang

3 P-rangen

PAHO 4 P-rangen

VN-Secretariaat en daarvoor meetellende posten 3 D-rangen

(UNCTAD-ESCAP-ECLAC-UNOV-UNOG-enz.) 27 P-rangen

op niet meetellende posten 6 D-rangen

(ICSC, UNDOF, ICJ, INPROF) 47 P-rangen

UNOPS 3 P-rangen

UN University Tokio 1 USG

UNAIDS 1 P-rang


1 P-rang (afkomstig van UNFPA)


UNFPA 1 ASG

7 P-rangen

Experts 1 D-rang

3 P-rangen


2 L-rangen


UNESCO 8 P-rangen

UNHCR 1 High Commissioner


4 D-rangen

42 P-rangen

UNICEF 3 D-rangen


1 L-6 rang


43 P/L-rangen

UNDP 6 D-rangen

11 P-rangen

7 L-rangen

UNEP 1 D-rang


2 P-rangen


UNIDO 7 P-rangen

UNRWA 3 P-rangen

World Bank 1 VP


1 Director (op VP-niveau)65 beleidsrangen


IFC 7 beleidsrangen

World Health Organisation (WHO) 2 D-rangen


22 P-rangen


World Food Programme (WFP) 4 D-rangen


15 P-rangen


World Intellectual Property Organisation (WIPO) 4 P-rangen

West Europese Unie (WEU) 4 A-rangen

World Trade Organisation 2 D-rangen


4 P-rangen


Kenmerk
Blad /8

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie