Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

De besteding van de HGIS-Cultuurmiddelen

Datum nieuwsfeit: 01-11-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=422917


---

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Directie Culturele Samenwerking, Onderwijs en Onderzoek Afdeling Internationaal Cultuurbeleid Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 1 november 2001 Auteur mw. A. Honsbeek
Kenmerk DCO/IC - h0840/01 Telefoon (070) 348 4394 Blad /2 Fax (070) 348 4716
Bijlage(n) 1 E-mail (angelika.honsbeek@minbuza.nl)
Betreft De besteding van de HGIS-Cultuurmiddelen, aanvulling C.c. Ministerie van OcenW (ACB.IC/W.J. Duindam)
Middels mijn brief van 9 januari 2001 heeft u een overzicht van de goedgekeurde HGIS-Cultuurprojecten over de periode 14 juli 1999 t/m november 2000 ontvangen. Dit overzicht is nu aangevuld met recente gegevens. Bijgaand gaat u toe het complete overzicht van de goedgekeurde HGIS-Cultuurprojecten over de periode 14 juli 1999 t/m september 2001.

In het overzicht treft u een aantal fondsen en sectorinstellingen aan waarmee meerjarenafspraken zijn gemaakt. De beschikbaar gestelde bedragen zijn bestemd voor samenwerkingsprojecten, buitenlandse activiteiten in Nederland en Nederlandse activiteiten in het buitenland. Deze activiteiten vallen dus zowel in de categorie Nederland Vrijhaven als in de categorie Prioritaire Gebieden.

Het u thans toegaande overzicht over de periode 14 juli 1999 tot en met september 2001 overlapt gedeeltelijk het vorige overzicht over de periode 14 juli 1999 t/m november 2000. De beschrijving van sommige projecten in het overzicht van

14 juli 1999 tot en met november 2000 kan afwijken van de beschrijving in het voorliggende overzicht op grond van relevante nieuwe gegevens die in de afgelopen tijd bekend zijn geworden.

de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

D.A. Benschop

de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

F. van der Ploeg

Internationaal Cultuurbeleid

De besteding van de HGIS-Cultuurmiddelen

Overzicht goedgekeurde HGIS-Cultuurprojecten

in de periode 14 juli 1999 t/m september 2001

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

©® 2001 HGIS-Cultuur

bestand: HGIS-Overzicht-99-sept2001-aanvul.doc

NEDERLAND VRIJHAVEN 1 9 9 9

kunsten

B048/99 Stichting Kunst en Jeugd in Europa - Resultaat van vijf jaar netwerken,
WW156518 EU NET ART jaarvergadering, een bijzonder evenement in Nederland

Bijdrage: NLG 145.000,00

Het project heeft ten doel om rond de in Nederland te houden jaarvergadering van EU NET ART een aantal activiteiten te organiseren. EU NET ART is een internationaal netwerk, dat zich bezig houdt met de kunst voor de jeugd. Met het organiseren van deze extra activiteiten wordt beoogd door middel van publieke activiteiten het werk van het netwerk zichtbaar te maken.

beeldende kunst

B071/99 Mondriaan Stichting - Mondriaan Stichting 1999 - 2000

WW1565210

Bijdrage: NLG 2.000.000,00

Een lumpsum bijdrage voor statelijke biënnales en voor de honorering van subsidieverzoeken voor projecten in het buitenland op het terrein van beeldende kunst en vormgeving.

film

B073/99 International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) -

WW156522 Docs for Sale, Internationaal uitnodigingsbeleid, Internationale research

Bijdrage: NLG 150.000,00

Aanvraag van de Stichting International Documentary Filmfestival Amsterdam t.b.v. de volgende projecten:

Docs for Sale: een marktplaats en ontmoetingspunt waar sales-agents de internationale kwaliteitsdocumentaires onder de aandacht van kopers kunnen brengen. Docs for Sale biedt kopers en festivalprogrammeurs de gelegenheid films te bekijken, producenten en distributeurs om ze aan te bieden en producenten om co-producenten te zoeken. Doel: stimulering van de productie en verkoop/distributie van de creatieve kwaliteitsdocumentaires.

Internationaal uitnodigingsbeleid: het uitnodigen van internationale gasten (filmmakers, pers, aankopers, regisseurs, producenten, distributeurs, programmeurs e.d.) om daarmee de internationale concurrentiepositie van het festival en de status van ontmoetings- en netwerkplek van de documentaire film te versterken.

film

B075/99 International Film Festival Rotterdam - Cinemart 2000

WW156520

Bijdrage: NLG 150.000,00

De Cinemart is een internationale co-productie workshop die georganiseerd wordt tijdens het Internationaal Film Festival Rotterdam ten behoeve van financieringsafspraken voor nieuwe filmprojecten. Cinemart is tevens een mondiaal platform voor de uitwisseling van ideeën en informatie over de stand van zaken in de internationale cinema.

muziek

B036/99 International Society for Music Education - ISME in the Third Millennium

WW156523

Bijdrage: NLG 273.000,00

De oprichting van een projectbureau in het kader van de International Society for Music Education t.b.v. een betere communicatie tussen en met de leden en internationale organisaties, definiëren van nieuwe terreinen van samenwerking, een betere taakverdeling en bestuurlijke organisatie op het terrein van muziekeducatie.

nieuwe media

B084/99 Stichting Dutch Electronic Art Festival (DEAF) - DEAF

WW156525

Bijdrage: NLG 150.000,00

DEAF is een biënnale voor de digitale media/kunsten met als doel de ontwikkelingen op het terrein van kunst en mediatechnologie in een brede maatschappelijke context te plaatsen.

muziek

B094/99 Donemus - International Rostrum of Composers in 2000 in Amsterdam WW156526

Bijdrage: NLG 123.750,00

De internationale Music Council organiseert sinds 1949 in Parijs het jaarlijks "rostrum",

een internationaal evenement voor nieuwe muziek en media (radio), na een Europese start uitgegroeid naar mondiale schaal. Voor 2000 is Amsterdam gekozen; elk deelnemend klassiek radiostation stelt drie recente opnames van actuele serieuze muziek uit zijn land voor, als opname of live.

NEDERLAND VRIJHAVEN 1 9 9 9

muziek
B095/99 Stichting Internationaal Opera CentrumNederland -

WW156528 International singer training convention

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het project betreft een internationaal congres met alle opera-studio's in Europa en Noord-Amerika waar conservatoriumdirecteuren, docenten, regisseurs, componisten, zangers en vertegenwoordigers van operahuizen elkaar treffen om over de ontwikkelingen in het vak te spreken. Overige activiteiten in kader congreslezingen, debatten, workshops, demonstratielessen, concerten.

divers

B106/99 Stichting Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001

WW156529 Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa 2001

Bijdrage: NLG 9.000.000,00

Rotterdam is door de Cultuurraad van de EU aangewezen als Culturele Hoofdstad van Europa voor 2001. De missie van RCH is een aanzienlijke en blijvende versterking van het culturele imago van Rotterdam, resulterend in zowel groeiend publiek als een vernieuwd cultureel aanbod.

Hieraan wordt vormgegeven door een concept rond het thema "Rotterdam is vele steden",

een concept dat zal leiden tot een versmelting van culturele, maatschappelijke en economische aspecten binnen de als "steden" omschreven clustering van activiteiten.

muziek

B112/99 Stichting Nederlands Impresariaat - Dutch Jazz Connection

WW156530

Bijdrage: NLG 250.000,00

De bijdrage is bestemd voor het inrichten van een internationaal steunpunt voor bandleiders/managers en programmeurs en voor promotieactiviteiten van Nederlandse jazz in het buitenland, waar onder de Dutch Jazz Meeting.

NEDERLAND VRIJHAVEN 2 0 0 0

musea
B099/99 Stichting het Nederlands Openluchtmuseum - De Amerikaanse Droom

WW156539

Bijdrage: NLG 100.000,00

De tentoonstelling beoogt door het vertonen van Amerikaanse objecten te laten zien hoe cultuur zich ontwikkelt in internationale uitwisseling, in dit concrete geval de naoorlogse communicatie en interactie tussen Amerika en Europa. Tevens wordt de beïnvloeding van de Nederlandse cultuur door de Amerikaanse in beeld gebracht. Het gaat om een levendige en verhalende tentoonstelling met aansprekende voorbeelden uit de Amerikaanse materiële cultuur die herkenning oproept en verschillende doelgroepen informeert; tevens een educatief aanbod voor scholieren, een catalogus voor een breed publiek en een tv-documentaire.

letteren
B114/99 Poetry International - Poetry International als internationale ontmoetingsplaats

WW156533

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het project heeft als doel versterking van het Poetry International festival door deelname van buitenlandse uitgevers, vertalers en critici van poëzie; activiteiten: seminars, internationaal poëzie tijdschrift, promotieplan, bezoekersprogramma.

dans
B008/00 Stichting Moderne Dans en beweging / Springdance - Spring Kitchen / WW156545 De Ontmoeting

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het project beoogt jonge, beginnende choreografen en hun dansers uit Nederland, Zuid-Afrika en Duitsland met een aantal ervaren kunstenaars aan een aantal projecten te laten werken om op die manier een basis te leggen voor reflectie op de creatie van dans en een vruchtbare samenwerking teweeg te brengen, waarbij jonge choreografen worden geconfronteerd met andere werk- en zienswijzen en een internationaal netwerk wordt ontwikkeld om hen op internationaal niveau te ondersteunen.

kunsten
B012/00 Stichting Planet jr. Productions - Wereld Kinder Festival

WW156540

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het WKF belicht de kunst en cultuur van Brazilië vanuit het perspectief van kinderen door met name het optreden van groepen jongeren en een circus. Samenwerking met scholen, instellingen voor kunsteducatie, muziek- en dansscholen. Het circus bestaat uit vier internationale jeugdcircussen en dansgroepen uit Afrika, Azië en Brazilië, die gezamenlijk voorstellingen brengen. Het festival vindt plaats in Nederland, België en Duitsland, het circus in Nederland en andere Europese landen.

kunsten algemeen

B072/00 Stichting Meer doen met cultuur 'De Kunstbende' - Art Connexion

WW156581

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het project "Art Connexion" is een zesdaags festival waaraan 500 Europese jongeren in de leeftijd van 15 tot 20 jaar deelnemen waarop een breed scala aan culturele activiteiten wordt ontwikkeld met als doel: uitwisseling van jongerencultuur en amateurkunst op Europees niveau, het stimuleren van de actieve amateurkunst door jongeren, het opdoen van kennis van jongerencultuur in andere Europese landen en het initiëren van een internationaal netwerk van organisaties die werken op het gebied van jongeren en cultuur.

NEDERLAND VRIJHAVEN 2 0 0 0

omroep

B119/99 Nederlandse Omroep Stichting - Preput en Inputconferentie 2002

WW156557

Bijdrage: NLG 333.333,00

De internationale televisieconferentie beoogt uitwisseling over inhoud, kwaliteit en betekenis van het televisiemaken. Deelname: uit 40 landen circa 1200 deelnemers: producenten, regisseurs, journalisten, film- en programmamakers bij omroeporganisaties en onafhankelijke producenten, beleidsmakers en algemeen publiek. Tevens circa 40 vertegenwoordigers van media-opleidingen.

Tijdens de conferentie komen culturele, ethische en maatschappelijke vraagstukken aan de orde,

die samenhangen met het produceren en uitzenden van televisieprogramma's; discussies vinden plaats rond de presentatie via digitale projecties.

theater

B009/00 Stichting Terschellings Oerol Festival - Oerol Festival 2000 WW156538

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het HGIS-Cultuursubsidie is verleend voor de kosten van het co-produceren van voorstellingen, die specifiek op Terschelling worden ontwikkeld en vervolgens op tournee gaan,

dit in het kader van de vormgeving van de werkplaatsfunctie voor internationaal talent op het gebied van locatietheater.

theater

B013/00 Nederlands Theater Instituut - Subsidiebijdrage als aanvulling op en

WW156546 intensivering van regulier beleid 2000

Bijdrage : NLG 200.000,00

De algemene doelstelling van het TIN is het bevorderen van de artistieke diversiteit en de professionalisering van de theatersector, in Nederland en daarbuiten. De HGIS-Cultuurbijdrage is bestemd voor de volgende projecten:

activiteiten in en met Centraal- en Oost Europa (conferenties, workshops, voorstellingen), met name in Rusland

interculturele verkenningen in Marokko en Turkije om interculturele ervaringen in die landen in kaart te brengen

podiumkunsten
B025/00 Stichting Amsterdam Roots - Amsterdam Roots Festival 2000

WW156549

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het festival is een grootschalige, tiendaagse publieksmanifestatie van muziek en dans uit andere culturen.

podiumkunsten

B085/00 Fonds voor Podiumkunsten - Internationale Festivals op het terrein van
WW156585 Podiumkunsten 2001 - 2002

Bijdrage: NLG 2.418.750,00

De uitvoering van het internationale festivalbeleidop het terrein van podiumkunsten wordt ondergebracht bij het Fonds voor de Podiumkunsten. Hiervoor wordt een budget van NLG 1.250.000 voor 2001 en NLG 1.000.000 voor 2002 naar het Fonds voor de Podiumkunsten overgeheveld voor de behandeling van alle HGIS-Cultuuraanvragen van internationale festivals in Nederland op het gebied van podiumkunsten die plaatsvinden vanaf 1 januari 2001. Tevens wordt een bedrag voor de uitvoeringskosten beschikbaar gesteld.

NEDERLAND VRIJHAVEN 2 0 0 0

podiumkunsten

B086/00 Fonds voor Podiumkunsten - Internationale Samenwerkingsprojecten 2001 -

WW156586 2002

Bijdrage: NLG 4.000.000,00

Met ingang van de nieuwe brochure voor het HGIS-Cultuurprogramma 2000-2002 is de ondergrens voor HGIS-Cultuur aanvragen bij het ministerie van BZ en het ministerie van OCenW opgetrokken tot NLG 250.000. Voorwaarde bij deze optrekking van de ondergrens was evenwel dat projecten die aan alle criteria voldoen, maar niet aan de eis van grootschaligheid in de zin van een subsidiebehoefte van NLG 250.000 terecht zouden kunnen bij een ander loket. Afgesproken is dat zowel het Fonds voor de Podiumkunsten, het Fonds voor Amateurkunst en de Mondriaan Stichting zouden zorgdragen voor de behandeling van de aanvragen op het gebied van podiumkunsten en amateurkunst, van beeldende kunsten, vormgeving en museale presentaties.

Dit beleid past in het voornemen, kenbaar gemaakt in de brief van 14 juli 1999 aan de Tweede Kamer om tot een grotere samenhang te komen tussen de internationale activiteiten binnen de diverse cultuurdisciplines, de reguliere internationale activiteiten van de fondsen en instellingen en eveneens meer aansluiting te zoeken bij de relevante thema's in het nationale cultuurbeleid. Om tot deze effectievere besteding van HGIS-Cultuurmiddelen te komen zowel vanuit beleidsmatige als beheersmatige invalshoeken zijn afspraken gemaakt over delegatie van een deel van de HGIS-Cultuurmiddelen naar de fondsen.

podiumkunsten

B087/00 Fonds voor Amateurkunst - Blokallocatie 2001 en 2002 Optredens van amateur

WW156587 en semi-professionele kunstenaars in het buitenland

Bijdrage: NLG 550.000,00

Zie hierboven B086/00.

media

B021/00 Stichting Omroep Allochtonen - On Line/More Colour in the media

WW156544

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het project betreft uitwisseling van kennis, methodieken en ervaringen op het terrein van media en minderheden tussen de deelnemende landen en organisaties d.m.v. workshops, expertenmeetings en educatieve programma's (televisie, cd-rom en internet). In 2000 wordt het netwerk verder ontwikkeld tot een Europees steunpunt voor media en minderheden (beleid en activiteiten zoals interculturele programma-ontwikkeling, multiculturele radio, beeldvorming, arbeidsdeelname en opleidingen, personeelsbeleid en instroom van allochtone mediaprofessionals, media-educatie, lokale omroep.

kunsten

B023/00 Theaterfestival Boulevard Den Bosch - Internationaal programma Theater WW156541 Boulevard 's-Hertogenbosch 2000

Bijdrage: NLG 100.000,00

Ten behoeve van het internationale programma van het festival, waarin samenwerking met Vlaamse partners centraal staat, wordt voor de volgende voorstellingen een beroep op het HGIS-Cultuurbudget gedaan:

Allemaal Indiaan: een Vlaams-Nederlands samenwerkingsproject, waarin ook het Holland Festival en Duitse en Franse theaters zullen deelnemen,

Kayasine, een voorstelling van Les Arts Sauts, die momenteel een succesvolle tournee lang vele grote steden maakt

muziek

B040/00 STOOM - Holland Festival Oude Muziek/Presentatie Händels oratorium Messiah

WW156552

Bijdrage: NLG 150.000,00

Het project betreft de uitvoering van de moderne enscenering van de Messiah van de Amerikaanse regisseur Eric Fraud; het oorspronkelijke oratorium is herschapen tot muziektheater,

met Bethlehem Royal Hospital als plaats van handeling; in december 1999 heeft in New York de première plaatsgevonden. Bedoeling is dat de productie in Nederland wordt uitgevoerd in een

re-staging door dezelfde regisseur met een aantal verbeteringen in vergelijking met de New Yorkse versie. Uitvoering vindt plaats door een gemengd Amerikaans-Nederlandse bezetting met voor Nederland de nadruk op jong zangtalent. De productie wordt tijdens het festival drie keer uitgevoerd en gaat vergezeld van een randprogrammering met discussies, workshops, lezingen en lunchconcerten.

NEDERLAND VRIJHAVEN 2 0 0 0

kunsten/film

B52/00 Stichting Cinekid - Cinekid International Meeting

WW156575

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het project beoogt het Cinekid festival een groter internationaal karakter te geven en het festival te ontwikkelen tot een ontmoetingsplaats en platform voor professionals in het binnen- en buitenland.

Er worden internationale producties gepresenteerd met Engelse ondertiteling of simultaantolk en een bijbehorende markt. Cinekid wil hiermee een zakelijke impuls geven aan kwaliteitsproducties en Nederlandse producenten de mogelijkheid geven om contacten te leggen. Voorts bevat het project een "symposium internationale kindertelevisie", met als titel Profiel Jeugdnet. Met het seminar wil Cinekid een ontmoetingsplaats creëren en een mogelijkheid voor onderzoek bieden over het profiel van jeugdnetten, de culturele en politieke positie en het functioneren van verschillende televisieblokken voor de jeugd. Een derde onderdeel is een Japan-programma. Een programma met Japanse kinderfilms en interactieve media om via de programma's op de Japanse televisie een beeld te geven van de Japanse (beeld) cultuur.

documentaires

B058/00 Stichting International Documentary Festival Amsterdam

WW156554 Docs for Sale / Internationale uitnodigingsbeleid IDFA 2000

Bijdrage: NLG 150.000,00

Subsidie is verleend voor:

Docs for Sale: een plaats waar de internationale kwaliteits-documentaires onder de aandacht van aankopers wordt gebracht: een marktplaats en ontmoetingspunt waar sales-agents en aankopers zaken kunnen doen. Docs for Sale biedt kopers de gelegenheid films te bekijken, producenten en distributeurs om ze aan te bieden en producenten om co-producenten te zoeken. Doel: promotie verkoop reeds gemaakte documentaires

Internationaal uitnodigingsbeleid: het uitnodigen van een aantal (ongeveer 140) internationale gasten om daarmee de internationale concurrentiepositie van het festival te versterken. Het uitnodigen van bepaalde gasten (w.o. regisseurs van belangrijks films, de internationale pers, buitenlandse sales-agents) is essentieel voor de positie van het IDFA als belangrijke internationale ontmoetingsplaats van de documentaire film.

vormgeving

B060/00 Sandberg Instituut - Young Designers & Industry 2000 & 2001

WW156578

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het project Young Designers&Industry 2000 &2001 (YD&I) heeft als doel een ontmoeting tot stand te brengen tussen jonge, getalenteerde ontwerpers en bedrijven. Bedrijven worden uitgenodigd aan ontwerpers uitdagende opdrachten voor te leggen die gericht zijn op de ontwikkeling van ideeën en visies voor de toekomst. Het bieden van kansen voor vernieuwing in het creatieve proces is daarbij belangrijker dan concrete ontwerpresultaten.

NEDERLAND VRIJHAVEN 2 0 0 1

muziek

B071/00 Stichting Gaudeamus en Muziekgroep Nederland - Intensivering promotie
WW156580 Nederlandse moderne muziek in het buitenland 2001 - 2002

Bijdrage: NLG 1.200.000,00

Het subsidie is verleend voor de intensivering van de promotie van Nederlandse moderne muziek in het buitenland met de volgende instrumenten: de internationale promotie van werken van geselecteerde componisten, ensembles en musici die voldoen aan internationale kwaliteitsnormen, inschakeling van marktverkenners (detachering op ambassades van medewerkers van Nederlandse muziekinstellingen), een project gericht op professionele marketting waarbij een Nederlandse componiste centraal staat en productieondersteuning bestemd voor uitvoeringen/manifestatie die in het kader van de promotie een voorbeeldfunctie hebben. Voorts is het subsidie bestemd voor een Nederlandse radio-week op een buitenlandse radio-zender t.b.v. informatie aan het buitenlandse publiek over de Nederlandse muziek en muziekcultuur.

literair

B076/00 Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds - Aanvraag t.b.v. de
WW156588 intensivering van het internationaal literair beleid 2001 - 2002

Bijdrage: NLG 754.300,00

Betreft de intensivering en consolidatie van de internationale promotie van de Nederlandse literatuur, kinder- en jeugdliteratuur en literaire non-fictie. Concrete activiteiten: het organiseren van en/of deelnemen van Nederlandse auteurs aan internationale literaire manifestaties, het organiseren van internationale literaire symposia in Amsterdam, het onderzoeken van nieuwe taalgebieden en het faciliteren van kleinere projecten door derden.

kunsten/beeldende kunst

B084/00 Stichting Glas Amsterdam 2002 - Amsterdam 2002: Sources of Inspiration

WW156584

Bijdrage: NLG 297.867,00

In Amsterdam wordt de 23 conferentie over glaskunst georganiseerd met als doel het geven van een impuls aan de Nederlandse en Europese glaskunst door uitwisseling van kennis, vaardigheden en opvattingen tussen de leden van de GAS en het confronteren van de internationale glasbeweging met een typisch Nederlandse culturele mentaliteit en artistieke houding.

beeldende kunst/vormgeving

B088/00 Mondriaan Stichting - Delegatie HGIS-Cultuurmiddelen Mondriaan Stichting
WW156596 2001-2002

Bijdrage: NLG 4.216.000,00

Zie Nederland Vrijhaven 2000: B086/00 en B087/00.

film

B092/00 Stichting Notorious Film - Filmfestival "Africa in the picture"

WW156589

Bijdrage: NLG 100.000,00

Africa in the picture is uitgegroeid tot het grootste Afrikaanse filmfestival in Europa en beoogt een uitgebreid overzicht te geven van circa 80 filmproducties uit Afrika en de Afrikaanse diaspora cinema van de afgelopen 6 jaar. Het is tevens een ontmoetingsplaats voor filmmakers en producenten (ongeveer 40 filmmakers zullen het festival bijwonen) en een plaats waar de dialoog met het publiek centraal staat. Naast het geven van een cinematografisch overzicht heeft het festival tevens als doel het vervullen van een sociaal-maatschappelijke behoefte bij de diverse doelgroepen betreffende de beeldvorming die in Nederland bestaat over Afrika. Tevens wordt versterking van de culturele identiteit beoogd van de in Nederland woonachtige 2 en 3 generatie Afrikaanse gemeenschappen die interesse hebben in beelden van hun geschiedenis en cultuur.

architectuur

B096/00 Stichting AIR (Architecture International Rotterdam) - Breeze of AIR,

WW156590 vernieuwende concepten voor stadstuinen in Rotterdam

Bijdrage: NLG 150.000,00

Het project betreft een internationale, interdisciplinaire architectuurmanifestatie die de ontwikkeling beoogt van zowel nieuwe concepten voor openbare stadstuinen in westerse steden alsmede de internationale uitwisseling van kennis van tuin- en landschapsarchitectuur, mede in het licht van de multiculturele samenleving en de steeds compacter wordende stad. Tevens vindt uitwisseling plaats tussen universiteiten, kunstinstellingen, kunstenaars en ontwerpers. Het project vindt plaats in het kader van RCH 2001.

NEDERLAND VRIJHAVEN 2 0 0 1

kunsten/architectuur

B098/00 Stichting Rotterdam biennial 2001 - Cultures of Cities, vierde Europese

WW156592 Biënnale van de Stedenbouw

Bijdrage: NLG 250.000,00

Het project betreft een driedaagse conferentie en een tentoonstelling, die een actueel overzicht bieden van de samenhang tussen culturele ontwikkelingen en ontwerpbenaderingen in de Europese steden. Thema's: de wisselwerking tussen globale en lokale cultuur, behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed, de culturele identiteit van de stad en nieuwe ontwerpopgaven voor de openbare ruimte. Het project beoogt: de uitwisseling van informatie en kennis onder stedenbouwkundigen, planologen, ontwerpers, architecten, politici en andere bij de stedenbouw betrokkenen in Europa alsmede het analyseren op welke wijze planners inspelen op culturele ontwikkelingen en het op gang brengen van een discussie over bijdragen die stedenbouwkundigen en planologen kunnen leveren aan de duurzame kwaliteiten van de stad. Het project

letteren

B101/00 Stichting Poetry International - Versterking 32e Poetry International als WW156594 internationale ontmoetingsplaats

Bijdrage: NLG 150.000,00

In het kader van de versterking van het festival als internationale ontmoetingsplaats beoogt Poetry International de versterking van de toegankelijkheid van het festival d.m.v. het beschikbaar stellen van alle teksten en gedichten van het programma in de Engelse taal in brochurevorm (ook de website, festivalcatalogus, persberichten, programmakrant verschijnen tweetalig) en het uitnodigen van professionals o.h.g. van de poëzie uit het buitenland voor het festival en voor deelname aan het seminarprogramma. Beide activiteiten worden uitgevoerd i.s.m. met het NLPVF.

Voorts beoogt het festival een internationale poëzie-site op te richten die periodiek bijdragen uit zoveel mogelijk landen presenteert, in het Engels en de taal van het betreffende land.

erfgoed/musea

B010/01 Nationaal Natuurhistorisch museum Naturalis - Dawn of the Human Spirit

WW183902

Bijdrage: NLG 150.000,00

Het project betreft een, door 12 museale instellingen ontwikkelde tentoonstelling over het ontstaan/eerste uitingen van de menselijke geest/bewustzijn, geïllustreerd aan de hand van rotstekeningen; van 6 sites met rotstekeningen, afkomstig over de gehele aarde, worden onder meer de toegepaste technieken, de bedoelingen van de makers en de natuurhistorische context uiteengezet.

letteren/popmuziek

B012/01 Stichting Other World Productions - Crossing Border Festival 2001 en 2002
WW183903 Borderkitchen

Bijdrage: NLG 300.000,00

Crossing Border is een meerdaags multidisciplinair en multicultureel festival dat het publiek wil confronteren met de laatste ontwikkelingen op het gebied van literatuur, het gesproken woord en film met als doelstelling: een met name jong publiek (men verwacht 15.000 bezoekers) kennis te laten nemen van literatuur en andere kunstuitingen uit binnen- en buitenland alsmede het bieden van een podium aan schrijvers en het bevorderen van een dialoog tussen en over verschillende culturen. het HGIS-Cultuursubsidie is bestemd voor het onderdeel Borderkitchen dat aan jonge, veelbelovende auteurs/artiesten die nog geen naam hebben gemaakt, de gelegenheid biedt bijzondere podiumpresentaties met een hoog literair gehalte te ontwikkelen.

nieuwe media

B016/01 Centraal Museum - V=Video

WW183905

Bijdrage: NLG 325.000,00

Het project betreft een video-manifestatie met de volgende onderdelen:

Een solo-presentatie van de belangrijkste video-kunstenaar van dit moment: Pipilotti Rist.

Een presentatie van 50 jaar video-kunst met de beste 50 video-kunstwerken uit deze periode waarmee wordt beoogd d.m.v. deze kunstvorm kunst dichter bij het grote publiek te brengen.

Een grootschalige tentoonstelling van video-clipmakers, reclame-communicatiebureaus en kunstenaars. Het artistieke gebruik van video en de vertoning daarvan op televisie is juist bij deze 3 groepen gebruikers geconcentreerd.

NEDERLAND VRIJHAVEN 2 0 0 1

beeldende kunst

B017/01 Museum Boijmans Van Beuningen - Unpacking Europe

WW183906

Bijdrage: NLG 250.000,00

Het project betreft een internationale tentoonstelling (met een symposium en publicatie) met werken van 18 hedendaagse kunstenaars wereldwijd. Thema van de werken: Europa, haar geschiedenis,

de hedendaagse culturele stand van zaken en de toenemende invloed van de multiculturaliteit door immigratie als een een positieve ontwikkeling richting tolerantie en acceptatie van diversiteit.

film

B019/01 Stichting Cinekid - Cinekid International Meeting

WW183904

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het project richt zich op het versterken van de positie van nationale makers en producenten van interessante films, televisie- en crossmedia producties voor kinderen en jongeren en beoogt tevens bevordering van de kwaliteit en diversiteit van beeldcultuur voor de jeugd in Nederland. Het HGIS-Cultuursubsidie is verleend voor de volgende activiteiten: een gastenprogramma met een kindermedia-markt en een seminarprogramma, de Cinekids video-club en het Festival, waarbij het diverse kinderpubliek kennis kan maken met internationale mediaproducties en hun makers.

muziek

B021/01 Stichting Nationaal Pop Instituut - Website/clinics 2001 - 2002

WW183907

Bijdrage: NLG 400.000,00

Het projectvoorstel betreft:

de vertaling en uitbreiding van de Nederlandstalige informatieve website van het NPI en de daarvan deel uitmakende digitale pop-encyclopedie t.b.v. de internationale muziekindustrie en media; tevens de bouw van een promotionele, database gerelateerde website, gekoppeld aan de muziekconferentie A2A, eveneens ter internationale promotie van de Nederlandse popmuziek. Beide sites worden gekoppeld om een totaalconcept digitale promotie Nederlandse popmuziek te bevorderen.

de organisatie van thematische, eenmalig plaatsvindende deelconventies, als toegevoegde waarde voor een speciale doelgroep binnen de deelnemers aan de algemene muziekconventie A2A. Thema's voor 2001 en 2002: vrouwen in de popmuziek en de symbiose tussen popmuziek en jazz.

Zie ook Prioritaire Gebieden - Lidstaten EU 2000: B044/00.

film

B023/01 Stichting Nederlands Film Festival - Holland Film Meeting 2001 - 2002

WW183908

Bijdrage: NLG 250.000,00

Holland Film Meeting beoogt de versterking van de internationale profilering van het Nederlands Film festival en daarmee de versterking van de aandacht in het buitenland voor de Nederlandse film.

HGIS-Cultuursubsidie is verleend voor de volgende onderdelen:

het Marktprogramma: een uitgebreide markt voor het onder de aandacht brengen van nieuwe Nederlandse speelfilms, documentaires en tv-dramaproducties aan buitenlandse tv-inkopers, festivalselecteurs, sales agents en de internationale vakpers; in een tweetalige catalogus wordt een overzicht gegeven van alle nieuwe producties

productieplatform: een twee-daagse co-productiemarkt waar 12 nieuwe speelfilmprojecten in ontwikkeling worden gepresenteerd aan internationale producten, sales agents en financiers met als doel stimulering internationale co-productie van Nederlandse speelfilms.

NEDERLAND VRIJHAVEN 2 0 0 1

architectuur

B028/01 Stichting Blue Moon - Blue Moon, de ongekende stad

WW183913

Bijdrage: NLG 470.500,00

Blue Moon is een grootschalige internationale manifestatie in de stad Groningen waarin architectuur, stedenbouw en cultuur zijn geïntegreerd in een totaalprogramma. Een vijftal internationale architecten heeft voor de binnenstad kleinschalige woningprojecten ontworpen alsmede landschapsontwerpen en bouwkundige projecten voor een nog te ontwikkelen stadsdeel, het Europapark. Tijdens de manifestatie kan het publiek op ontdekkingstocht langs deze bijzondere locaties, waar tevens culturele activiteiten zullen plaatsvinden door Groningse culturele instellingen.

film

B036/01 Stichting Holland Film - Promotie Nederlandse film in het buitenland 2001-2002

WW183922

Bijdrage: NLG 759.630,00

Het HGIS-Cultuursubsidie is aan Stichting Holland Film verleend t.b.v. de volgende activiteiten, gericht op de internationale promotie van de Nederlandse films:

Activiteiten van een aan het Institut Néerlandais verbonden medewerker t.b.v. het verstevigen van de contacten met Franse filmprofessionals d.m.v. samenwerking met distributeurs die de Nederlandse films kunnen uitbrengen met als doel: marketing en promotie Nederlandse film in Frankrijk en het vergroten van de aandacht voor de Nederlandse filmcultuur aldaar

Academy Award Campagne: het voeren van een publiciteitscampagne voor het behalen van de nominatie, c.q. Oscar voor Best Foreign Language Film, de Best Shot Animation Film en de Golden Globe met als doel de Nederlandse film door deze onderscheiding een hoger aanzien te geven waardoor het exportpotentieel van de Nederlandse film kan worden vergroot.

Dutch Treats III, een Nederlandse film showcase (Nederlandse filmweek) in New York voor publiek en professionals en het Amerikaanse publiek met als doel de Nederlandse film als genre en de Nederlandse filmmakers onder de aandacht te brengen bij de Amerikaanse industry en publiek en ondersteuning voor de campagne voor de Nederlandse Oscar inzending.

Nederlandse film database: een gezamenlijk initiatief van de aanvrager, Nederlands Filmfestival, Nederlands Fonds voor de Film en Nederlands Filmmuseum t.b.v. de opbouw van een database van Nederlandse filmproducties en overige filmproducties waaraan Nederlanders medewerking hebben verleend.

film

B042/01 Stichting International Documentary Festival Amsterdam -

WW183924 Docs for Sale en Internationaal Uitnodigingsbeleid 2001

Bijdrage: NLG 150.000,00

Aanvraag van de Stichting International Documentary Filmfestival Amsterdam t.b.v. de volgende projecten:

Docs for Sale: een marktplaats en ontmoetingspunt waar sales-agents de internationale kwaliteitsdocumentaires onder de aandacht van kopers kunnen brengen. Docs for Sale biedt kopers en festivalprogrammeurs de gelegenheid films te bekijken, producenten en distributeurs om ze aan te bieden en producenten om co-producenten te zoeken. Doel: stimulering van de productie en verkoop/distributie van de creatieve kwaliteitsdocumentaires.

Internationaal uitnodigingsbeleid: het uitnodigen van internationale gasten (filmmakers, pers, aankopers, regisseurs, producenten, distributeurs, programmeurs e.d.) om daarmee de internationale concurrentiepositie van het festival en de status van ontmoetings- en netwerkplek van de documentaire film te versterken.

NEDERLAND VRIJHAVEN 2 0 0 1

film

B044/01 Stichting Filmfestival Rotterdam - 'What is Cinema',31th International Film

WW183925 Festival Rotterdam

Bijdrage: NLG 253.427,00

Aanvraag van Stichting Film Festival Rotterdam t.b.v. 'What (is) Cinema', een onderdeel van het Internationaal Filmfestival Rotterdam 2002. Na jaren van explosieve groei (in omvang en internationale reputatie) streeft het festival in de komende jaren naar verdieping en verscherping van haar artistieke keuzes. Met het project 'What (is) Cinema' beoogt het IFFR het inhoudelijke debat hiertoe over de stand van zaken en de toekomst te stimuleren. In een dagelijkse serie debatten en lezingen (toegankelijk voor publiek en geïllustreerd met filmvertoningen) zal de hedendaagse cinema in al haar verschijningsvormen (van bioscoop tot museum) worden doorgelicht. Onderwerpen: de status van film als kunstvorm, de positie van film in een steeds bredere audiovisuele cultuur en de rol van een filmfestival als platform.

muziek

B047/01 Stichting Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media - World-Information.Org

WW183927

Bijdrage: NLG 264.445,00

Het project World Information.org (WIO) bestaat uit tentoonstellingen (World-Infostructure, C4U, Future Heritage Expo, Kunstenaarsprojecten), een conferentie (Incofon), workshops, onderzoek, publicatie en een website. Het is gericht op bevordering van het begrip bij het grote publiek voor implicaties van informatie- en communicatietechnologiën (ICT) op de terreinen van cultuur, economie en de maatschappij in het algemeen. Onderdeel van het project is een studie/analyse van de structuur en functioneren van wereldwijde communicatie netwerken. Tevens bevat het project een studie naar de digitale mensenrechten d.m.v. een doorlichting van de technische werking van nieuwe communicatiesystemen, gevolgd door een onderzoek naar geavanceerde veiligheids- en controlesystemen. Er wordt samengewerkt met Duitse en Oostenrijkse partners, die ook financieel bijdragen.

GEMEENSCHAPPELIJK CULTUREEL ERFGOED 1 9 9 9

archivalia

B121/98 Direccion de Bibliothecas, Archivos y Museos - Los Hollandeses en Chile

WW156606

Bijdrage: NLG 100.040,00

Een expositie genaamd "Los Hollandeses en Chile" in de Bibliotheca Nacional te Santiago (Chili) van tenminste drie maanden met veelal onbekend cultureel erfgoed, zoals kaarten van Chili, gravures en reisverslagen. Er wordt een catalogus van de tentoonstelling gepubliceerd alsmede didactisch materiaal voor studenten en conferenties voor Chileense en Nederlandse wetenschappers.

archivalia

B064/99 Rijksarchiefdienst - Archiefproject Guyana

WW156605

Bijdrage: NLG 166.500,00

In een samenwerkingsverband van de Rijksarchiefdienst en het Guyanese staatsarchief zullen de Nederlandse archieven over het Nederlandse besuur in Guyana door middel van verfilming gered worden. Tevens voorziet het project in verbetering van de bewaaromstandigheden van het archiefmateriaal om verder verval te voorkomen en in opleiding van archiefmedewerkers.

archivalia
B083/99 Rijksarchiefdienst - Project Rossica-Neerlandica

WW156607

Bijdrage: NLG 895.000,00.

Inventarisatie, selectie en documentatie van in Rusland aanwezige archieven, vastlegging in databases en digitalisering van belangrijke documenten bedoeld voor wetenschappers en een algemeen publiek. Over de resultaten worden workshops, symposia en tentoonstellingen georganiseerd. Voorts worden lesbrieven en lespakketten voor het onderwijs gemaakt.

archivalia

B101/99 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek -

WW156608 Towards a New Age of Partnership (TANAP) 1999-2002

Bijdrage: NLG 4.700.000,00

TANAP is een internationaal wetenschappelijk en cultureel samenwerkingsprogramma dat d.m.v. universitaire samenwerking en ontsluiting van de VOC-archieven wil komen tot een verbreding en verdieping van de kennis van het gemeenschappelijk erfgoed dat Nederland en een dertiental landen in Azië en Afrika bezitten. Het programma omvat drie clusters van activiteiten: onderzoek en kennisontwikkeling, cultuurbehoud en het bevorderen van communicatie en toegankelijkheid.

GEMEENSCHAPPELIJK CULTUREEL ERFGOED 2 0 0 0

archivalia

B104/99 Rijksdienst Monumentenzorg - Atlas Mutual Heritage (tweede fase)

WW156614

Bijdrage: NLG 177.500,00

In deze tweede fase van het project is het de bedoeling Atlas Mutual Heritage uit te dragen en te verbreden.

In deze fase wordt het aantal pictorale bronnen en de informatie over erfgoed overzee vergroot middels:

uitbreiding van het project met de collectie van nieuwe (te werven) deelnemers

opzet van een projectplan voor de toevoeging van de WIC

breder publiek bekend te laten maken met de Atlas

divers

B002/00 HGIS-C - Blokallocatie Identificatiemissies 2000 WW156610

Bijdrage: NLG 100.000,00

Reservering van gelden bestemd voor identificatiemissies of formuleringsreizen met doel om mogelijk interessante HGIS-Cultuurprojecten op het gebied van gemeenschappelijk cultureel erfgoed in het buitenland verder uit te werken en te concretiseren.

literatuur

B050/00 P. Moree & Kegan Paul International - Herdruk herdenkingsboek

WW156615 "A Concise History of Dutch Mauritius"

Bijdrage: NLG 40.000,00

Tweede fase van een kleinschalig project gericht op kennisoverdracht en de bevordering van het historisch bewustzijn m.b.t. het gemeenschappelijk erfgoed te Mauritius.

weg- en waterbouwkunde

B051/00 Technische Universiteit Delft - Civil Engineering in the Dutch East Indies

WW157209

Bijdrage: NLG 100.000,00

Proejct van de Technische Universiteit Delft naar de ontwikkeling van de weg- en waterbouwkunde in Nederlands-Indië/Indonesië, met name in de periode 1800-1949, alsook daarna, voor zover het de uitvoering van in de Nederlandse tijd geconcipieerde plannen betreft. Een afsluitende publicatie in boekvorm geeft een overzicht van de prestaties en geschiedenis van de Indische waterstaat. Deze publicatie is tevens bedoeld als standaardwerk, gericht op breed publiek in Nederland en Indonesië.

GEMEENSCHAPPELIJK CULTUREEL ERFGOED 2 0 0 1

monumentenzorg

B079/00 Institute for Housing & Urban Development - Elmina Cultural Heritage Strategy
WW156618 Management Program

Bijdrage: NLG 595.297,00

De hoofddoelstelling van het project is een geïntegreerde strategie te ontwikkelen voor het behoud van wederzijds cultureel erfgoed tussen Ghana en Nederland en het voorzien in de noodzakelijke training, advisering en implementatie ter ondersteunig van de geformuleerde strategieën.

divers

B002/01 HGIS-C - Blokallocatie identificatiemissies 2001

WW156619

Bijdrage: NLG 50.000,00

Reservering van gelden bestemd voor identificatiemissies of formuleringsreizen met doel om mogelijk interessante HGIS-Cultuurprojecten op het gebied van gemeenschappelijk cultureel erfgoed in het buitenland verder uit te werken en te concretiseren.

maritieme archeologie/musea

B009/01 Amsterdam Historisch Museum - Avondster project Galle 2001/2004

WW156621

Bijdrage: NLG 1.846.927,00

Het project vloeit voort uit een tienjarig samenwerkingsverband tussen Sri Lankaanse, Nederlandse en Australische erfgoedinstellingen waarbinnen historische scheepswrakken zijn geïnventariseerd in de baai van Galle, Sri Lanka. In de VOC-periode was Galle de belangrijkste haven na Batavia. De nog in gebruik zijnde oud-Hollandse vestingstad en historische haven staan op de Wereld-erfgoedlijst. Het project behelst opgraving, conservering, onderzoek en presentatie van het in zijn behoud bedreigde vondstencomplex van het VOC-schip de Avondster (1659) dat in de haven van Galle ligt. Het project heeft het karakter van een on-the-job-training-programma voor Sri Lankaanse archeologen, conservatoren en museummedewerkers. Het is de bedoeling dat de betrokken Sri Lankaanse organisaties na afloop van het project zelfstandig maritiem-archeologische projecten kunnen uitvoeren. Voor de publiekspresentatie van de vondsten wordt gebruik gemaakt van een vleugel van het National Maritime Museum in het voormalige VOC-pakhuis in de Galle-vesting.

archeologie

B031/01 Mowic Foundation - Fort Oranje Project

WW156626

Bijdrage: NLG 1.313.722,50

Het Fort Oranje Project richt zich op de restauratie van het in verval geraakte Fort Oranje dat volgens het voorstel als gemeenschappelijk cultureel erfgoed monument, model kan staan voor de relatie tussen Nederland en Brazilië. Om inzicht te krijgen in de (bouw-) geschiedenis van het fort wordt voorafgaand een archeologisch onderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten kunnen worden verwerkt in de restauratie. Het fort is in 1631 door de Westindische Compagnie gebouwd op de noordoost kust van Brazilië (Staat Pernambuco). In de jaren 70 van de vorige eeuw is het fort herondekt en ontdaan van een dikke zandlaag, waaronder het eeuwen had gelegen. Het proejctvoorstel kent 4 stadia: 1 historisch archeologisch onderzoek, 2 restauratie, 3 aanbrengen van zeewering en 4 gebruik van het fort na restauratie.

De HGIS-cultuuraanvraag heeft betrekking op twee stadia van het project (historisch archeologisch onderzoek en expositie van deze resultaten). De overige activiteiten worden op andere wijze gefinancierd. Het Fort Oranje Project beoogt in de eerste plaats permanent fysiek behoud van het 17e eeuwse fort.

GEMEENSCHAPPELIJK CULTUREEL ERFGOED 2 0 0 1

gebouwd erfgoed

B032/01 Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde - Restauratie Genadendal WW156625 (Zuid-Afrika) 2001-2004

Bijdrage: NLG 2.238.449,20

Het project beoogt instandhouding en herstel van een unieke, cultuurhistorisch waardevolle multiculturele woonplaats en levert daarnaast een bijdrage aan vakmanschap en kennisontwikkeling op het terrein van monumentenzorg in ontwikkelingslanden met gemeenschappelijk cultureel erfgoed.

Het project omvat:

de restauratie van monumentale bebouwing, waaronder volkshuisvestings-monumenten, en landschapselementen van de missiepost Genadendal van de Evangelische Broedergemeente;

het trainingsprogramma dat een integraal deel van het project is; het richt zich op het uitvoerend ambacht (leerlingenbouwplaats) en op junior consultants stads- en dorpsvernieuwing in ontwikkelingslanden met gemeenschappelijk cultureel erfgoed.

monumentenzorg

B035/01 Central Cultural Fund - Restauratie Nederlands Gereformeerde Kerk in Galle,

WW156627 Sri Lanka 2001-2004

Bijdrage: NLG 400.693,00

Het project behelst de volledige restauratie van de Nederlands Gereformeerde Kerk in de Galle-vesting door het Central Cultural Fund (CCF), een grote overheidsinstelling op het terrein van de archeologie en de monumentenzorg. De kerk is rond 1750 gebouwd en is de oudste Protestantse kerk te Sri Lanka. In de VOC-periode was Galle de belangrijkste haven na Batavia. De nog in gebruik zijnde oud-Hollandse vestingstad en historische haven staan op de Werelderfgoedlijst. De kerk wordt nog regelmatig gebruikt door het kerkgenootschap 'Dutch Reformed Church in Sri Lanka', die tevens eigenaar is. Daarnaast wordt de kerk bezocht door toeristen die de Galle-vesting bezoeken.

musea

B038/01 Stichting Ars Positum - Castle of Good Hope Orientation Centre 2001-2004

WW156628

Bijdrage: NLG 2.000.000,00

Het projectvoorstel van Stichting Ars Positum i.s.m. de Iziko Museums of Cape Town betreft een samenwerkingsverband tussen Zuid Afrika en Nederland met als doel een permanente historische tentoonstelling te creëren als oriëntatiecentrum in het 17e eeuwse Kasteel de Goede Hoop. De tentoonstelling zal zich toespitsen op de centrale rol die het kasteel gespeeld heeft gedurende de koloniale periode, als hoofdkwartier van de VOC. Het project zal daarnaast een sleutelrol spelen bij de revitalisering van de Nationale musea in Zuid Afrika.

De presentatie brengt de bewogen geschiedenis van Kasteel de Goed Hoop voor het voetlicht. Het accent van de tentoonstelling ligt echter op de sociale geschiedenis, waarbij vooral sociale structuren in beeld worden gebracht. Er wordt aandacht besteedt aan het gemeenschappelijk verleden van de bewoners van het huidige Zuid-Afrika. De presentatie zal in de toekomst fungeren als een oriëntatie centrum waar heterogene bevolkingsproepen meer te weten komen over hun eigen 'roots'.

PRIORITAIRE GEBIEDEN - LIDSTATEN EU 1 9 9 9

beeldende kunst

B011/99 Paleis Het Loo Nationaal Museum - Onder den Oranje Boom

WW156801

Bijdrage: NLG 225.000,00

Tentoonstelling met als onderwerp de wisselwerking van Nederlandse en Duitse cultuur en de rol van het Huis Oranje-Nassau. Gekozen is voor de periode na de 30-jarige oorlog en de 80-jarige oorlog waarin door de Duitse huwelijken van de dochters van Stadhouder Frederik Hendrik directe Nederlandse culturele invloed valt waar te nemen op Brandenburg, Anhalt-Dessau en het Rijnland.

beeldende kunst

B069/99 Büro Friedrich - Büro Friedrich

WW156805

Bijdrage: NLG 340.000,00

Een aanvulling op de eerdere subsidie uit HGIS-Cultuurmiddelen voor Büro Friedrich ten behoeve van de bevordering van de bekendheid van Nederlandse kunstenaars binnen de Berlijnse culturele infrastructuur, zodanig dat ook hun professionele deelname aan de institutionele activiteiten aldaar bevorderd wordt. Het Büro heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk centrum voor Nederlandse en Europese beeldend kunstenaars.

PRIORITAIRE GEBIEDEN - LIDSTATEN EU 2 0 0 0

architectuur
B027/00 Stichting Nederland Wereldtentoonstellingen - Remaking.NL in kader Expo2000

WW156809

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het project (een drijvende architectuurtentoonstelling in de Maschsee, een groot meer in het centrum van Hannover) beoogt de bezoekers te laten zien hoe Nederland in heden, verleden en toekomst is omgegaan met ruimte alsmede een gedachtenuitwisseling tussen Nederlandse en Duitse (landschaps) architecten op gang te brengen. De tentoonstelling sluit aan bij het algemene thema van de Expo2000 en bij de Nederlandse inzending, waarin architectuur en ruimtelijke ordening d.m.v. het door het architectenbureau MVDVR ontworpen paviljoen een prominente plaats inneemt.

muziek

B044/00 Stichting Nationaal Pop Instituut - MusicXport.nl 2001-2003

WW156559

Bijdrage: NLG 325.000,00

Het project betreft een initiatief van het Nationaal Pop Instituut voor de eportbevordering van de Nederlandse popmuziek in Duitsland, uit te voeren door het Duitse bedrijf Kick-media, gespecialiseerd in de promotie van popmuziek met vestigingen in een aantal Duitse steden. De promotie behelst: het gericht begeleiden van Nederlandse artiesten bij een succesvolle introductie op de Duitse markt d.m.v. informatieverstrekking, advisering, netwerken, promotie, publiciteit en projectondersteuning. Er wordt samengewerkt met Conamus, BUMA, Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs en de Nederlandse muziekindustrie.

Zie ook Nederland Vrijhaven 2001: B021/01.

muziek

B045/00 Muziekgroep Nederland - Niederlandische Musikwoche auf Deutschland WW156812 Radio Berlin

Bijdrage: NLG 100.000,00

Doel is Nederlandse muziek ten gehore te brengen en aldus bekendheid te geven, het Nederlandse muziekleven te promoten en tot internationale uitwisseling te komen. Het resultaat zal zijn een totaal aan live-uitzendingen van concerten en andere programma's van circa 50 uur zendtijd. Het totale programmamateriaal zal beschikbaar blijven voor het radiostation en zal voor de diverse programmamakers de informatie en begeleiding van een dermate hoge waarde zijn dat toekomstige radioprogramma's met Nederlandse muziek vanzelfsprekender zullen zijn.

letteren

B067/00 Stichting Frankfurter Buchmesse 1993 - Literaire manifestatie op boekenbeurs

WW156813 Turijn

Bijdrage: NLG 182.400,00

Het project betreft deelname van Nederlandse en Vlaamse auteurs op de boekenbeurs Fiera del Libro in Turijn, de presentatie van Nederlandstalige literatuur in vertaling en, voorafgaande aan de beurs, een bezoek aan Nederland van Italiaanse literatuurcritici. Nederland en Vlaanderen zijn themaland. Het project beoogt de promotie van Nederlandstalige literatuur in het Italiaanse taalgebied, bevordering uitgaven van vertalingen uit de Nederlandse literatuur, vergroting van de kennis bij de Italiaanse literaire pers van het Nederlandse en Vlaamse literaire landschap en een grotere bekendheid bij het Italiaanse lezerspubliek met de Nederlandse letteren en de deelnemende auteurs.

PRIORITAIRE GEBIEDEN - LIDSTATEN EU 2 0 0 1

muziek/podiumkunsten

B075/00 Stichting Interval Chamber Amsterdam - Opera 'Wölfli, a journey into chaos'

WW156814

Bijdrage: NLG 191.501,00

Wölfli is een multimediale muziektheaterproductie die met behulp van acteurs, buthodansers, videoinstallaties en musici wordt uitgevoerd in verschillende landen. Onderwerp van deze 'opera' is een vrije interpretatie van het leven en werk van de Zwitserse 'art-brut' Adolf Wölfli. Het stelt een reis voor rond de wereld waarin gebruik wordt gemaakt van elementen uit o.a. de Indiase en Arabische klassieke muziek.

beeldende kunst

B027/01 Stichting Museum Het Rembrandthuis - Het Mysterie van de jonge Rembrandt

WW183912

Bijdrage: NLG 400.000,00

Het project betreft de samenstelling en presentatie van een groot deel van Rembrandt's vroegste oeuvre om daarmee een nieuw licht te werpen op de vroegste ontwikkeling van de kunstenaar. Het is een samenwerkingsproject tussen het Rembrandthuis, de Staatliche Museen te Kassel en het Rembrandt Research Project. Voor de tentoonstelling wordt vrijwel zijn gehele vroege werk (schilderijen, tekeningen en prenten) bijeengebracht. De tentoonstelling, waaraan nieuwe wetenschappelijke inzichten ten grondslag liggen, werpt een nieuw licht op Rembrandt's vroegste carrière, zijn stormachtige ontwikkeling, bronnen, roem en navolging.

Er wordt een drietalige voor een breed publiek toegankelijke catalogus gepubliceerd en er zal rond de tentoonstelling in Amsterdam een internationaal symposium gehouden worden. Verwachte aantallen bezoekers: 50.000 voor Kassel, 75.000 voor Amsterdam (wetenschappers, kenners en een algemeen publiek).

beeldende kunst

B034/01 Fundacion Carlos de Amberes - Visiones Huidizas/Schichtige Blikken,

WW156823 De terugkeer naar het realisme in Nederland 1925-1945

Bijdrage: NLG 250.000,00

De in Spanje gepresenteerde tentoonstelling is een drieluik met 11 zelfportretten (Hynckes, Lebeau, Toorop, Ket, Willink, Valk, van Net, Koch en Fernhout), 13 portretten (Willink, Lebeau, Koch, Schuhmacher, Mekkink, Hatterman, Fernhout,Toorop en Citroen) en 12 moderne stillevens van bekende Nederlandse schilders uit de jaren 1925-1945. Verder zijn er 34 foto's (vintage) voorzien en een 17-tal foto's die de sfeer weergeven tussen schilders, fotografen en filmontwerpers uit diezelfde periode. De werken zijn bruiklenen van het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem, het museum van Drest, de Rijksdienst Beeldende Kunst Den Haag, het Stedelijk Museum Amsterdam, het Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum en de Stichting M.C.Escher.

PRIORITAIRE GEBIEDEN: MAROKKO, EGYPTE & TURKIJE 1 9 9 9

festival

B053/99 Theater Zuidplein - Culturele Week Turkije

WW157003

Bijdrage: NLG 220.000,00

In samenwerking met Poetry International, de Doelen en de Rotterdamse Schouwburg, organiseert Theater Zuidplein een "Culturele Week Turkije" waarin o.m. de volgende disciplines aan de orde komen: muziek / podiumkunsten / literatuur / film / fotografie / beeldende kunst / speciale jeugdprogramma's / talentenjacht / lezingen / workshops en masterclasses in diverse disciplines. Door het tonen van uiteenlopende aspecten van de Turkse cultuur aan zowel autochtoon als allochtoon publiek kan het begrip tussen beide bevolkingsgroepen vergroot worden en het gevoel van acceptatie en integratie bij de van oorsprong Turkse bevolking worden verstevigd.

podiumkunsten

B079/99 RASA - Festival "Paleis in de Steeg" Mahfoez Special te Cairo

WW157004

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het festival "Paleis in de Steeg" heeft in Utrecht en Cairo een multidisciplinair programma gepresenteerd rond de stadscultuur van Cairo. Het programma bestaat uit een symposium, workshops, een expositie en presentaties van zowel klassieke Egyptische muziek als popmuziek en poëzie. Het geheel wordt gecoördineerd door RASA.

PRIORITAIRE GEBIEDEN: MAROKKO, EGYPTE & TURKIJE 2 0 0 0

podiumkunsten

B010/00 Koninklijk Instituut voor de Tropen - Turkije: Brug tussen Oost en West

WW157008

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het project betreft een grootschalig evenement van Turkse muziek: concertprogramma's, lezingen, demonstraties, workshops en een fototentoonstelling, te presenteren in het KIT, RASA en de Doelen met als doel een algemeen Nederlands publiek en allochtoon publiek van Turkse afkomst kennis te laten maken met diverse stijlen van Turkse muziek.

PRIORITAIRE GEBIEDEN: MIDDEN EN OOST-EUROPA 1 9 9 9

beeldende kunst

B050/99 Stichting Projecten de Nieuwe Kerk te Amsterdam - Kunst van de Islam

WW156903

Bijdrage: NLG 150.000,00

De tentoonstelling "Kunst van de Islam" is één in de serie tentoonstellingen, die de Stichting Projecten De Nieuwe Kerk te Amsterdam organiseert. Deze wereldbeschouwelijke tentoonstelling wil de focus leggen op kunst en kunstobjecten. Islamitische kunst refereert hierbij niet alleen aan de kunst, die gemaakt is voor islamitische (godsdienstige) handelingen, de sacrale kunst, maar ook aan de kunst, die gemaakt is door en voor mensen die leefden of leven in landen waar de grootste deel van de bevolking of belangrijke delen daarvan moslim waren of zijn: de profane kunst. De tentoonstelling is georganiseerd in samenwerking met het Staatsmuseum De Hermitage in St. Petersburg en is samengesteld door de directeur van De Hermitage Prof. Dr M. Piotrovski.

dans

B102/99 Nederland Dans Theater - Optreden NDT 1,2 en 3op Praags Lente Festival

WW156904

Bijdrage: NLG 126.475,00

De presentatie door de drie gezelschappen van het NDT van 'Arcimboldo' een nieuw stuk van Jíri Kylian op het Praags Lente Festival in het kader van Praag Culturele Hoofdstad 2000. De presentaties hebben geresulteerd in opties voor een tournee van het NDT in 2002 in Praag en in een toekomstige samenwerking met het Tsjechisch Philharmonisch Orkest.

PRIORITAIRE GEBIEDEN: MIDDEN EN OOST-EUROPA 2 0 0 1

theater

B094/00 Stichting Moving Academy for Performing Arts (MAPA) - Zwarte zielen;
WW156907 het taboe van de haat

Bijdrage: NLG 250.000,00

"Zwarte Zielen" is een multilateraal samenwerkingsproject op theatergebied in Europese context.

In de productie gaat het om het taboe van de haat en de fatale strategieën van intolerantie en de manier waarop oude en nieuwe democratieën hiermee omgaan. De regie van de voorstellingen, die in diverse Europese steden worden gepresenteerd, is in handen van de regisseursteams van het Nederlandse bewegingstheater Suver Nuver en Bambie, de spelers zijn afkomstig uit Midden- en Oost Europa. Het project past in de reeks trainingsprogramma's en projecten o.h.g. van deskundigheidsbevordering van theaters in Midden- en Oost Europa en is in het bijzonder gericht op de nieuwe garde spelers en theatermakers uit voornoemde regio.

muziek

B037/01 Stichting Rotterdam Philharmonic Festival i.s.m. het Rotterdams

WW183920 Philharmonisch orkest en het Mariinsky Theater uit Sint Petersburg
-

Sjostakovitsj-The War Symphonies (Gergiev Festival)

Bijdrage: NLG 265.500,00

Tijdens het festival zullen onder de titel "The War Symphonies" de schijnwerpers gericht worden op voornoemde componist. Artistieke kern van het project wordt gevormd door de uitvoering van de Lady Macbeth door het Mariinsky theater uit Sint Petersburg en de gezamenlijke uitvoering van aantal symfoniën door het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het orkest van voornoemd theater. Het Mariinsky theater treedt op met de volledige opera- en orkestbezetting van 255 personen. Opera en concerten worden gedirigeerd door Gergiev, chef-dirigent van beide gezelschappen en Maxim Sjostakovitsj, zoon van de componist.

theater

B043/01 Stadsschouwburg te Utrecht - Theater uit Midden- en Oost Europa

WW156911

Bijdrage: NLG 476.100,00

Aanvraag van Stadsschouwburg Utrecht, i.s.m. met de schouwburgen van Arnhem, Groningen, Haarlem en Rotterdam. Het project 'Theater uit Midden- en Oost Europa' betreft de organisatie van een tiendaagse manifestatie, waarin door gezelschappen uit Midden en Oost Europa recent werk van toonaangevende regisseurs uit met name de jonge generatie zal worden gepresenteerd in voornoemde schouwburgen, totaal 25 voorstellingen van 7 producties. De programmering concentreert zich op toneel en muziektheater vanwege de artistieke kwaliteit en het niveau van de nieuwe ontwikkelingen. Het project wordt ontwikkeld en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de betrokken 5 schouwburgdirecties, die gezamenlijk de artistieke verantwoordelijk voor de programmering dragen.

Randprogrammering: aan de voorstellingen worden (per schouwburg ingevulde) activiteiten gekoppeld, die de kennismaking van publiek, pers en professionals in Nederland met de theaterontwikkelingen in voornoemde regio intensiveren. Concrete activiteiten: filmvoorstellingen in bioscopen/filmhuizen, workshops met studenten van kunstvakopleidingen en muziekoptredens.

PRIORITAIRE GEBIEDEN: VERENIGDE STATEN, CANADA EN JAPAN 1 9 9 9

podiumkunsten

B076/99 RO Theater - Hondje

WW157103

Bijdrage: NLG 147.000,00

Mede op initiatief van het US/Netherlands Touring and Exchange Project is het contact tot stand gekomen tussen het RO Theater en het New Victory Theatre in New York voor een serie van optredens van de succesvolle kindervoorstelling "Hondje". Het project betreft de presentatie gedurende twee weken van de Engelstalige versie van de eerder in Nederland met succes opgevoerde familievoorstelling "Hondje" (Doggy project) door het RO theater in het New Victory Theatre in New York, waarvan de programmeur deelt uit maakt van het door OCenW gesubsidieerde US/Netherlands Touring and Exchange Project, dat hiertoe mede het initiatief heeft genomen. Het genoemde theater programmeert speciaal jeugd- en familievoorstellingen met daaraan verbonden educatieve activiteiten.

architectuur

B072/99 Nederlands Architectuurinstituut - Internationaal programma NAi 2000

WW157102

Bijdrage: NLG 50.000,00

De HGIS-Cultuurbijdrage is bestemd voor:

de reizende tentoonstelling "blank - Architecture. Apartheid after". Deze door het NAi geproduceerde tentoonstelling, die een kritisch onderzoek naar de Zuid-Afrikaanse architectuur en stedenbouw presenteert is eerder tentoongesteld in het NAi in het kader van de manifestatie South African Seasons, afgesloten door een internationaal symposium over architectuur en ethiek, vervolgens getoond in het Haus der Kulturen der Welt in Berlijn. Daarna is de tentoonstelling gepresenteerd in Museum Africa, Johannesburg. De tentoonstelling, begeleid door een educatief programma voor scholieren en studenten, is geopend door de Zuidafrikaanse minister van Behuising. De tentoonstelling en de documenten, resultaat van een omvangrijk onderzoek, zijn door OCenW aan Zuid-Afrika geschonken.

de productie en presentatie van twee internationale tentoonstellingesprojecten:

The Architect's Studio van de invloedrijke Amerikaanse architect Frank O'Gehry (architect van o.a. het Guggenheim Museum in Bilbao) waarin aandacht wordt geschonken aan Gehry's vormgevingswereld, zijn ontwerpmethodes en projecten Der architect heeft t.g.v. de tentoonstelling in het NAi een lezing gegeven.

Silent Collisions - Morphosis at Work: een door Thom Mayne van het architectenbureau Morphosis ontworpen installatie waarbij de grote zaal van het NAi werd getransformeerd van een kubus tot een bewegend spektakel alsmede maquettes, originele tekeningen en computerstudies van het bureau.

PRIORITAIRE GEBIEDEN: VERENIGDE STATEN, CANADA EN JAPAN 2 0 0 0

film

B087/99 Stichting Holland Film Promotion - Promotie Nederlandse Film in het buitenland

WW15710 (waaronder Dutch Treats) 2000

Bijdrage: NLG 361.000,00

Het HGIS-Cultuursubsidie is aan Stichting Holland Film verleend t.b.v. de volgende activiteiten, gericht op de internationale promotie van de Nederlandse films:

Activiteiten van een aan het Institut Néerlandais verbonden medewerker t.b.v. het verstevigen van de contacten met Franse filmprofessionals d.m.v. samenwerking met distributeurs die de Nederlandse films kunnen uitbrengen met als doel: marketing en promotie Nederlandse film in Frankrijk en het vergroten van de aandacht voor de Nederlandse filmcultuur aldaar.

Dutch Treats II, een Nederlandse film showcase (Nederlandse filmweek) in New York voor publiek en professionals en het Amerikaanse publiek met als doel de Nederlandse film als genre en de Nederlandse filmmakers onder de aandacht te brengen bij de Amerikaanse industry en publiek en ondersteuning voor de campagne voor de Nederlandse Oscar inzending.

anderstalig filmkopieën bestand: om de Duitse, Franse en Spaanstalige markt beter te kunnen bereiken beoogt HF van de films en documentaires die op belangrijke festivals worden uitgenodigd Duits-, Frans- en Spaanstalige kopieën te laten maken. Daardoor worden tevens de mogelijkheden van Nederlandse filmweken in die landen vergroot en zullen de films en documentaires meer succes hebben bij publiek en eventuele aankopers.

Nederlandse filmweek in Japan: ten behoeve van de export van Nederlandse films naar Japan vindt in het kader van de manifestatie 400 jaar Nederlands-Japanse betrekkingen een Nederlands filmfestival plaats. Om de toegankelijkheid naar het publiek en distributeurs te verhogen worden de films in het Japans ondertiteld. Het festival wordt bijgewoond door Nederlandse acteurs en filmmakers; eregast is de filmmakers Jos Stelling die is uitgenodigd in 2001 een workshop in Japan te geven.

muziek

B039/00 CodArts - Tojirareta Fune in Tokio

WW157108

Bijdrage: NLG 282.000,00

Het project betreft de première in het Nissay Theater in Tokio van de opera Tojirareta Fune (Het schip zonder ogen), gevolgd door een tweede voorstelling. De opera is in opdracht van de aanvrager geschreven door de Japanse componist Maki Ishii; de wereldpremière vond eerder plaats in 1999 in Utrecht, gevolgd door een serie voorstellingen in Berlijn. De productie is tot stand gekomen via artistieke internationale samenwerking met o.a.het Trio, Slagwerkgroep Den Haag, de performer Frances Barbe, een Japanse dansgroep en Nederlandse en Japanse musici en acteurs, onder regie van Henk Schut.

PRIORITAIRE GEBIEDEN: VERENIGDE STATEN, CANADA EN JAPAN 2 0 0 1

film

B029/01 Europese Stichting Joris Ivens - Joris Ivens USA Tour 2003-2003

WW157110

Bijdrage: NLG 334.995,00

Gedurende een periode van 18 maanden zal het filmoeuvre van een van de pioniers van de documentaire filmkunst, Joris Ivens, die in de VS naam en faam heeft, aan een nieuwe generatie Amerikanen onder de aandacht worden gebracht door:

een retrospectieve tour met de toppers van Ivens' filmoeuvre op 35mm (kopieën langs prestigieuze filmlocaties in de VS. Deze tour bestaat uit 7 programma's met in totaal 16 klassiekers rond thema's als avant-garde, onafhankelijkheidsstrijd en propaganda en visuele poëzie.

de tour wordt begeleid door een conferentie bij de start (Lincoln Center) en een seminar (Robert Flaherty Seminar) bij de afsluiting, een expositie, een aantrekkelijke catalogus en recente Engelstalige boeken over Ivens.

een tour van een jaar met een DVD-pakket met 5 DVD's (13 filmtitels) te vertonen op zoveel mogelijk locaties (universiteiten/andere onderwijsinstellingen, culturele instellingen) in de VS.

PRIORITAIRE GEBIEDEN: ZUID-AFRIKA, INDONESIË EN SURINAME 1 9 9 9

muziek

B052/99 North Sea Jazz b.v. - North Sea Capetown Jazz Festival

WW157203

Bijdrage: NLG 263.337,00

Het doel is het realiseren in vier fasen van een festival in Kaapstad, Zuid-Afrika, dat naar aard vergelijkbaar is met het Nederlandse North Sea Jazz Festival en dat op termijn door kan groeien naar een festival van vergelijkbare omvang. Het subsidie is bestemd voor de fasen 1 t/m 3 van het project. Het project wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband met Nederlandse en Zuid-Afrikaanse organisaties. Het realiseren hiervan betekent o.a. een vorm van structurele kennisoverdracht op het gebied van technische, organisatorische, artistieke en promotionele aspecten van festivalorganisatie en evenementenmanagement. Ook wordt hiermee een grootschalig Nederlandstalig cultuurconcept geëxporteerd naar Zuid-Afrika (inclusief expertise) en de mogelijkheid Nederlandse groepen te programmeren op het Afrikaanse jazz festival. Het project bevat de volgende fasen:

voor het onder de aandacht brengen van de plannen en de programmering van dit festival zijn vijf Zuid-Afrikaanse groepen op het North Sea Jazz Festival geprogrammeerd

een haalbaarheidsonderzoek voor het al dan niet doorzetten van het Zuid-Afrikaanse festival

het eerste North Sea Capetown Jazz Festival in 2000 in kleine opzet

het North Sea Capetown Jazz Festival 2001 waarvoor een aparte subsidie werd gegeven, zie volgende pagina B061/00 (fase 4).

muziek

B059/99 Centrum Nederlandse Muziek - Dutch Music week on the Air Johannesburg

WW157204

Bijdrage: NLG 165.550,00

Radio Nederland Wereldomroep/Centrum Nederlandse Muziek organiseren bij Classic FM Johannesburg een muziekweek op klassieke zender in Zuid-Afrika met werken van Nederlandse componisten en uitvoeringen van Nederlandse groepen en/of orkesten, alsmede live-optredens en masterclasses door het Nationaal Jeugdorkest voor en tijdens deze muziekweek.

PRIORITAIRE GEBIEDEN: ZUID-AFRIKA, INDONESIË EN SURINAME 2 0 0 0

musea
B117/99 Koninklijk Instituut voor de Tropen - Museale samenwerking met de DKI Jakarta

WW156612 2000-2002

Bijdrage: NLG 600.000,00

Het samenwerkingsproject tussen het KIT, Instituut Collectie Nederland en de acht belangrijkste musea van Jakarta, gecoördineerd door de DKI (Dienst voor Musea en Conservering van Jakarta) betreft:


- training van museumstaf van de acht musea o.h.g. van collectiemanagement in brede zin


- identificatie problematiek m.b.t. preventie, passieve en actieve conservering


- overdracht basis principes m.b.t. museologie, registratie en documentatie, depotbeheer


- training on the job in de toepassing van genoemde kennis en vaardigheden

- het realiseren van tentoonstellingen en de behandeling van collecties in dit kader

een stage in Nederland van Indonesische museummedewerkers ten behoeve van de restauratie

van museumcollecties in Jakarta.

Het project beoogt een basis te scheppen voor een meerjarige museale samenwerking tussen het KIT en de musea in Jakarta, het versterken van de museologische basis door training van de museumstaf aldaar en versterking van de wetenschappelijke basis van de betreffende musea door het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek.

muziek

B053/00 Nieuw Sinfonietta Amsterdam - Tournee Nieuw Sinfonietta Zuid-Afrika

WW157214

Bijdrage: NLG 100.000,00

Betreft tournee van Nieuw Sinfonietta Amsterdam op uitnodiging van het Grahamstown Festival voor een serie concerten in Zuid-Afrika. Daarnaast worden er ook workshops gegeven. Het project beoogt een bijdrage te geven aan het klassieke muziekleven in Zuid-Afrika en internationale promotie van Nederlandse muziek. Tevens is het project gericht op educatie met name van kinderen in achterstandswijken.

muziek

B061/00 North Sea Jazz South Africa b.v. - North Sea Capetown Jazz Festival 2001

WW157212

Bijdrage: NLG 300.000,00

Fase 4 van het proces dat moet leiden naar een festival in Kaapstad, Zuid-Afrika, dat naar aard vergelijkbaar is met het Nederlandse North Sea Jazz Festival en dat op korte termijn kan uitgroeien naar een festival van vergelijkbare omvang.

De bijdrage wordt verleend om de continuiteit van het festival te waarborgen, zonder dat er sprake is van een structurele financiering, zie ook B052/99.

GROTE CULTURELE MANIFESTATIES IN NEDERLAND 1 9 9 9

podiumkunsten

B063/99 Stichting Holland Festival - Holland Festival 1999

WW157302

Bijdrage: NLG 802.245,00

De bijdrage is bestemd voor de vertoning van de volgende produkties tijdens het Holland Festival 1999:

"STELLA, Ein Schauspiel für Liebende" door het Schauspielhaus am Lehninerplatz

"SALOME, Tragedie van Oscar Wilde/Einar Schleef" door het Düsseldorfs Schauspielhaus

"SHAZAM!" door La Compagnie DCA

GROTE CULTURELE MANIFESTATIES IN NEDERLAND 2 0 0 0

podiumkunsten

B038/00 Stichting Holland Festival - Holland Festival 2000 WW157307

Bijdrage: NLG 800.000,00

De bijdrage is bestemd voor de volgende voorstellingen tijdens het Holland Festival 2000 :

Der Kirschgarten, een toneelvoorstelling van Theater Basel,

Diary of one who vanished, een internationale muziektheaterproductie van The English National Opera

Il combattimento di tancredi, een operavoorstelling uit Italië van het gezelschap Societas Raffaello Sanzio

tentoonstelling

B033/00 Stichting Sonsbeek 2001:Sonsbeek9/LocusFocus

WW157308

Bijdrage: NLG 300.000,00

Het project betreft de negende internationale beeldententoonstelling in Arnhem in 2001 onder artistieke leiding van Jan Hoet, waarin de relatie tussen identiteit, landschap en sculptuur in de veelzijdige context van natuur, stad en architectuur een centrale rol speelt. Er worden bijdragen geleverd door 70 kunstenaars uit meer dan 25 landen. Alle deelnemers leveren ook een werk voor de gelijklopende tentoonstelling in het Arnhemse Museum voor Moderne Kunst. Gekoppeld aan de tentoonstelling worden tal van activiteiten ontwikkeld: educatieve projecten voor het basis- en voortgezet onderwijs, de inrichting van een centraal ontmoetingspunt in Arnhem waar het grote publiek kennis kan maken met de tentoonstelling, alsmede lezingen, debatten en groepsdiscussie onder de titel Locus/Focus Plus. Voorts wordt een informatieve website ontwikkeld.

GROTE CULTURELE MANIFESTATIES IN NEDERLAND 2 0 0 1

podiumkunsten

B078/00 Holland Festival - Holland Festival 2001

WW156597

Bijdrage: NLG 550.000,00

Subsidie voor de presentatie van vier buitenlandse producties tijdens het Holland Festival 2001

choreografiën van de Franse choreograaf Boris Charmatz

muziekuitvoeringen door de Amerikaanse pianist/componist Uri Caine

een theatervoorstelling van de dramaturg Vargas uit Colombia

voorstellingen van het Argentijnse poppen/marionetten-theatercollectief El Periféro de Objetos.

Het Fonds voor de Podiumkunsten heeft NLG 250.000,00 beschikbaar gesteld.

architectuur/beeldende kunsten

B089/00 Stichting Internationale Architectuurbiënnale NL - Internationale

WW157309 Architectuurbiënnale Culture of Mobility

Bijdrage: NLG 1.000.000,00

Het project betreft de eerste van een tweejaarlijkse manifestatie, ontleend aan de maatschappelijke actualiteit van architectuur en stedenbouw met als centraal thema:Culture of mobility. De manifestatie bestaat uit o.m. de volgende onderdelen: tentoonstellingen, een internationaal forum voor debat, internationale prijsvragen, een studie-opdracht aan internationale universiteiten met tentoonstellingen en presentaties, een filmfestival met architectuur als thema, opdrachten aan schrijvers, dichters en fotografen, workshops voor studenten en een aanvullend programma in de Rotterdamse musea en overige culturele instellingen. De biënnale komt tot stand in samenwerking met een aantal nationale en internationale instellingen op het gebied van de architectuur, de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, diverse ministerie, het bedrijfsleven en internationale universiteiten.

GROOTSCHALIGE CULTURELE MANIFESTATIES IN HET BUITENLAND 1 9 9 9

podiumkunsten

B051/99 't Barre Land - Langs de grote weg / Adelaide Festival 2000

WW157406

Bijdrage: NLG 100.000,00

De bijdrage is bestemd voor de presentatie van de voorstelling "Langs de grote weg" van Tsjechov op het Adelaide Festival in Australië. Deze voorstelling is in samenwerking met de Roemeense groep Fanfare Ciocarlia gespeeld. Medewerkers van het gezelschap hebben tijdens het festival gesprekken gevoerd over de theatrale opvattingen van de groep, lezingen gehouden en een workshop over acteren en theatermaken gegeven.

muziek

B074/99 De Nederlandse Opera - Writing to Vermeer

WW157405

Bijdrage: NLG 716.500,00

De presentatie van de produktie "Writing to Vermeer" van Louis Andriessen en Peter Greenaway door de Nederlandse Opera op het Adelaide Festival in Australië en het Lincoln Centre Festival in New York. Het Adelaide Festival behoort tot de belangrijkste internationale kunstenfestivals op het terrein van podiumkunsten, beeldende kunsten en literatuur. De presentatie van Writing to Vermeer, de eerste operaproductie in het festival na een pauze van zes jaar, is het middelpunt van het festival 2000 en brengt de Nederlandse cultuur prominent onder de aandacht van het Australische publiek. Het Adelaide Symphony Orchestra zal op het festival een concert van Andriessen geven. Het Lincoln Center Festival is het meest toonaangevende festival in de stad en de staat New York op het gebied van de podiumkunsten. De presentatie van Writing to Vermeer is het belangrijkste programma-onderdeel in het LCF seizoen 2000. De productie in New York wordt uitgevoerd met Nederlandse ensembles (Asko en Schönberg en een Nederlands vocaal ensemble).

dans

B100/99 NDT - Sydney Festival

WW157408

Bijdrage: NLG 610.282,00

De presentatie van een zestal uitvoeringen door het Nederlands Dans Theater op het jaarlijkse Sydney Festival, het meest prestigieuze culturele evenement in Sydney met een hoge artistieke kwaliteit. Het festival heeft een sterk multicultureel aspect hetgeen tot uiting komt in de programmering. Het festival in 2000 krijgt extra uitstraling aangezien Sydney met het festival het Olympisch jaar opent. Het optreden van het NDT is het boegbeeld van het festival en zal mede daardoor het internationale culturele profiel van Nederland verhogen.

VERBETERING CULTURELE INFRASTRUCTUUR 2 0 0 0

professionalisering
B108/99 HGIS-C - CZ-Conferenties 2000

WW157505

Bijdrage: NLG 254.000,00

Dit bedrag is bedoeld om thematische, regionale of (boven)sectorale CZ-conferenties te organiseren met als doel het vergroten van de kennis van de CZ-ambtenaren m.b.t. specifieke onderwerpen. Nevendoel is het mogelijk maken om ervaringen uit te wisselen en/of daarover tot een discussie te komen.

In 2000 hebben de volgende twee conferenties plaatsgevonden:

Cultureel Erfgoed Conferentie (9, 10, 11 februari 2000) ad NLG 176.000,00

Conferentie van 13 Prioritaire Posten (Ambassades) (10, 11, 12 april 2000) ad NLG 78.000,00.

divers
B111/99 HGIS-C - Bezoekersprogramma 2000

WW156532

Bijdrage: NLG 750.000,00

Het programma biedt aan buitenlandse bezoekers afkomstig uit diverse culturele disciplines de mogelijkheid een bezoek te brengen aan Nederland teneinde kennis te nemen van het Nederlandse culturele aanbod. Voor de uitvoering zijn HGIS-Cultuurmiddelen gedelegeerd aan een aantal (sector)instellingen.

professionalisering
B018/00 CG New York - Fact-File fase II

WW157507

Bijdrage: NLG 131.638,99

Opzetten van een database waarin informatie over het culturele netwerk in de VS wordt opgeslagen ter bevordering van de continuïteit van de kontakten. Opzetten van een documentatiesysteem over de verschillende culturele instanties. Dit project betreft de verlenging met één jaar van 1 februari 2000 t/m 31 januari 2001.

Eerder is de eerste fase van het project uitgevoerd van 1 oktober 1998 t/m 31 januari 2000 voor een bedrag van NLG 125.000,00.

divers

B064/00 HGIS-Cultuur brochure

WW157508

Bijdrage: NLG 15.000,00

In november 2000 verscheen de nieuwe brochure van de HGIS-Cultuurmiddelen in het Nederlands en in het Engels. De voorafgaande brochure dateerde van september 1998. In de nieuwe brochure zijn de criteria en procedures aangescherpt en is de ondergrens voor HGIS-Cultuursubsidie voor grootschalige internationale culturele projecten verhoogd naar NLG 250.000,00. Aanvragen voor HGIS-Cultuursubsidie onder de

NLG 250.000,00 voor in financiële zin "kleinere" projecten op het gebied van podiumkunsten, van amateurkunst en van beeldende kunsten, vormgeving en museale presentaties kunnen worden voorgelegd aan respectievelijk het Fonds voor de Podiumkunsten, het Fonds voor Amateurkunst, en de Mondriaan Stichting.

VERBETERING CULTURELE INFRASTRUCTUUR 2 0 0 1

divers
B080/00 HGIS-C - Bezoekersprogramma 2001

WW157583

Bijdrage: NLG 997.500,00

Het programma biedt aan buitenlandse bezoekers afkomstig uit diverse culturele disciplines de mogelijkheid een bezoek te brengen aan Nederland teneinde kennis te nemen van het Nederlandse culturele aanbod. Voor de uitvoering zijn HGIS-Cultuurmiddelen gedelegeerd aan een aantal (sector)instellingen.

divers
B081/00 HGIS-C - CZ-Werkbezoekenprogramma 2001

WW157509

Bijdrage: NLG 143.750,00

Het programma is bedoeld om de culturele taak op de posten te versterken en is bestemd voor zowel lokaal aangenomen als uitgezonden CZ-medewerkers. Zij kunnen hierdoor met verschillende culturele fondsen en organisaties in Nederland kennis maken en/of de bestaande samenwerking met het culturele veld intensiveren.

professionalisering
B082/00 HGIS-C - CZ-Conferenties 2001

WW157510

Bijdrage: NLG 50.000,00

Dit bedrag is bedoeld om thematische, regionale of (boven)sectorale CZ-conferenties te organiseren met als doel het vergroten van de kennis van de CZ-ambtenaren m.b.t. specifieke onderwerpen. Nevendoel is het mogelijk maken om ervaringen uit te wisselen en/of daarover tot een discussie te komen. In 2001 heeft een Midden- en Oost-Europa landen conferentie plaatsgevonden in Praag van 31 mei t/m 1 juni 2001.

divers
B083/00 DCO/IC - Cultuurbalie 2001

WW157511

Bijdrage: NLG 6.250,00

De Cultuurbalie fungeert enerzijds als aanspreekpunt voor de posten en anderzijds als draaischijf tussen de posten en de diverse actoren in het Nederlandse culturele veld. Daarnaast is de Cultuurbalie verantwoordelijk voor de coördinatie en de uitvoering van het CZ-werkbezoeken-programma en de monitoring van het HGIS-C-bezoekersprogramma.

divers

B003/01 BZ/HDPO/HMA Rome, Parijs, Ottawa, Londen - Uitbreiding CZ-Functie

WW157512

Bijdrage: NLG 918.267,13

Op basis van de inventarisatie van de culturele functie op de 13 ambassades en teneinde de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid op een aantal ambassades te verbeteren is het noodzakelijk de personeelsformatie uit te breiden. Hiertoe worden de culturele afdelingen van HMA Parijs met een fulltime lokale beleidsmedewerker en van HMA Londen, Ottawa en Rome met een lokale beleidsmedewerker in deeltijd uitgebreid.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie