Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financiële injectie voor De Muzerie Zwolle

Datum nieuwsfeit: 02-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zwolle
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zwolle

FinanciŽle injectie voor De Muzerie
Centrum voor de Kunsten Datum uitgave: 01-11-2001

Onderwerp :Kunst en cultuur

Om de exploitatie van De Muzerie Centrum voor de Kunsten vanaf 2003 weer gezond te laten zijn, stelt het college van burgemeester en wethouders voor De Muzerie dit jaar nog incidenteel fl. 450.000,- ( § 204.201,-) ter beschikking te stellen. Met dit bedrag kan De Muzerie het verwachte tekort over 2001 afdekken.
Het al bestaande negatieve vermogen van De Muzerie van fl. 342.000,- (§ 155.193,-) en het verwachte tekort over 2002 zullen nader bekeken worden in een traject van herijking en gezondmaking van De Muzerie vanaf 2003.

Tekorten
In 1990 is De Muzerie Centrum voor de Kunsten ontstaan door een fusie van Kreatief Centrum Cele, Gemeentelijke Muziekschool en Onderwijscommissie Muzische Vorming. Een fusie waar een bezuinigingstaakstelling van fl. 500.000,- (§ 226.890,-) aan verbonden was en waardoor de nieuwe instelling een vermogenstekort kreeg van fl. 350.000,- (§ 158.823,-). De toenmalige gemeenteraad heeft dit tekort geaccepteerd onder voorwaarde dat dit tekort in een paar jaar zou zijn weggewerkt.
Na een verslechtering van de vermogenspositie tot fl. 500.000,- (§ 226.890,-) negatief in 1994, is in 1995 een saneringsplan opgesteld om het tekort in 2001 weg te werken. Nu blijkt dat de doelen van dit financiŽle saneringsplan van De Muzerie niet zijn gerealiseerd. De financiŽle positie is dan ook niet verbeterd en De Muzerie heeft aangegeven dat met het huidige budget de exploitatie niet meer rond is te krijgen.
De verwachting is dat het tekort voor dit jaar ongeveer fl. 520.000,- (§ 235.965,-) zal zijn. Het aandeel van de gemeente Zwolle hiervan is ongeveer fl. 450.000,- (§ 204.201,-), de rest komt ten laste van andere subsidiŽnten.

Oorzaken financiŽle situatie
De slechte financiŽle situatie is veroorzaakt door:


* hogere personeelslasten: In 1999 zijn door CAO- onderhandelingen de salarissen verhoogd. Doordat ongeveer 80% van de exploitatie personeelskosten zijn, zijn de effecten voor De Muzerie dan ook groot. Sinds het ontstaan van De Muzerie is het aantal niet-productieve ambtelijke lesuren toegenomen. Bij handhaving van het prestatieniveau stijgen dan de personeelskosten terwijl omgekeerd de personeelskosten niet automatisch dalen bij verlaging van het prestatieniveau.

* Lagere les- en cursusopbrengsten: De inkomsten in 2001 blijken lager dan begroot maar wel hoger dan in 2000. Opmerkelijk is dat de inkomsten uit les- en cursusgelden in 2000 vrijwel gelijk zijn aan die in 1999 terwijl op basis van een nagenoeg blijvend aantal cursisten en de fusie met de regio Hardenberg per 1 september 2000, een hogere opbrengst te verwachten zou zijn geweest. De Muzerie doet zelf verder onderzoek naar deze 'dip'.
* Correcties inkomsten/ uitgaven: Er is rekening gehouden met een incidentele bate voor 2000 en 2001 van ťťn van de andere subsidiŽnten. Naar nu blijkt, komen deze inkomsten niet beschikbaar. Er zijn in 2001 enkele uitgaven gedaan die niet begroot waren en ook zijn de afschrijvingslasten te laag begroot.
* Slechte liquiditeitspositie: De liquiditeitspositie van de stichting is al lange tijd wankel. Door geld te lenen is hiervoor tot nu toe voor de korte termijn een oplossing gezocht maar op langere termijn leidt dit weer tot extra lasten (rente en aflossing). Het eigen vermogen van de stichting is al jaren negatief.

Herijking en gezondmaking in 2003
Door de slechte vermogenspositie kan De Muzerie het tekort van 2001 binnen de huidige exploitaitie niet zelf opvangen. In overleg met het bestuur en de directie van De Muzerie wordt voorgesteld om in 2002 te werken aan een herijking en gezondmaking van De Muzerie vanaf 2003. Hiervoor zullen enkele scenario's ontwikkeld worden om een duurzaam evenwicht tussen de gemeentelijke taakstelling en het niveau van de gemeentelijke subsidie te vinden. Dit kan variŽren van een verhoging van de subsidie tot verlaging van het activiteitenniveau. In het voorjaar 2002 zal de gemeenteraad een besluit nemen over de verschillende scenario's.
Vooruitlopend op dit besluit stelt het college van burgemeester en wethouders nu voor om het Zwolse aandeel in het tekort over 2001 fl. 450.000,- (§ 204.201,-) volledig te saneren en aan De Muzerie ter beschikking te stellen. Hierdoor kunnen de activiteiten van De Muzerie gegarandeerd worden. Het bedrag kan gedekt worden uit de algemene reserve.
De raadscommissie Werk en Welzijn bespreekt het voorstel over de financiŽle problematiek van De Muzerie op donderdag 8 november 2001. Op maandag 12 november 2001 neemt de gemeenteraad een besluit over het collegevoorstel.

Bron: Afdeling Communicatie Datum van 01-11-2001 tot 09-11-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie