Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Barendrechtse begroting voor 2002 goedgekeurd

Datum nieuwsfeit: 01-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Barendrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Barendrecht

Persbericht nummer 110, 1 november 2001

Openstelling bustunnel A29 en onderhoud groen onderwerp van discussie

Barendrechtse begroting voor 2002 goedgekeurd

BARENDRECHT De Barendrechtse begroting voor het jaar 2002 (inclusief meerjarenraming voor de periode tot 2005) is gisteravond door de gemeenteraad vastgesteld. Bij de behandeling kwamen de vijf raadsfracties op de proppen met in totaal tien moties. Zeven daarvan zijn aangenomen. De voornaamste discussiepunten tijdens de begrotingsbehandeling waren de mogelijke openstelling van de bustunnel onder de A29 (Harmonielaan) voor autoverkeer en het onderhoud van groen in de gemeente.

Met betrekking tot de bustunnel onder A29 werden twee moties ingediend. CDA pleitte samen met SGP/ChristenUnie voor (tijdelijke) openstelling van de tunnel voor alle verkeer, terwijl D66 en de VVD een omslag in het denken van het college van b&w wilde bewerkstelligen. Uiteindelijk heeft de motie van CDA en SGP/ChristenUnie het niet gehaald, maar die van D66 en de VVD is door het college overgenomen. Het resultaat daarvan is dat de burgemeester en de wethouders zich gaan concentreren op de vraag onder welke voorwaarde de bustunnel opengesteld kan worden voor autoverkeer. Binnen drie maanden zal het college daarover een rapport aan de raad presenteren.

Ook op het gebied van openbaar groen (en met name het onderhoud daarvan) werd tijdens de begrotingsvergadering een tweetal moties ingediend. Het CDA was voorstander van een doelmatigheidsonderzoek en D66 en de VVD pleitten samen voor een plan, dat moet zorgen voor een inhaalslag op het gebied van onderhoud. Het college heeft besloten om in te stemmen met de motie van D66 en de VVD. Intern wordt er de komende maanden gewerkt aan een dergelijk plan. Daarvoor zal in ieder geval het begrotingsoverschot voor 2002 ( 77.000 / 35.000) worden ingezet en daarnaast zal het college van b&w nog op zoek gaan naar extra middelen.

Verder gaat het college de mogelijkheid van een bewaakte fietsenstalling bij het NS-station nader onderzoeken, er wordt gewacht met de ontwikkeling van na-vinex-locaties (behalve fase 1 Ter Leede) tot de afronding van Barendrecht West en er worden nadere maatregelen genomen om de brandveiligheid van openbare gebouwen te verbeteren.

Nr

Inhoud motie

Indiener(s)

Resultaat


1


Behalve fase 1 van Ter Leede pas beginnen met ontwikkeling van alle andere denkbare na-vinex-locaties wanneer de bouw van Barendrecht West nagenoeg is afgerond.

VVD, D66

Aangenomen


2


Bustunnel onder de A29 (tijdelijk) openstellen voor alle verkeer

CDA, SGP/Chr.U.

Geen meerderheid


3

Voor het einde van 2001 een (tijdelijk) ontsluiting van Manege Dros op de Maeterlinckweg realiseren, zodat de Kooiwalweg ontlast wordt

CDA

Stemmen staakten. Komt volgende raad opnieuw aan de orde


4

Voor 1 maart 2002 een onderzoek uitvoeren naar de doelmatigheid van het groenonderhoud

CDA

Geen meerderheid


5

Voor 1 december 2001 zodanige maatregelen nemen zodat wordt voldaan aan de wettelijke verplichting voor brandveiligheid in openbare gebouwen

PvdA

Overgenomen door college van b&w


6

Voor 1 maart een voorstel presenteren waarin de (on)mogelijkheden voor een bewaakte fietsenstalling bij het NS -station worden geschetst

PvdA

Overgenomen door college van b&w


7

Omdat TramPlus pas in 2004 wordt verwacht, voor 1 april 2002 een tijdelijke snelbusverbinding tussen Barendrecht West en Rotterdam Zuidplein regelen, of zeggen waarom dit niet tot de mogelijkheden behoort

PvdA

Overgenomen door college van b&w


8

Bij korpsbeheerder aandringen op grotere politiecapaciteit voor Barendrecht en nogmaals onderzoek doen naar de invoering van toezichthouders

SGP/Chr.U

Overgenomen door college van b&w


9

Voortaan concentreren op de vraag waarom de bustunnel onder de A29 WEL open kan voor autoverkeer in plaats van NIET. Binnen drie maanden aan de raad rapporteren onder welke voorwaarden de bustunnel open kan

D66, VVD

Overgenomen door college van b&w


10

Meer prioriteit voor openbaar groen. Het college moet komen met een inhaalplan (inclusief dekkingsvoorstel)

D66, VVD

Overgenomen door college van b&w

Einde persbericht nummer 110

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie