Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

DTe maakt Nederlandse elektriciteitsmarkten transparanter

Datum nieuwsfeit: 31-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Nederlandse Mededingingsautoriteit
Zoek soortgelijke berichten
Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet

Den Haag, 31 oktober 2001

DTe maakt Nederlandse elektriciteitsmarkten transparanter

De DTe zal op korte termijn een procedure starten voor wijziging van de Net- en Meetcodes, waarin de voorwaarden staan voor toegang tot het elektriciteitsnetwerk. De wijzigingen moeten de transparantie op de Nederlandse elektriciteitsmarkten vergroten. Over de implementatie van de wijzigingen treedt de toezichthouder in overleg met marktpartijen waaronder TenneT (landelijk netbeheerder).

NMa en DTe zijn verantwoordelijk voor goed werkende energiemarkten in Nederland. Sterk fluctuerende prijsontwikkelingen op de elektriciteitsmarkten in juni en juli vormden aanleiding voor NMa en DTe om advies te vragen aan het Market Surveillance Committee (MSC) over de werking van de Nederlandse elektriciteitsmarkt. Het MSC constateert in haar advies van 27 oktober dat de transparantie op de Nederlandse elektriciteitsmarkt sterk bevorderd dient te worden.

MSC constateert dat marktpartijen in Nederland ongelijke toegang hebben tot marktinformatie op grond waarvan zij hun koop- en verkoopbeslissingen nemen. Dit belemmert een goede werking van de elektriciteitsmarkt. Het MSC heeft onder meer ervaringen met betrekking tot transparantieregels in het buitenland bij haar advies betrokken.

In haar advies doet het MSC concrete voorstellen om meer gegevens beschikbaar te stellen aan alle marktparticipanten. Het gaat daarbij onder meer om kerngegevens betreffende de "system load" (invoering elektriciteit op het net), de export en importstromen, de benutting van de interconnectiecapaciteit en geplande en niet geplande productieonderbrekingen. Het vrijgeven van deze informatie moet een belangrijke impuls geven aan de goede werking van elektriciteitsmarkten. De vorm waarin de gegevens beschikbaar komen, moet zodanig zijn dat bewerking en analyse door marktparticipanten mogelijk is, met als doel hun marktbeslissingen te ondersteunen, aldus het MSC.

Parallel aan het onderzoek door het MSC heeft TenneT een onderzoek laten uitvoeren door 'The Brattle Group' (een onderzoeksbureau) naar de sterk fluctuerende prijzen van juni en juli en heeft de conclusies aan DTe overhandigd. De conclusies komen op hoofdlijnen overeen met de conclusies van het MSC wat betreft de transparantie. Op basis van het TenneT onderzoek zal ook nader bestudeerd worden hoe brandstofcontracten de beschikbaarheid van productie-eenheden beïnvloeden. Ook worden de voorwaarden waaronder de interconnectiecapaciteit verkregen kan worden mogelijk aangepast.

Het MSC is een adviescomité onder de leiding van Prof. David Newbery. Het comité is medio 2001 ingesteld door de DTe en de NMa. Het analyseert de werking van de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt in Nederland en adviseert over verbetering van de marktwerking (gevraagd en ongevraagd) aan DTe en NMa.


*Het MSC advies is te vinden op de website van www.dte.nl en www.nma-org.nl
Voor het rapport van TenneT kunt u zich wenden tot de website van TenneT (www.tennet.nl).

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie