Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Linde van den Bosch naar Citogroep

Datum nieuwsfeit: 01-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Cito

Linde van den Bosch naar Citogroep

Persbericht 1 november 2001

Drs. E.M.E.A.J. (Linde) van den Bosch (39) wordt per 1 januari 2002 unit manager Primair onderwijs bij de Citogroep in Arnhem. Zij volgt drs. P.R.L. (Paul) van Dam op die 25 jaar leiding heeft gegeven aan die afdeling.

Linde van den Bosch is momenteel inspecteur van het primair onderwijs. Van 1985 tot 1993 was zij in verschillende functies werkzaam bij het Cito. Daarna was zij projectleider bij de Nederlandse Taalunie. Op 1 januari 1998 stapte zij over naar de onderwijsinspectie. Linde van den Bosch studeerde Taal- en literatuurwetenschap aan de Katholieke Universiteit Brabant en onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Unit Primair onderwijs

De unit Primair onderwijs telt circa 40 medewerkers. De Eindtoets basisonderwijs is het bekendste product van de unit. Maar de unit doet veel meer. Zo kunnen leerkrachten met de Entreetoets voor groep 6 en 7 vaststellen hoe de leerlingen er voor staan bij taal, rekenen en informatieverwerking. Het Leerlingvolgsysteem voor de gehele periode van primair onderwijs geeft de leerkracht informatie over de voortgang van het leerproces en biedt aanwijzingen en suggesties voor gerichte hulp. Daarnaast ontwikkelt de unit ook de Piramide-methode voor voor- en vroegschoolse educatie. Deze methode is geschikt voor alle kinderen, maar in het bijzonder voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

In opdracht van het Ministerie van OC&W onderzoekt de unit Primair onderwijs periodiek het niveau van het primair onderwijs. Daarbij gaat het niet alleen om taal en rekenen, maar ook om bijvoorbeeld muziek, Engels, lichamelijke opvoeding en spreekvaardigheid.

Ten slotte geeft de unit cursussen en advies over evalueren en evaluatie-instrumenten aan directies, leerkrachten, remedial teachers, interne begeleiders van scholen voor basis- en speciaal onderwijs, directies en leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en aan pabodocenten.Doel van al deze activiteiten is het verbeteren van de kwaliteit van het primair onderwijs.

Citogroep

In het jaar 2000 is de oude stichting Cito gesplitst in een combinatie van stichtingen en b.v.'s. Hierdoor ontstond de Citogroep. De Citogroep verricht zowel overheidstaken, not for profit opdrachten als commerciële activiteiten. De Citogroep ontwikkelt toetsen, examens en examensystemen voor het beoordelen van leerlingen en cursisten én van onderwijsleerprocessen en onderwijssystemen. De Citogroep geeft organisaties en onderwijsgevenden ook adviezen, trainingen en cursussen op het gebied van toetsing en evaluatie. Voor opleidingsinstellingen, bedrijven en overheden bestaat de dienstverlening uit consultancy, productontwikkeling, training en logistieke service.

De Citogroep is internationaal erkend als expert op het gebied van valide en betrouwbaar meten van (leer)prestaties. Het instituut staat internationaal in de top-3 van bedrijven die gespecialiseerd zijn in het maken van toetsen en examens en in het meten van leerprestaties. De omzet bedraagt thans circa 90 miljoen gulden.

Organisatie

Onder meer door de omvang van de toets- en examenafnames spelen logistiek en informatie en communicatietechnologie bij de Citogroep een grote rol.
Op dit moment werken ongeveer 550 professionals bij de Citogroep. Zij zijn verdeeld over de units Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en Consultancy & Services. Daarnaast zijn er stafafdelingen voor onder meer Informatie en communicatietechnologie/computer based testing (ICT/CBT) en voor research en development: het Psychometrisch onderzoek- en kenniscentrum (POK). Bij het ontwikkelen van toetsen en examens zijn zo'n 2.000 leerkrachten betrokken uit alle onderwijsvelden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie