Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

2 Ton subsidie voor vernieuwing ouderenzorg Kennemerland

Datum nieuwsfeit: 01-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Persbericht, 30 oktober 2001

Gedeputeerde Staten: ruim 2 ton subsidie voor vernieuwing ouderenzorg in Kennemerland
Gedeputeerde Staten hebben voor het jaar 2001 f. 235.200,- stimuleringsgelden voor de regio Kennemerland ter beschikking gesteld voor de vernieuwing van de zorg- en dienstverlening aan ouderen. De provincie verdeelt in totaal 1 miljoen gulden over alle regio's in Noord-Holland. In de regio's hebben de regiocommissies in aansluiting op de actieprogramma's van de regiovisies projectvoorstellen laten ontwikkelen en voorgedragen. Voor het jaar 2001 zijn er voor 38 projecten aanvragen ingediend. Het totaal aangevraagde bedrag bedraagt f. miljoen. Portefeuillehouder Enno Neef, gedeputeerde Zorg, Welzijn en Cultuur heeft het volgende verdelingsvoorstel opgesteld:
* Ontwikkeling steunpunt PGB (Kennemer Patiënten Platform): f 123.605,-
Doel: mensen met een persoonsgebonden budget individueel en collectief te ondersteunen

* Buddyproject f 30.000,-
Bijdrage aan haalbaarheidsonderzoek: Oudere vrijwilligers ondersteunen alleenstaande ouderen praktisch en sociaal, om zo langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Onderzoek kan belangrijke preventieve bijdrage leveren aan zelfstandigheid van alleenstaande ouderen.

* Stimuleren nieuwe woonzorgconcepten (gemeente Haarlem) f 105.200,- Doel: gemeenten in Midden- en Zuid-Kennemerland willen de beschikbare middelen besteden aan de stimulering van het totstandkomen van nieuwe woonzorgconcepten.

Bovenregionaal
Voor bovenregionale projecten is een bedrag van circa f. 100.000,- gereserveerd.

* Handreiking ontwikkeling wijksteunpunten plus f.75.400,- Doel: ondersteuning van de ontwikkeling van vernieuwde Wijksteunpunten Plus in de gehele provincie Noord-Holland.
* Expertisecentrum Wonen-Welzijn-Zorg (gemeente Haarlem) f 31.700,- Doel: ontwikkeling en projectbegeleiding van nieuwe woon-zorg-welzijnsprojecten. Deze aanvraag ligt in het verlengde van de aanvraag voor stimulering en toepassing van nieuwe zorgconcepten. Dit voorstel behelst de oprichting en uitbouw van een intersectoraal en Regionaal expertisecentrum.

Gedeputeerde Zorg, Welzijn en Cultuur, de heer E. Neef zal bovenstaand verdelingsvoorstel voorleggen voor advies aan de Statencommissie op 14 november aanstaande.

Informatie: Hanneke Kroonsberg, afdeling ZWC, tel. (023) 514 35 38

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie