Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Update vooruitzichten 2001 Hagemeyer

Datum nieuwsfeit: 01-11-2001
Bron: Hagemeyer
Zoek soortgelijke berichten
Hagemeyer

PERSBERICHT

Update van de vooruitzichten 2001

Nadat de markten waarop de Groep actief is in het tweede kwartaal van 2001 al een vertraging lieten zien, zijn zij in september significant verslechterd. De omzetdaling was navenant. Een analyse van de omzet in oktober bevestigt deze trend. Na het opnieuw beoordelen van de vooruitzichten voor de rest van 2001, voor al haar activiteiten, verwacht de Groep thans dat de cash earnings per aandeel voor 2001 op hetzelfde niveau zullen liggen als vorig jaar, hoewel dit afhankelijk van de verdere ontwikkeling van marktomstandigheden, met een paar procentpunten naar boven of naar beneden kan afwijken.

Het hogere tempo waarin onze markten verslechterden had een belangrijke invloed op de autonome groei van de Groep. In de Verenigde Staten werden onze markten zwaar getroffen en dit had ook zijn weerslag op Europa. Met name de bouwsector in Duitsland en de telecomsector in Zweden werden hierdoor geraakt. Hoewel de autonome groei tot en met september 2% bedroeg, was in het derde kwartaal sprake van negatieve groei. Deze trend heeft zich in oktober voortgezet. Naar verwachting zal de autonome groei voor het hele jaar licht positief zijn. Voor de PPS groep wordt geen stijging van de autonome groei voorzien, in vergelijking tot een toename van 3% over de eerste helft van het jaar en 0,8% over de eerste negen maanden.

In al onze markten in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific is inmiddels sprake van recessie en er zijn geen tekenen van verbetering. Voor de afzienbare toekomst wordt geen opleving van economische activiteit en verbetering van marktomstandigheden verwacht. Eerder dit jaar werd al een aantal kostenbesparingsmaatregelen genomen. De Groep heeft nu een wereldwijd programma gestart dat zal leiden tot vermindering van het personeelsbestand. Als gevolg van dit programma zullen in totaal meer dan 2.000 arbeidsplaatsen verdwijnen, daaronder begrepen de 800 waarover al eerder gecommuniceerd is. Dit komt overeen met zo'n 10% van het wereldwijde personeelsbestand en zal een buitengewone last van naar verwachting EUR 35 miljoen tot gevolg hebben. Het programma zal een beperkt effect hebben in 2001, maar zal in 2002 een aanzienlijke positieve bijdrage leveren. Deze besparingen zullen op jaarbasis naar verwachting ongeveer EUR 50 miljoen bedragen.

Binnen de kernactiviteit PPS zal de implementatie van het geplande veranderingsprogramma in een nauwkeurig beheerst proces worden voortgezet. Het programma heeft tot doel om een gemeenschappelijk systeem voor de groep te introduceren en om het mogelijk te maken om nieuwe marktsegmenten, zoals Integrated Supply, aan te boren. De voortgaande positieve ontwikkeling van deze activiteit in de Verenigde Staten, ondanks zeer moeilijke marktomstandigheden, onderstreept het belang van dit veranderingsprogramma. Met de implementatie van het nieuwe ERP-systeem werd uitstekende voortgang geboekt. Dit systeem is in Ierland op succesvolle wijze operationeel geworden en zal in de komende paar jaar Groepsbreed worden geïmplementeerd.

Op grond van onze ervaring met de vorige recessie in Azië wordt gewerkt aan een grondige analyse van onze niet-PPS activiteiten in die regio. De Groep overweegt zich terug te trekken uit markten waar het risicoprofiel en het rendement niet in evenwicht zijn. Met het oog op de lagere omzetten die zich nu manifesteren, is besloten om de implementatie van nieuwe IT-systemen bij Tech Pacific stop te zetten, hetgeen zal leiden tot afschrijving van de tot op heden gemaakte kosten. Deze initiatieven hebben tot doel om de kostenstructuur van onze niet-PPS activiteiten aan te passen, waarbij het handhaven van de cash flow in de toekomst voorop staat. Samen met de kosten verband houdend met het stopzetten van het desinvesteringsproces van de Tech Pacific groep, zullen de bovengenoemde voorziene kosten en afschrijvingen naar verwachting leiden tot een buitengewone last van tussen de EUR 25 en EUR 30 miljoen.

Als gevolg van de voorgestelde en reeds genomen maatregelen creëert de Groep een goede uitgangspositie om te kunnen profiteren van een economisch herstel en opleving in onze markten.

Naarden, 1 november 2001
HAGEMEYER N.V.
Raad van Bestuur


Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie