Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten derde kwartaal 2001 Versatel

Datum nieuwsfeit: 02-11-2001
Bron: Versatel Telecom Industries NV
Zoek soortgelijke berichten
Versatel Telecom Industries NV

Versatel maakt de resultaten over het derde kwartaal van 2001 bekend

Financiële kerngegevens:

· De bruto gefactureerde omzet in het derde kwartaal van 2001 bedroeg EUR 71 mln, een groei van 3% ten opzichte van de bruto gefactureerde omzet van EUR 69 mln in het tweede kwartaal van 2001 en een groei van 46% vergeleken met een bruto gefactureerde omzet van EUR 49 mln in het derde kwartaal van 2000.

· De omzet uit rechtstreeks op het glasvezelnetwerk aangesloten 'on-net' klanten bedroeg EUR 40 mln in het derde kwartaal van 2001, vergeleken met een 'on-net' omzet van EUR 38 mln in het tweede kwartaal 2001 en een 'on-net' omzet van EUR 25 mln in het derde kwartaal van 2000.

· De bruto gefactureerde omzet en de 'on-net' omzet uit onze Duitse activiteiten bedroegen respectievelijk EUR 19,9 mln en EUR 8,9 mln, vergeleken met EUR 19,9 mln en EUR 6,9 mln in het tweede kwartaal van 2001 en EUR 15,3 mln en EUR 2,9 mln in het derde kwartaal van 2000.

· De brutomarge als percentage van de gefactureerde omzet bedroeg 38% in het derde kwartaal van 2001, in vergelijking met 35% in het tweede kwartaal van 2001 en 13% in het derde kwartaal van 2000 (30% exclusief de eenmalige impact van Sonne's flat-fee dienst in Duitsland).

· Het "adjusted" EBITDA verlies bedroeg EUR 12 mln vergeleken met EUR 19 mln in het tweede kwartaal van 2001 en EUR 39 mln in het derde kwartaal van 2000.

· Het totaal aantal zakelijke klanten groeide naar ruim 72.000, vergeleken met respectievelijk ruim 67.000 aan het einde van het tweede kwartaal in 2001 en ruim 50.000 aan het eind van het derde kwartaal van 2000.

Operationele kerngegevens:

· 251 bedrijfsgebouwen werden in het derde kwartaal van 2001 via glasvezel rechtstreeks aangesloten op het Versatel netwerk in de Benelux wat het totaal nu op 1.794 brengt.

· Er werden in het derde kwartaal van 2001 799 DSL klanten in Nederland aangesloten wat het totaal in Nederland op 1.939 brengt en 540 DSL en ISDN klanten in Duitsland wat het totaal in Duitsland op 6.653 brengt.

· 53 bedrijvenparkringen, 29 stadsringen en 69 'near overlay sections' zijn aan het eind van het derde kwartaal 2001 voltooid. Het aantal kilometers 'local access' verbindingen bedraagt nu grofweg 1.473 km in de Benelux en 773 km in Duitsland.

Recente ontwikkelingen:

· Op 12 oktober deponeerde Versatel een registratie document Form F-4 bij de U.S. Securities and Exchange Commission (de SEC) met betrekking tot een voorgesteld Exchange Offer en Consent Solicitation om alle uitstaande 'high yield' en converteerbare obligaties van Versatel om te wisselen voor een combinatie van cash en gewone aandelen of Amerikaanse Depositary Shares. Het aanbod is onder andere geënt op de voorwaarde dat minimaal 90% van alle houders van uitstaande obligaties inschrijft op dit aanbod en dat minimaal 90% van alle houders van uitstaande obligaties binnen iedere uitgegeven serie zich op dit aanbod inschrijft.

· Op 20 september lanceerde Versatel een gecombineerd ISDN spraak en Internet product over DSL voor de zakelijke markt in Nederland.

Amsterdam, 2 november 2001 Versatel Telecom International N.V. heeft vandaag haar bedrijfs- en financiële resultaten bekendgemaakt voor het derde kwartaal van 2001.

De bruto gefactureerde omzet in het derde kwartaal van 2001 bedroeg EUR 70,7 mln, dit is 3,2% hoger in vergelijking met de bruto gefactureerde omzet van EUR 68,5 mln in het tweede kwartaal van 2001 en 45,7% hoger in vergelijking met het derde kwartaal in 2000 toen de bruto omzet EUR 48,5 mln bedroeg. In totaal bedroeg de on-net omzet voor Versatel EUR 39,6 mln over het derde kwartaal van 2001, vergeleken met EUR 37,9 mln in het tweede kwartaal van 2001 en EUR 24,8 mln in het derde kwartaal van 2000. Deze groei is voornamelijk gerelateerd aan de toegenomen aansluiting van on-net glasvezel-, DSL en ISDN klanten.

In Duitsland bedroeg de bruto gefactureerde omzet EUR 19,9 mln in het derde kwartaal van 2001, vergeleken met EUR 19,9 mln in het tweede kwartaal van 2001 en EUR 15,3 mln in het derde kwartaal van 2000. De 'on-net' omzet uit ISDN en op DSL gebaseerde diensten, groeide 29,0% sequentieel tot EUR 8,9 mln gedurende het derde kwartaal van 2001 vergeleken met EUR 6,9 mln in het tweede kwartaal van 2001 toen de on-net omzet groeide tot 23,2% en 63,3% sequentieel ten opzichte van het derde kwartaal van 2000.

Komtel's activiteiten omvatten bepaalde premium inbel-diensten. Voor deze diensten ontvangt Versatel een bedrag per minuut van Deutsche Telekom (DTAG) om vervolgens een gedeelte van dit bedrag door te geven aan een lokale content provider. Vanaf 1 april 2001 boeken wij deze omzet op een netto basis, waarbij de geboekte omzet alleen het gedeelte van het bedrag van DTAG weergeeft dat niet aan de content provider wordt betaald. Tot 31 maart 2001 boekten wij deze diensten op een bruto basis en werd de totale betaling van DTAG als omzet geboekt, omdat wij meenden dat dit geen materieel verschil was ten opzichte van een boekhoudkundige behandeling op netto basis en voorts had het geen impact op het operationele verlies voor inkomsten belasting en netto-verlies (na belastingen).

Wij menen dat de bruto gefactureerde omzet een belangrijke indicator is van het volume van deze premium inbel-diensten en dat zij de vergelijking met eerdere periodes verhelderen. Dienovereenkomstig bespreekt dit persbericht het niveau van de bruto gefactureerde omzet voor alle perioden die thans besproken worden alsook de daaraan verbonden kosten, welke dat gedeelte van de omzet dat niet aan de content provider wordt betaald, mede omvatten. Verwijzingen in dit persbericht naar de bruto gefactureerde omzet omvatten onze volledige omzet, plus de bedragen die aan de content providers werden betaald voor de premium inbel-diensten van Komtel. Daarnaast zijn, ter vergelijking met eerdere persberichten over onze cijfers, alle percentages inzake omzet gebaseerd op de bruto gefactureerde omzet, tenzij anders is aangegeven.

De brutomarge van de bruto gefactureerde omzet over het derde kwartaal van 2001 bedroeg 38,2%, vergeleken met 34,6% in het tweede kwartaal van 2001 (de brutomarge voor het tweede kwartaal zou 36,3% geweest zijn, exclusief de EUR 1,2 mln netwerk kosten van een in financiële moeilijkheden verkerende 'voice reseller', welke kosten genomen zijn zonder de hiermee corresponderende omzet) en 13,5 % van de bruto gefactureerde omzet in vergelijking tot het derde kwartaal van 2000 (de brutomarge voor het derde kwartaal van 2000 zou 30% geweest zijn, exclusief de eenmalige impact van de Sonne flat fee dienst in Duitsland). De verbetering in de brutomarge is voornamelijk het resultaat van de groei van het aantal rechtstreeks op ons netwerk aangesloten klanten en door de voortdurende migratie van vaste netwerk kosten naar ons eigen netwerk en door groei van de 'on-net' omzet..

"Te midden van turbulente marktomstandigheden en een historisch gezien traag kwartaal in Europa vanwege het vakantieseizoen, ben ik verheugd om aan te kondigen dat Versatel haar kostenbeheersing heeft voortgezet alsook de groei in marge in het derde kwartaal. Ondanks dat de sequentiële omzetgroei bescheiden was is onze brutomarge meer dan twee procent gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal," aldus Raj Raithatha, Chief Executive Officer van Versatel.

Verkoop, algemene en administratieve kosten (SG&A) gecorrigeerd voor non-cash aandelenoptie compensatie kosten in het derde kwartaal van 2001, namen zowel in procentuele als in absolute zin af tot EUR 39,3 mln ofwel 55,6% van de omzet, vergeleken met EUR 43,0 mln ofwel 62,7% van de omzet in het tweede kwartaal van 2001 en EUR 74,6 mln ofwel 153,7% van de omzet in het derde kwartaal van 2000 (SG&A zou EUR 53,9 mln ofwel 111,0 % van de omzet geweest zijn exclusief de eenmalige impact van de Sonne flat fee dienst in Duitsland en een reservering voor kosten ten behoeve van een herstructurering. De afname in zowel procentuele als absolute zin van de SG&A kosten voor het vierde opeenvolgende kwartaal is toe te schrijven aan voortdurende kostenrationalisatie in alle business units, doordat Versatel zich blijft richten op haar kern 'on-net' business. Versatel heeft ook een non-cash aandelenoptie kostenpost genomen van EUR 1,5 mln in het derde kwartaal van 2001, vergeleken met EUR 1,2 mln in het tweede kwartaal van 2001 en EUR 5,7 mln in het derde kwartaal van 2000.

In oktober 2000 werden wij door het Openbaar Ministerie op de hoogte gebracht van potentiële civielrechtelijke en strafrechtelijke belastingaansprakelijkheden in verband met bepaalde werknemersopties die zijn toegekend voorafgaand aan onze beursgang in juli 1999. Ondanks dat wij advies hebben ingewonnen bij onze belastingadviseurs èn bij de Belastingdienst, voorafgaande aan de uitgifte van deze werknemersopties en ondanks dat wij menen dat de belastingtechnische behandeling van deze opties correct was, vinden er onderhandelingen plaats met het Openbaar Ministerie over de voorwaarden voor een schikking van de strafrechtelijke kant van de zaak, zonder dat wij daarbij schuld erkennen. In het kader van deze schikking is er in het derde kwartaal van 2001een voorziening getroffen van EUR 3,0 mln. Versatel is voornemens het standpunt van de Belastingdienst inzake de waardering van de bewuste werknemersopties te betwisten. Wij hebben geen voorziening getroffen voor deze potentiële belasting exposure, wat op zou kunnen lopen tot ongeveer EUR 10 mln. Indien Versatel er in zou slagen met succes haar zaak tegen de Belastingdienst aan te vechten, dan zal zij trachten het gehele of een deel van het mogelijke schikkingsbedrag terug te eisen bij het Openbaar Ministerie.

Versatel's verlies voor rente, belasting, afschrijvingen en wisselkoersverschillen ("adjusted EBITDA"), exclusief de non-cash aandelenoptie kostenpost, bedroeg in het derde kwartaal van 2001 EUR 12,3 mln , in vergelijking met een verlies van EUR 19,3 mln in het voorgaande kwartaal en een verlies van EUR 39,3 mln (exclusief de eenmalige verliezen gerelateerd aan Sonne en de bijzondere 'non-cash' kosten gerelateerd aan aandelenopties en een reservering voor kosten ten behoeve van een herstructurering) in het derde kwartaal van 2000.

De heer Raithatha verklaarde: " We blijven een zwakke economie zien en onze carrier services divisie heeft hiervan de meest directe gevolgen ervaren, aangezien andere carriers hun activiteiten terugbrengen of de markt verlaten. Echter, voornamelijk door onze voortdurende focus op kostenbeheersing en op onze 'on-net' spraak- en datadiensten voor onze zakelijke klanten, zijn we in staat gebleken om over de afgelopen vier kwartalen onze brutomarges te verbeteren en onze EBITDA verliezen verder terug te brengen. We zullen ons blijven richten op het terugbrengen van de verliezen door middel van groei van 'on-net' omzet en voortdurende rationalisatie van onze kostenstructuur om deze in lijn te brengen met de ontwikkeling van ons bedrijf."

Versatel's netto verlies in het derde kwartaal van 2001 bedroeg EUR 34,4 mln (EUR 79,4 mln exclusief een EUR 45,0 mln non-cash opbrengst voor de fluctuatie in de Euro/Dollar wisselkoers die heeft geleid tot een translatieresultaat van de Dollarschuld op Versatel's balans), vergeleken met EUR 108,1 mln (EUR 83,9 mln exclusief de invloed van het wisselkoersverschil) in het tweede kwartaal van 2001 en EUR 162,8 mln (EUR 120,9 mln exclusief de invloed van het wisselkoersverschil) in het derde kwartaal van 2000.

Versatel's investeringen in het derde kwartaal van 2001 bedroegen EUR 71,3 mln. In totaal verbruikte Versatel in het derde kwartaal van 2001 EUR 131,9 mln aan liquide middelen.

Vanaf 30 september 2001 hadden we een negatief werkkapitaal (exclusief liquide middelen en verhandelbare effecten) van EUR 167,0 mln. In de toekomst verwachten we dat onze behoefte aan werkkapitaal zal toenemen. Dit is voornamelijk te wijten aan de verwachtte groei van onze omzet en een hieraan gerelateerde toename van de post crediteuren. Tegelijkertijd verwachten we een significante afname van de post debiteuren ten gevolge van betalingen die gedaan moeten worden voor apparatuur en diensten die aangekocht zijn in verband met de constructie van ons nu grotendeels voltooide netwerk.

Versatel had op 30 september 2001 EUR 821,7 miljard aan liquide middelen en verhandelbare effecten op de balans staan, welke gezamenlijk met de geanticipeerde kasstroom uit operationele activiteiten, voldoende moeten zijn om de activiteiten tot begin 2004 te financieren.

Gedurende deze maand zal Versatel een 'Form 6-K (kwartaalrapportage) uitbrengen en deponeren bij de Securities and Exchange Commission in de Verenigde Staten.

Versatel Deutschland

Komtel, gevestigd in Noord-Duitsland, had een bruto gefactureerde omzet van EUR 13,7 mln in het derde kwartaal van 2001, vergeleken met EUR 13,8 mln in het tweede kwartaal van 2001 en EUR 8,5 mln in het derde kwartaal van 2000. Versatel Deutschland (het voormalige VEW Telnet in de Dortmund regio) noteerde een omzet in het derde kwartaal van dit jaar van EUR 6,2 mln, vergeleken met EUR 6,1 mln in het tweede kwartaal van 2001 en EUR 6,8 mln in het derde kwartaal van 2000. On-net omzet in Duitsland bedroeg EUR 8,9 mln in het derde kwartaal van 2001, vergeleken met EUR 6,9 mln in het tweede kwartaal van 2001 en EUR 2,9 mln in het derde kwartaal van 2000.

De heer Raithatha verklaarde: "Het derde kwartaal was een uitdagend kwartaal voor onze Duitse activiteiten. We zijn gestart met het integratieproces van Versatel Deutschland's back office en customer care afdelingen met die van Komtel, om het order- en leveringsproces van onze Duitse activiteiten te stroomlijnen. Onze verkoop- en marketinginspanningen zijn lager uitgevallen dan verwacht en onze omzetgroei heeft hiervan te lijden gehad."

Het Versatel Netwerk

Versatel sloot 251 nieuwe bedrijfsgebouwen met glasvezel aan op het eigen netwerk gedurende het derde kwartaal van 2001, vergeleken met 292 in het tweede kwartaal van 2001. Een afname in glasvezelaansluitingen is te verwachten aangezien we onze leveringsfaciliteiten richten op de oplevering van meer complexe aansluitingen zoals het IP-VPN netwerk van Achmea en we van plan zijn de onderkant van de zakelijke markt gebundelde combipakketten over DSL te leveren.

Aan het eind van het derde kwartaal 2001 heeft Versatel 105 wijkcentrales (CO's) in Nederland operationeel en 249 in Duitsland. Via deze CO's kon Versatel 799 DSL-lijnen in Nederland en 540 DSL- en ISDN business-lijnen in Duitsland aansluiten, waardoor het totaal aantal lijnen in Nederland op 1.939 komt en in Duitsland op 6.653.

Versatel's 'local access' uitbreidingen groeiden gedurende het derde kwartaal uit tot een totaal van 53 bedrijvenparkringen, 29 stadsringen en 69 'near overlay sections'. Eind september 2001 had Versatel ongeveer 1.437 kilometer 'local access' netwerk in de Benelux en 733 kilometer in Duitsland, wat het totaal brengt op 2.206 kilometer.

De heer Raithatha zei: "De introductie van een nieuw gebundeld ISDN spraak en Internet product over DSL voor de zakelijke markt in Nederland onderstreept Versatel's toewijding om onze klanten van hoogwaardige zakelijke oplossingen te voorzien, door gebruik te maken van verschillende toegangstechnologieën. We zullen ons blijven richten op onze kerncompetentie van 'on-net' diensten om zo ons wijdvertakte 'local access' netwerk te gebruiken en ons groeiend aantal operationele wijkcentrales te benutten. Door dit te doen, benutten we toegangstechnologieën die gebaseerd zijn op economische gronden om zo onze financiële flexibiliteit te maximaliseren en onze potentiële markt voor 'on-net' diensten uit te breiden."


- EINDE -

Versatel Telecom International N.V. (AEX & Nasdaq: VRSA), gevestigd in Amsterdam, is een concurrerende communicatie netwerk operator en een toonaangevend alternatief voor de voormalig monopolistische telecommunicatie aanbieders in onze thuismarkten in de Benelux en noordwest Duitsland. Versatel, opgericht in oktober 1995, is in bezit van volledige telecommunicatielicenties voor Nederland, België en Duitsland en telt meer dan 72.000 zakelijke klanten en 1.565 werknemers. Versatel heeft een op eigen faciliteiten gebaseerd breedbandig netwerk dat gebruikmaakt van de modernste netwerktechnologieën om aan bedrijven breedbandige spraak-, data- en Internet diensten te bieden. Versatel is een beursgenoteerde vennootschap die zowel een notering heeft aan de Amsterdamse AEX-Effectenbeurs als aan de Nasdaq National Market onder het symbool 'VRSA'. Meer nieuws en informatie is verkrijgbaar via www.versatel.nl.

(Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn 'toekomstgericht' binnen de context van de 'Private Securities Litigation Act' uit 1995. Dergelijke verklaringen zijn uitsluitend gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management van Versatel Telecom International NV, en zijn onder voorbehoud van een aantal risicofactoren en onzekerheden, zoals, maar niet beperkt tot, technologische veranderingen en wijziging in marktvereisten, afname in de vraag naar producten of diensten van het bedrijf, het onvermogen om tijdig nieuwe technologieën, producten en diensten te ontwikkelen en te introduceren, verlies van marktaandeel, druk op de prijzen als gevolg van concurrentie en het onvermogen om bepaalde marketing- en distributieregelingen in stand te houden, die er voor kunnen zorgen dat de feitelijke resultaten of prestaties van het bedrijf wezenlijk kunnen verschillen van de in dit persbericht beschreven resultaten en prestaties. Voor een gedetailleerdere omschrijving van de risicofactoren en onzekerheden met betrekking tot het bedrijf kunt u de Bedrijfsprospectussen en -rapporten raadplegen die van tijd tot tijd bij de Securities and Exchange Commission gedeponeerd worden, inclusief Versatel's jaarverslag op Form 20F voor het jaar dat eindigde op 31 december 2000 en het Registration Statement on Form F-4 zoals gedeponeerd bij de SEC op 12 oktober 2001.)

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie