Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verloop procedures gemeente Ede bepaalt voortgang Kernhem

Datum nieuwsfeit: 02-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Verloop procedures bepaalt voortgang Kernhem

Het gemeentebestuur gaat er van uit dat de wijk Kernhem wordt gerealiseerd volgens plan. Maar wanneer de woningbouw op basis van bouwvergunningen weer van start kan gaan, hangt nu af van de snelheid, waarmee de in gang gezette procedures kunnen worden afgerond.

Het is begrijpelijk dat mensen, die hun interesse hebben getoond voor een woning in deze nieuwbouwwijk, willen weten wanneer de bouw wordt hervat. Ook voor de bewoners, die al in Kernhem wonen, is dat belangrijke informatie.

Zoals al eerder is meegedeeld, is gekozen voor het partieel herzien van het streekplan. Dit aangepaste streekplan is ter inzage gelegd op 27 september. De beroepstermijn loopt op 7 november aanstaande af. De verwachting is dat er beroep zal worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en dat er een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) wordt gedaan. Cruciaal is vervolgens wat de uitspraak van de Voorzitter zal zijn.

Nog even voor de duidelijkheid: als er naar aanleiding van een plan beroep wordt aangetekend en er wordt gewacht tot de Raad van State definitief uitspraak doet in de gehele zaak, dan kan dat wel eens een jaar tot anderhalf jaar duren. Daarom kan de rechter worden gevraagd alvast een voorlopig oordeel te geven. Mocht hij vinden dat het nu ingediende plan geen aanleiding geeft tot schorsing van het besluit, dus de voorlopige voorziening niet toekent, dan is dit gunstig voor de voortgang van Kernhem. Niet dat de spade dan meteen in de grond kan. Op basis van een gunstige uitspraak kunnen de benodigde procedures voor de bouwvergunningen worden afgerond. Daartoe hebben Burgemeester en wethouders vorige week bij de Provincie een verklaring van geen bezwaar aanvraagd.

Het aanvragen van de verklaring van geen bezwaar maakt onderdeel uit van de zogenaamde artikel 19-procedure. Deze procedure maakt het mogelijk om, vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan, toch bouwvergunningen te gaan verlenen. De provinciale verklaring is in feite de toestemming van Gedeputeerde Staten om deze bouwvergunningen te verlenen. De provincie verleent de vrijstelling als zij van mening is dat de ruimtelijke onderbouwing van het verzoek van Ede voldoende is.
Daarna neemt het College van B & W een definitief besluit over het verlenen van bouwvergunningen. Tegen die procedures kan bezwaar worden aangetekend en om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit beroep dient dan bij de Arrondissementsrechtbank.

Rechtspraak laat zich niet dwingen. Van tevoren valt niet altijd goed in te schatten, wanneer een uitspraak zal worden gedaan over de verschillende procedures. Wanneer een procedure is afgerond laat zich eerder uitdrukken in termen van 'omstreeks', 'naar verwachting' en 'uiterlijk'. Een globale tijdsbalk die mogelijk enig houvast biedt, staat op www.kernhem.net, achter de button 'Actueel'. Mensen die niet over Internet beschikken, kunnen het schema opvragen via telefoonnummer: (0318) 68 01 38.
Mede op basis van het advies van de Commissie MER en de adviezen van professor Koeman ziet het gemeentebestuur de uitspraak van de Raad van State positief tegemoet.

---

Ede, 01 november 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie