Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsberichten gemeente Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 01-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Raadsvergadering van 1 november 2001

Geld voor Internationale Beeldencollectie
De Gemeenteraad heeft fl. 1.735.000 (§ 787.000) beschikbaar gesteld uit het Fonds Stadsverfraaiing voor het project Internationale Beeldencollectie. De Gemeenteraad besloot op 13 januari 2000 voor dit doel een voorschot van fl.2 miljoen (§ 0,91 mln) te verlenen. Het project Internationale Beeldencollectie bestaat uit het beeldenterras aan de Westersingel, het lichtplan Culturele As, het verlenen van opdrachten voor de Internationale Beeldencollectie, de uitgave van gidsen en het realiseren van een kunstwerk bij het stadhuis aan de Coolsingel. Het beeldenterras aan de Westersingel is inmiddels voltooid en negen kunstenaars hebben van de Commissie Internationale Beeldencollectie opdracht gekregen een kunstwerk te realiseren. Een deel daarvan is tussen mei en juli van dit jaar opgeleverd.

Vier miljoen voor buitensportcomplexen
De Gemeenteraad heeft fl. 4 (§ 1,82) miljoen beschikbaar gesteld om, in het kader van het programma 'Attractieve Stad', 27 oudere buitensportcomplexen op te knappen. Het gaat om achterstallig onderhoud aan tegelpaden, complex- en veldafrasteringen en dergelijke. De sportcomplexen liggen in Charlois, Delfshaven, Heijplaat, Hillegersberg-Schiebroek, Hoogvliet, Kralingen-Crooswijk, Pernis, Prins Alexander, Overschie en IJsselmonde.

Raad stelt vijfjarenprogramma Versterking Veiligheid vast De Gemeenteraad heeft, met de vaststelling van het vijfjarenprogramma Versterking Veiligheid, gekozen voor een systematische en structurele aanpak. Naast toezicht en handhaving zijn ook onderhoud, beheer en investeringen in woningvoorraad en buitenruimte onderdeel van het programma. Het zwaartepunt komt te liggen bij de aanpak op wijkniveau, onder regie van de deelgemeenten. De drie eerder gekozen stedelijke thema's drugs & overlast, geweld en jeugd & veiligheid blijven de speerpunten. Alle partners in de veiligheidsketen - stadsbestuur, deelgemeenten, gemeentelijke diensten, politie, justitie, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en (groepen) burgers zijn doordrongen van de noodzaak van intensieve samenwerking bij de verbetering van de veiligheid in de stad. Zij maken daarom prestatieafspraken. Om de resultaten van de aanpak te meten komt er een veiligheidsindex, die met objectieve en subjectieve indicatoren de resultaten zichtbaar kan maken. Wijkveiligheidsplannen bieden de basis voor de integrale aanpak van de veiligheidsproblematiek. Wijken die slecht scoren op het gebied van veiligheid zijn geselecteerd als pilots bij de ontwikkeling van de plannen: Tussendijken, Nieuwe Westen, Tarwewijk en Hillesluis. Het plan voor Hillesluis is inmiddels in concept klaar.
Een motie van de PvdA over hoe op deelgemeentelijk niveau de aansturing van de wijkveiligheidsplannen beter uit te werken werd met algemene stemmen aangenomen. Een motie van de VVD over een het verbeteren van de aangiftebeleid bij de politie, dusdanig dat op elk moment binnen een uur een aangifte dient te worden opgenomen is eveneneens door de raad aangenomen met uitzondering van de fracties van D66 en de SP. Het CDA diende een motie in over een eenduidige vastlegging van de regierol voor veiligheid in het openbaar vervoer die met algemene stemmen werd aanvaard.

Interpellatie over Gemeentebelastingen
Op verzoek van SP-fractievoorzitter T.S.J. Cornelissen is wethouder mevr. mr. S.E. Korthuis geinterpelleerd over de achtmaandsrapportage van de dienst Gemeentebelastingen Rotterdam. Uit de rapportage blijkt dat er sprake is 15,2 miljoen minder opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting (OZB). Uit de rapportage en de behandeling daarvan in de commissie FinanciŽn blijkt volgens de interpellant dat er een tekort dreigt dat nog vele miljoenen groter is. Wethouder Korthuis verklaarde dat de oorzaak van de lagere OZB-opbrengst het gevolg is van de recente afwikkeling van bezwaarschriften van grote ondernemingen gericht tegen enkele omvangrijke aanslagen. Volgens de wethouder valt niet in te schatten wat het resultaat zal zijn van nog af te wikkelen dossiers omdat elke bezwaarprocedure uniek is: geen object, geen bezwaar is gelijk. De uitkomsten van bezwaarprocedures zijn dan ook niet op voorhand in te schatten. Wel zijn er reserveringen in de rekening opgenomen. Een SP-motie om een onderzoekscommissie uit de raad in te stellen om duidelijkheid te krijgen over het ''financiŽle gat'' bij de dienst GBR en om voorstellen voor verbeteringen te doen kreeg alleen steun van de SP, Stadspartij en D66 en haalde het dus niet.

Monumentenbeleid in grote lijnen voortgezet
De Gemeenteraad heeft Beleidsnota Monumenten 2001-2004 en het bijbehorende bestedingsplan vastgesteld. Er is fl. 11,5 (§ 5,22) miljoen beschikbaar, dat al tijdens de begrotingsbehandeling van november 2000 is toegewezen in het kader van het deelproject 'Attractieve Stad en Cultuur'. Het huidige monumentenbeleid wordt in de komende periode in grote lijnen voortgezet. De inzet op het tijdig inbrengen van de cultuurhistorische waarden in het ruimtelijke ordeningsbeleid is een belangrijke beleidsbijstelling. Bovendien komt er voorlichting aan nieuwe doelgroepen ('nieuwe Rotterdammers'), die tot nu tot nog niet met de geschiedenis van de stad kennis hebben kunnen maken. Naast de zorg voor de 'oude' monumenten is samen met het Rijk een aanzienlijke inhaalslag geleverd voor de jongere bouwkunst uit de periode 1850 - 1940. Voor de architectuur en stedenbouw van na 1940, heeft Rotterdam, omdat deze periode voor Rotterdam beeldbepalend is, een eigen beleid ontwikkeld. In totaal telt Rotterdam nu 141 gemeentelijke monumenten en 117 Rijksmonumenten (gestreefd wordt naar totaal van 385 Rijksmonumenten).

CED fuseert en verzelfstandigt
Het Centrum voor Educatieve Dienstverlening (CED) gaat per 1 januari volgend jaar samen met de onderwijsbegeleidingsdiensten Zuid-Holland-Zuid (Dordrecht en Poortugaal) en Nieuwe Waterweg Noord (Vlaardingen). De Gemeenteraad gaat met de fusie akkoord. Het personeel van het CED moet een gelijkwaardige positie krijgen bij de nieuwe beheersstichting CED-groep. Voordelen van de fusie zijn behoud en vergroting van expertise (kennisteams) en betere financiŽle mogelijkheden. De gemeentelijke subsidie voor het CED gaat naar de nieuwe stichting. De gemeenteraad heeft ook een Raad van Toezicht van zeven personen voor de nieuwe CED-groep benoemd, met onderwijsdeskundige prof. dr. J.G.M. Leune als voorzitter.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie