Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 01-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

donderdag 1 november 2001
KAMERVERGADERING (via draadomroep)
De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 1 november om 10.15 uur.
Na enkele hamerstukken spreekt de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Economische Zaken en minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de toekomst van de detailhandel (dit overleg had plaats op woensdag 3 oktober jongstleden).

Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissies voor Economische Zaken, Financiën, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de staatssecretarissen Bos (Financiën) en Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de subsidieregeling voor de filmindustrie (dit overleg had plaats op donderdag 4 oktober jongstleden).

Ten slotte spreekt de Kamer over de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken (inclusief Ontwikkelingssamenwerking) voor het jaar 2002 (te beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn). Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.00 tot ca. 13.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het advies van de Sociaal Economische Raad Arbeidsmobiliteit in de Europese Unie en de nota knelpunten op de arbeidsmarkt en arbeidsmigratie.

Justitie: 11.00 tot ca. 13.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: wetgevingsoverleg met minister Korthals en staatssecretaris Kalsbeek (beiden Justitie) ter voorbereiding op de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van Jusititie voor 2002, het zogenoemde begrotingsonderzoek (met stenografisch verslag). Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 12.00 tot ca. 13.30 uur - Troelstrazaal staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over versterking van de rechtspositie van langkampeerders en over de permanente bewoning van recreatiewoningen.

Economische Zaken: 13.00 tot ca. 15.00 uur - Klompézaal
Agenda: wetgevingsoverleg met staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) over de rapportage opkomende markten en de voorbereiding van de vierde ministriële conferentie te Doha.
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën: 13.30 tot ca. 15.00 uur
Agenda: algemeen overleg met de ministers Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer), Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) en staatssecretaris Bos (Financiën) over de permanente bewoning van recreatiewoningen en de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
14.00 tot ca. 17.00 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de staatssecretarissen Kalsbeek (Justitie) en Remkes (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over de eindevaluatie van de Koppelingswet.

Europese Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 15.00 tot ca. 16.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over vergaderingen van de ministers van de lidstaten van de Europese Unie.
Economische Zaken: 15.00 tot ca. 17.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over het basis bedrijvenregister, het actieplan ter vermindering van administratieve lasten en het werkprogramma 2002 van het Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten.
Europese Zaken en Financiën: 16.00 tot ca. 17.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Zalm en staatssecretaris Bos (beiden Financiën) over vergaderingen van de ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 16.00 tot ca. 17.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de aansturing van de Informatiserings Beheer groep (IB-groep).

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 16.00 tot ca. 18.00 uur - Klompézaal

Agenda: wetgevingsoverleg met minister Pronk en staatssecretaris Remkes (beiden Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) ter voorbereiding op de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor 2002, het zogenoemde begrotingsonderzoek (met stenografisch verslag). Justitie: 19.00 tot ca. 22.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over onderzoeksrapporten inzake prostitutie in Nederland en over de evaluatie inzake de opheffing van het algemeen bordeelverbod.
Verkeer en Waterstaat: 10.00 uur - Klompézaal
Agenda: procedures.
Rijksuitgaven en Verkeer en Waterstaat: 11.00 tot ca. 12.00 uur Klompézaal

Agenda: gesprek met ambtenaren van de Algemene Rekenkamer over de aanleg van de Betuweroute, projectbeheersing en en financiering. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 uur
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 12.30 tot ca. 13.15 uur - Van Someren-Downerzaal
Agenda: gesprek met een delegatie van de Raad voor de financiële verhoudingen.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Buitenlandse Zaken: 13.30 tot ca. 14.30 uur - Van Someren-Downerzaal
Agenda: gesprek met de minister van Landbouw uit Israël, de heer Shalom Simhon.
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 13.45 uur Aletta Jacobszaal

WERKBEZOEK

Drie jonge parlementariërs brengen tot en met 4 november een bezoek aan Bali. Zij wonen de derde Young Parliamentarians Meeting (YPM) bij, in het kader van een intensievere samenwerking tussen jonge parlementariërs uit Azië en Europa. De volgende leden nemen deel aan het bezoek: Albayrak (PvdA), Wilders (VVD) en Wijn (CDA).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie