Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zorgvernieuwing ouderenzorg Amstelland/Meerlanden

Datum nieuwsfeit: 01-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Persbericht, 30 oktober 2001

Gedeputeerde Staten: ruim 1 ton subsidie voor vernieuwing ouderenzorg in Amstelland en de Meerlanden.
Gedeputeerde Staten hebben voor het jaar 2001 f. 125.300,- stimuleringsgelden voor de regio Amstelland en de Meerlanden ter beschikking gesteld voor de vernieuwing van de zorg- en dienstverlening aan ouderen. De provincie verdeelt in totaal 1 miljoen gulden over alle regio's in Noord-Holland. In de regio's hebben de regiocommissies in aansluiting op de actieprogramma's van de regiovisies projectvoorstellen laten ontwikkelen en voorgedragen. Voor het jaar 2001 zijn er voor 38 projecten aanvragen ingediend. Het totaal aangevraagde bedrag bedraagt f.3 miljoen. Portefeuillehouder Enno Neef, gedeputeerde Zorg, Welzijn en Cultuur heeft het volgende verdelingsvoorstel opgesteld:

* Mijn buurt is mijn business: f. 20.000,- Aanvrager: SOAM
Winnaar Zorgparade prijsvraag. Onderlinge hulp op buurtniveau als creatief activerend project dat mensen bij hun buurt en bij zorg probeert te betrekken.

* Integratie van zorgsoorten op wijkniveau (Middenhoven, Amstelveen). f.20.000,-
Aanvrager: Zonnehuis Amstelveen (i.s.m. Woonzorg 21, Thuiszorg, SWO).
Doel: streven naar herkenbaar en geintegreerd zorgteam "Middenhoven" waar door diverse instellingen verschillende instellingen verschillende soorten zorg worden geleverd.
* Inventarisatie PG (psychogeriatrische)-aanbod f. 55.000,- Aanvrager: De Geestgronden (kerngroep ouderenpsychiatrie) Doel: Beschrijven bestaande aanbod (incl.de relaties daartussen) zodat een kwalitatief goed aaneensluitend geheel van zorg wordt bevorderd.

* Haalbaarheidsstudie Zorghotel f.23.500,- Onderzoek naar voorziening waar gasten kunnen herstellen en waar nodig verpleegkundige zorg, kraamzorg en begeleiding kunnen krijgen.

Bovenregionaal
Voor bovenregionale projecten is een bedrag van circa f. 100.000,- gereserveerd.

* Handreiking ontwikkeling wijksteunpunten plus f. 75.400,- Doel: ondersteuning van de ontwikkeling van vernieuwde Wijksteunpunten Plus in de gehele provincie Noord-Holland.
* Expertisecentrum Wonen-Welzijn-Zorg (gemeente Haarlem) f 31.700,- Doel: ontwikkeling en projectbegeleiding van nieuwe woon-zorg-welzijnsprojecten. Deze aanvraag ligt in het verlengde van de aanvraag voor stimulering en toepassing van nieuwe zorgconcepten. Dit voorstel behelst de oprichting en uitbouw van een intersectoraal en Regionaal expertisecentrum.

Gedeputeerde Zorg, Welzijn en Cultuur, de heer E. Neef zal bovenstaand verdelingsvoorstel voorleggen voor advies aan de Statencommissie op 14 november aanstaande.

Informatie: Hanneke Kroonsberg, afdeling ZWC, tel. (023) 514 35 38

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie