Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten derde kwartaal 2001 Versatel

Datum nieuwsfeit: 02-11-2001
Bron: Versatel Telecom Industries NV
Zoek soortgelijke berichten
Versatel Telecom Industries NV

Versatel maakt de resultaten over het derde kwartaal van 2001 bekend

Financiële kerngegevens:

· De bruto gefactureerde omzet in het derde kwartaal van 2001 bedroeg EUR 71 mln, een groei van 3% ten opzichte van de bruto gefactureerde omzet van EUR 69 mln in het tweede kwartaal van 2001 en een groei van 46% vergeleken met een bruto gefactureerde omzet van EUR 49 mln in het derde kwartaal van 2000.

· De omzet uit rechtstreeks op het glasvezelnetwerk aangesloten 'on-net' klanten bedroeg EUR 40 mln in het derde kwartaal van 2001, vergeleken met een 'on-net' omzet van EUR 38 mln in het tweede kwartaal 2001 en een 'on-net' omzet van EUR 25 mln in het derde kwartaal van 2000.

· De bruto gefactureerde omzet en de 'on-net' omzet uit onze Duitse activiteiten bedroegen respectievelijk EUR 19,9 mln en EUR 8,9 mln, vergeleken met EUR 19,9 mln en EUR 6,9 mln in het tweede kwartaal van 2001 en EUR 15,3 mln en EUR 2,9 mln in het derde kwartaal van 2000.

· De brutomarge als percentage van de gefactureerde omzet bedroeg 38% in het derde kwartaal van 2001, in vergelijking met 35% in het tweede kwartaal van 2001 en 13% in het derde kwartaal van 2000 (30% exclusief de eenmalige impact van Sonne's flat-fee dienst in Duitsland).

· Het "adjusted" EBITDA verlies bedroeg EUR 12 mln vergeleken met EUR 19 mln in het tweede kwartaal van 2001 en EUR 39 mln in het derde kwartaal van 2000.

· Het totaal aantal zakelijke klanten groeide naar ruim 72.000, vergeleken met respectievelijk ruim 67.000 aan het einde van het tweede kwartaal in 2001 en ruim 50.000 aan het eind van het derde kwartaal van 2000.

Operationele kerngegevens:

· 251 bedrijfsgebouwen werden in het derde kwartaal van 2001 via glasvezel rechtstreeks aangesloten op het Versatel netwerk in de Benelux wat het totaal nu op 1.794 brengt.

· Er werden in het derde kwartaal van 2001 799 DSL klanten in Nederland aangesloten wat het totaal in Nederland op 1.939 brengt en 540 DSL en ISDN klanten in Duitsland wat het totaal in Duitsland op 6.653 brengt.

· 53 bedrijvenparkringen, 29 stadsringen en 69 'near overlay sections' zijn aan het eind van het derde kwartaal 2001 voltooid. Het aantal kilometers 'local access' verbindingen bedraagt nu grofweg 1.473 km in de Benelux en 773 km in Duitsland.

Recente ontwikkelingen:

· Op 12 oktober deponeerde Versatel een registratie document Form F-4 bij de U.S. Securities and Exchange Commission (de SEC) met betrekking tot een voorgesteld Exchange Offer en Consent Solicitation om alle uitstaande 'high yield' en converteerbare obligaties van Versatel om te wisselen voor een combinatie van cash en gewone aandelen of Amerikaanse Depositary Shares. Het aanbod is onder andere geënt op de voorwaarde dat minimaal 90% van alle houders van uitstaande obligaties inschrijft op dit aanbod en dat minimaal 90% van alle houders van uitstaande obligaties binnen iedere uitgegeven serie zich op dit aanbod inschrijft.

· Op 20 september lanceerde Versatel een gecombineerd ISDN spraak en Internet product over DSL voor de zakelijke markt in Nederland.

Amsterdam, 2 november 2001 Versatel Telecom International N.V. heeft vandaag haar bedrijfs- en financiële resultaten bekendgemaakt voor het derde kwartaal van 2001.

De bruto gefactureerde omzet in het derde kwartaal van 2001 bedroeg EUR 70,7 mln, dit is 3,2% hoger in vergelijking met de bruto gefactureerde omzet van EUR 68,5 mln in het tweede kwartaal van 2001 en 45,7% hoger in vergelijking met het derde kwartaal in 2000 toen de bruto omzet EUR 48,5 mln bedroeg. In totaal bedroeg de on-net omzet voor Versatel EUR 39,6 mln over het derde kwartaal van 2001, vergeleken met EUR 37,9 mln in het tweede kwartaal van 2001 en EUR 24,8 mln in het derde kwartaal van 2000. Deze groei is voornamelijk gerelateerd aan de toegenomen aansluiting van on-net glasvezel-, DSL en ISDN klanten.

In Duitsland bedroeg de bruto gefactureerde omzet EUR 19,9 mln in het derde kwartaal van 2001, vergeleken met EUR 19,9 mln in het tweede kwartaal van 2001 en EUR 15,3 mln in het derde kwartaal van 2000. De 'on-net' omzet uit ISDN en op DSL gebaseerde diensten, groeide 29,0% sequentieel tot EUR 8,9 mln gedurende het derde kwartaal van 2001 vergeleken met EUR 6,9 mln in het tweede kwartaal van 2001 toen de on-net omzet groeide tot 23,2% en 63,3% sequentieel ten opzichte van het derde kwartaal van 2000.

Komtel's activiteiten omvatten bepaalde premium inbel-diensten. Voor deze diensten ontvangt Versatel een bedrag per minuut van Deutsche Telekom (DTAG) om vervolgens een gedeelte van dit bedrag door te geven aan een lokale content provider. Vanaf 1 april 2001 boeken wij deze omzet op een netto basis, waarbij de geboekte omzet alleen het gedeelte van het bedrag van DTAG weergeeft dat niet aan de content provider wordt betaald. Tot 31 maart 2001 boekten wij deze diensten op een bruto basis en werd de totale betaling van DTAG als omzet geboekt, omdat wij meenden dat dit geen materieel verschil was ten opzichte van een boekhoudkundige behandeling op netto basis en voorts had het geen impact op het operationele verlies voor inkomsten belasting en netto-verlies (na belastingen).

Wij menen dat de bruto gefactureerde omzet een belangrijke indicator is van het volume van deze premium inbel-diensten en dat zij de vergelijking met eerdere periodes verhelderen. Dienovereenkomstig bespreekt dit persbericht het niveau van de bruto gefactureerde omzet voor alle perioden die thans besproken worden alsook de daaraan verbonden kosten, welke dat gedeelte van de omzet dat niet aan de content provider wordt betaald, mede omvatten. Verwijzingen in dit persbericht naar de bruto gefactureerde omzet omvatten onze volledige omzet, plus de bedragen die aan de content providers werden betaald voor de premium inbel-diensten van Komtel. Daarnaast zijn, ter vergelijking met eerdere persberichten over onze cijfers, alle percentages inzake omzet gebaseerd op de bruto gefactureerde omzet, tenzij anders is aangegeven.

De brutomarge van de bruto gefactureerde omzet over het derde kwartaal van 2001 bedroeg 38,2%, vergeleken met 34,6% in het tweede kwartaal van 2001 (de brutomarge voor het tweede kwartaal zou 36,3% geweest zijn, exclusief de EUR 1,2 mln netwerk kosten van een in financiële moeilijkheden verkerende 'voice reseller', welke kosten genomen zijn zonder de hiermee corresponderende omzet) en 13,5 % van de bruto gefactureerde omzet in vergelijking tot het derde kwartaal van 2000 (de brutomarge voor het derde kwartaal van 2000 zou 30% geweest zijn, exclusief de eenmalige impact van de Sonne flat fee dienst in Duitsland). De verbetering in de brutomarge is voornamelijk het resultaat van de groei van het aantal rechtstreeks op ons netwerk aangesloten klanten en door de voortdurende migratie van vaste netwerk kosten naar ons eigen netwerk en door groei van de 'on-net' omzet..

"Te midden van turbulente marktomstandigheden en een historisch gezien traag kwartaal in Europa vanwege het vakantieseizoen, ben ik verheugd om aan te kondigen dat Versatel haar kostenbeheersing heeft voortgezet alsook de groei in marge in het derde kwartaal. Ondanks dat de sequentiële omzetgroei bescheiden was is onze brutomarge meer dan twee procent gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal," aldus Raj Raithatha, Chief Executive Officer van Versatel.

Verkoop, algemene en administratieve kosten (SG&A) gecorrigeerd voor non-cash aandelenoptie compensatie kosten in het derde kwartaal van 2001, namen zowel in procentuele als in absolute zin af tot EUR 39,3 mln ofwel 55,6% van de omzet, vergeleken met EUR 43,0 mln ofwel 62,7% van de omzet in het tweede kwartaal van 2001 en EUR 74,6 mln ofwel 153,7% van de omzet in het derde kwartaal van 2000 (SG&A zou EUR 53,9 mln ofwel 111,0 % van de omzet geweest zijn exclusief de eenmalige impact van de Sonne flat fee dienst in Duitsland en een reservering voor kosten ten behoeve van een herstructurering. De afname in zowel procentuele als absolute zin van de SG&A kosten voor het vierde opeenvolgende kwartaal is toe te schrijven aan voortdurende kostenrationalisatie in alle business units, doordat Versatel zich blijft richten op haar kern 'on-net' business. Versatel heeft ook een non-cash aandelenoptie kostenpost genomen van EUR 1,5 mln in het derde kwartaal van 2001, vergeleken met EUR 1,2 mln in het tweede kwartaal van 2001 en EUR 5,7 mln in het derde kwartaal van 2000.

In oktober 2000 werden wij door het Openbaar Ministerie op de hoogte gebracht van potentiële civielrechtelijke en strafrechtelijke belastingaansprakelijkheden in verband met bepaalde werknemersopties die zijn toegekend voorafgaand aan onze beursgang in juli 1999. Ondanks dat wij advies hebben ingewonnen bij onze belastingadviseurs èn bij de Belastingdienst, voorafgaande aan de uitgifte van deze werknemersopties en ondanks dat wij menen dat de belastingtechnische behandeling van deze opties correct was, vinden er onderhandelingen plaats met het Openbaar Ministerie over de voorwaarden voor een schikking van de strafrechtelijke kant van de zaak, zonder dat wij daarbij schuld erkennen. In het kader van deze schikking is er in het derde kwartaal van 2001een voorziening getroffen van EUR 3,0 mln. Versatel is voornemens het standpunt van de Belastingdienst inzake de waardering van de bewuste werknemersopties te betwisten. Wij hebben geen voorziening getroffen voor deze potentiële belasting exposure, wat op zou kunnen lopen tot ongeveer EUR 10 mln. Indien Versatel er in zou slagen met succes haar zaak tegen de Belastingdienst aan te vechten, dan zal zij trachten het gehele of een deel van het mogelijke schikkingsbedrag terug te eisen bij het Openbaar Ministerie.

Versatel's verlies voor rente, belasting, afschrijvingen en wisselkoersverschillen ("adjusted EBITDA"), exclusief de non-cash aandelenoptie kostenpost, bedroeg in het derde kwartaal van 2001 EUR 12,3 mln , in vergelijking met een verlies van EUR 19,3 mln in het voorgaande kwartaal en een verlies van EUR 39,3 mln (exclusief de eenmalige verliezen gerelateerd aan Sonne en de bijzondere 'non-cash' kosten gerelateerd aan aandelenopties en een reservering voor kosten ten behoeve van een herstructurering) in het derde kwartaal van 2000.

De heer Raithatha verklaarde: " We blijven een zwakke economie zien en onze carrier services divisie heeft hiervan de meest directe gevolgen ervaren, aangezien andere carriers hun activiteiten terugbrengen of de markt verlaten. Echter, voornamelijk door onze voortdurende focus op kostenbeheersing en op onze 'on-net' spraak- en datadiensten voor onze zakelijke klanten, zijn we in staat gebleken om over de afgelopen vier kwartalen onze brutomarges te verbeteren en onze EBITDA verliezen verder terug te brengen. We zullen ons blijven richten op het terugbrengen van de verliezen door middel van groei van 'on-net' omzet en voortdurende rationalisatie van onze kostenstructuur om deze in lijn te brengen met de ontwikkeling van ons bedrijf."

Versatel's netto verlies in het derde kwartaal van 2001 bedroeg EUR 34,4 mln (EUR 79,4 mln exclusief een EUR 45,0 mln non-cash opbrengst voor de fluctuatie in de Euro/Dollar wisselkoers die heeft geleid tot een translatieresultaat van de Dollarschuld op Versatel's balans), vergeleken met EUR 108,1 mln (EUR 83,9 mln exclusief de invloed van het wisselkoersverschil) in het tweede kwartaal van 2001 en EUR 162,8 mln (EUR 120,9 mln exclusief de invloed van het wisselkoersverschil) in het derde kwartaal van 2000.

Versatel's investeringen in het derde kwartaal van 2001 bedroegen EUR 71,3 mln. In totaal verbruikte Versatel in het derde kwartaal van 2001 EUR 131,9 mln aan liquide middelen.

Vanaf 30 september 2001 hadden we een negatief werkkapitaal (exclusief liquide middelen en verhandelbare effecten) van EUR 167,0 mln. In de toekomst verwachten we dat onze behoefte aan werkkapitaal zal toenemen. Dit is voornamelijk te wijten aan de verwachtte groei van onze omzet en een hieraan gerelateerde toename van de post crediteuren. Tegelijkertijd verwachten we een significante afname van de post debiteuren ten gevolge van betalingen die gedaan moeten worden voor apparatuur en diensten die aangekocht zijn in verband met de constructie van ons nu grotendeels voltooide netwerk.

Versatel had op 30 september 2001 EUR 821,7 miljard aan liquide middelen en verhandelbare effecten op de balans staan, welke gezamenlijk met de geanticipeerde kasstroom uit operationele activiteiten, voldoende moeten zijn om de activiteiten tot begin 2004 te financieren.

Gedurende deze maand zal Versatel een 'Form 6-K (kwartaalrapportage) uitbrengen en deponeren bij de Securities and Exchange Commission in de Verenigde Staten.

Versatel Deutschland

Komtel, gevestigd in Noord-Duitsland, had een bruto gefactureerde omzet van EUR 13,7 mln in het derde kwartaal van 2001, vergeleken met EUR 13,8 mln in het tweede kwartaal van 2001 en EUR 8,5 mln in het derde kwartaal van 2000. Versatel Deutschland (het voormalige VEW Telnet in de Dortmund regio) noteerde een omzet in het derde kwartaal van dit jaar van EUR 6,2 mln, vergeleken met EUR 6,1 mln in het tweede kwartaal van 2001 en EUR 6,8 mln in het derde kwartaal van 2000. On-net omzet in Duitsland bedroeg EUR 8,9 mln in het derde kwartaal van 2001, vergeleken met EUR 6,9 mln in het tweede kwartaal van 2001 en EUR 2,9 mln in het derde kwartaal van 2000.

De heer Raithatha verklaarde: "Het derde kwartaal was een uitdagend kwartaal voor onze Duitse activiteiten. We zijn gestart met het integratieproces van Versatel Deutschland's back office en customer care afdelingen met die van Komtel, om het order- en leveringsproces van onze Duitse activiteiten te stroomlijnen. Onze verkoop- en marketinginspanningen zijn lager uitgevallen dan verwacht en onze omzetgroei heeft hiervan te lijden gehad."

Het Versatel Netwerk

Versatel sloot 251 nieuwe bedrijfsgebouwen met glasvezel aan op het eigen netwerk gedurende het derde kwartaal van 2001, vergeleken met 292 in het tweede kwartaal van 2001. Een afname in glasvezelaansluitingen is te verwachten aangezien we onze leveringsfaciliteiten richten op de oplevering van meer complexe aansluitingen zoals het IP-VPN netwerk van Achmea en we van plan zijn de onderkant van de zakelijke markt gebundelde combipakketten over DSL te leveren.

Aan het eind van het derde kwartaal 2001 heeft Versatel 105 wijkcentrales (CO's) in Nederland operationeel en 249 in Duitsland. Via deze CO's kon Versatel 799 DSL-lijnen in Nederland en 540 DSL- en ISDN business-lijnen in Duitsland aansluiten, waardoor het totaal aantal lijnen in Nederland op 1.939 komt en in Duitsland op 6.653.

Versatel's 'local access' uitbreidingen groeiden gedurende het derde kwartaal uit tot een totaal van 53 bedrijvenparkringen, 29 stadsringen en 69 'near overlay sections'. Eind september 2001 had Versatel ongeveer 1.437 kilometer 'local access' netwerk in de Benelux en 733 kilometer in Duitsland, wat het totaal brengt op 2.206 kilometer.

De heer Raithatha zei: "De introductie van een nieuw gebundeld ISDN spraak en Internet product over DSL voor de zakelijke markt in Nederland onderstreept Versatel's toewijding om onze klanten van hoogwaardige zakelijke oplossingen te voorzien, door gebruik te maken van verschillende toegangstechnologieën. We zullen ons blijven richten op onze kerncompetentie van 'on-net' diensten om zo ons wijdvertakte 'local access' netwerk te gebruiken en ons groeiend aantal operationele wijkcentrales te benutten. Door dit te doen, benutten we toegangstechnologieën die gebaseerd zijn op economische gronden om zo onze financiële flexibiliteit te maximaliseren en onze potentiële markt voor 'on-net' diensten uit te breiden."


- EINDE -

Versatel Telecom International N.V. (AEX & Nasdaq: VRSA), gevestigd in Amsterdam, is een concurrerende communicatie netwerk operator en een toonaangevend alternatief voor de voormalig monopolistische telecommunicatie aanbieders in onze thuismarkten in de Benelux en noordwest Duitsland. Versatel, opgericht in oktober 1995, is in bezit van volledige telecommunicatielicenties voor Nederland, België en Duitsland en telt meer dan 72.000 zakelijke klanten en 1.565 werknemers. Versatel heeft een op eigen faciliteiten gebaseerd breedbandig netwerk dat gebruikmaakt van de modernste netwerktechnologieën om aan bedrijven breedbandige spraak-, data- en Internet diensten te bieden. Versatel is een beursgenoteerde vennootschap die zowel een notering heeft aan de Amsterdamse AEX-Effectenbeurs als aan de Nasdaq National Market onder het symbool 'VRSA'. Meer nieuws en informatie is verkrijgbaar via www.versatel.nl.

(Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn 'toekomstgericht' binnen de context van de 'Private Securities Litigation Act' uit 1995. Dergelijke verklaringen zijn uitsluitend gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management van Versatel Telecom International NV, en zijn onder voorbehoud van een aantal risicofactoren en onzekerheden, zoals, maar niet beperkt tot, technologische veranderingen en wijziging in marktvereisten, afname in de vraag naar producten of diensten van het bedrijf, het onvermogen om tijdig nieuwe technologieën, producten en diensten te ontwikkelen en te introduceren, verlies van marktaandeel, druk op de prijzen als gevolg van concurrentie en het onvermogen om bepaalde marketing- en distributieregelingen in stand te houden, die er voor kunnen zorgen dat de feitelijke resultaten of prestaties van het bedrijf wezenlijk kunnen verschillen van de in dit persbericht beschreven resultaten en prestaties. Voor een gedetailleerdere omschrijving van de risicofactoren en onzekerheden met betrekking tot het bedrijf kunt u de Bedrijfsprospectussen en -rapporten raadplegen die van tijd tot tijd bij de Securities and Exchange Commission gedeponeerd worden, inclusief Versatel's jaarverslag op Form 20F voor het jaar dat eindigde op 31 december 2000 en het Registration Statement on Form F-4 zoals gedeponeerd bij de SEC op 12 oktober 2001.)

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...