Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen effectiviteit agrarisch natuurbeheer

Datum nieuwsfeit: 01-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 2001/3800
datum
01-11-2001

onderwerp
Kamervragen inzake de effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer TRC 2001/10543 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid M.B. Vos (GroenLinks) over de effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer.

1 t/m 6 Ik heb kennisgenomen van de resultaten van het onderzoek. De resultaten logenstraffen de bewering van de heer Guldemond niet. Gebieden met agrarisch natuurbeheer, zoals de onderzochte gebieden, zijn in het algemeen goede weidevogelgebieden. Onderzoeks- en monitoringsgegevens bevestigen dit. Het onderzoek heeft specifiek betrekking op percelen waar gebruik wordt gemaakt van het oude subsidiestelsel voor agrarisch natuurbeheer. Het huidige stelsel onder het Programma Beheer is, mede gelet op de ervaringen uit het verleden, aangepast. De aanpassingen komen reeds tegemoet aan een aantal kritiekpunten uit het onderzoek. Ik zie derhalve thans geen reden bepaalde doelpakketten aan te passen c.q. op te schorten.

Mijn beleidslijn agrarische natuurverenigingen bij subsidie-aanvragen voorrang te geven wordt door de resultaten van het onderzoek niet weersproken. Integendeel de doelpakketten voor weidevogels die uitsluitend door collectieven worden aangevraagd sluiten juist goed aan op de onderzoeksresultaten. De resultaten van het onderzoek zal ik bij de evaluatie van het Programma Beheer betrekken.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

datum

kenmerk

bijlage
Vragen

Vragen van het lid M. B. Vos (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer. (Ingezonden 17 oktober 2001)

1
Heeft u kennisgenomen van de berichten over een Wagenings onderzoek, te publiceren in 'Nature', over de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer? 1

2
Onderschrijft u de conclusies die, blijkens de berichten, in het rapport van D. Kleijn en F. Berendse worden getrokken ten aanzien van de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer? Zo neen, waarom niet?

3
Kunt u op grond van andere onderzoeks- en/of monitoringsgegevens aangeven in hoeverre deze de resultaten van het genoemde Wageningse onderzoek onderschrijven dan wel weerleggen?

4
Kunt u ingaan op de bewering van de heer A. Guldemond van het Centrum voor Landbouw en Milieu, dat de trend in de vogelstand in gebieden met agrarisch natuurbeheer gunstiger is? Heeft u gegevens die deze bewering kunnen onderbouwen dan wel weerleggen?

5
Op welke manier zal u genoemde onderzoeksgegevens betrekken bij de evaluatie van het Programma Beheer? Ziet u in het rapport aanleiding om op korte termijn wijzigingen aan te brengen in de opzet en uitvoering van het Programma Beheer c.q. de Subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

6
Ziet u in het rapport aanleiding om de openstelling van bepaalde doelpakketten op te schorten of juist andere extra te stimuleren (door bijvoorbeeld aantrekkelijke voorwaarden)?

1 O.a. 'Vogels mijden natuurweiden', Trouw 18 oktober jl.


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie