Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wereldvoedseltop: vijf jaar later

Datum nieuwsfeit: 02-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
IZ. 2001/1653
datum
02-10-2001

onderwerp
Deelname parlementariërs aan delegatie naar FAO-Conferentie en Wereldvoedseltop: vijf jaar later
TRC 2001/9669 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Van 2 tot 13 november 2001 zal de 31e zitting van de FAO-Conferentie plaatsvinden. De 'Wereldvoedseltop: vijf jaar later', waarvoor de directeur-generaal van de FAO staatshoofden en regeringsleiders heeft uitgenodigd, maakt hier deel van uit. De Italiaanse regering heeft de FAO verzocht de 'Wereldvoedseltop: vijf jaar later' uit veiligheidsoverwegingen buiten Rome te organiseren. Zij heeft de FAO voorgesteld van 5-9 november in Rimini bijeen te komen voor de Wereldvoedseltop en onderdelen van de FAO-Conferentie. De overige onderdelen van de Conferentie zullen daarvoor en daarna in Rome worden behandeld. Naar verwachting zal de FAO-Raad binnenkort met dit voorstel instemmen.

datum
02-10-2001

kenmerk
IZ. 2001/1653

bijlage

De regering is voornemens, zoals te doen gebruikelijk naar de tweejaarlijkse FAO Conferentie, een Koninkrijksdelegatie af te vaardigen. Tijdens de Wereldvoedseltop in november 1996 maakten vier parlementariërs deel uit van de Koninkrijksdelegatie en een dergelijke participatie in deze 'plus-vijf-top' is thans wederom voorzien.

Ter informatie vermeld ik dat de minister-president vooralsnog niet voornemens is aan de 'Wereldvoedseltop: vijf jaar later' deel te nemen; de delegatie zal in dat geval onder mijn leiding staan.

Praktisch gezien worden vier Kamerleden, van wie één uit de Eerste Kamer en drie uit de Tweede Kamer, in de gelegenheid gesteld te participeren in de Nederlandse delegatie. In verband hiermee wil ik u graag uitnodigen op korte termijn drie leden van de Tweede Kamer voor te dragen voor deelname aan de delegatie.
Voor de goede orde vermeld ik dat de kosten van deelname van de Kamerleden, zoals gebruikelijk in dergelijke gevallen, zullen worden gedragen door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Zoals verzocht door de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij per brief van 20 september 2001, zal ik u op korte termijn een beknopte notitie doen toekomen met de Nederlandse positiebepaling voor 'de Wereldvoedseltop: vijf jaar later'.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Reageren

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie