Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Groenen: nu actie EU tegen humanitaire crisis in Afghanistan

Datum nieuwsfeit: 02-11-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 2 november 2001

Groenen dringen aan bij EU-voorzitterschap op onmiddellijke actie om de dreigende humanitaire crisis in Afghanistan aan te pakken


De ondertekenaars, politieke leiders van de groene partijen van Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en de Groene Groep in het Europees Parlement, stellen de volgende gezamenlijke verklaring voor aan het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie.

"Zonder enige twijfel is de humanitaire situatie in Afghanistan alarmerend. Miljoenen mensen hebben absoluut nood aan voedsel. Met de winter op komst is er ook een risico dat het aantal ontheemden dramatisch zal toenemen. Reeds lang voor de terroristische aanslagen van 11 september was de situatie bijzonder ernstig. Het Talibanregime is in grote mate verantwoordelijk voor de onaanvaardbare humanitaire situatie. Maar tegelijk kan niet ontkend worden dat de militaire actie de zaken verder heeft verergerd. Verschillende NGO's hebben publiek verklaard dat dringende actie nodig is om voedselleveringen bij de mensen in nood te krijgen voor de winter begint. De VN-mensenrechtencommissaris Mary Robinson vroeg een opschorting van de bombardementen om zo de humanitaire hulp te kunnen organiseren. Recente bezoeken van afgevaardigden van Bündnis 90/Die Grünen en GroenLinks hebben ons er nog meer van overtuigd dat zonder een snel en massaal antwoord van de internationale gemeenschap de situatie alleen nog erger zal worden. Ook Secretaris-Generaal Kofi Annan heeft zijn hoop uitgesproken dat de militaire actie snel zal beëindigd worden.

Hoewel we teleurgesteld waren dat de Top van Gent geen duidelijker signaal gaf voor een niet-militaire aanpak van het conflict in Afghanistan, verwelkomen we de recente initiatieven van de EU om de humanitaire actie te versterken. Die werden duidelijk tijdens de informele ontmoeting van de ministers van Ontwikkelingssamenwerking op 10 oktober, de Raad Algemene Zaken op 17 oktober, en de reeds vernoemde Informele Raad van 19 oktober. We zijn er echter van overtuigd dat nieuwe politieke initiatieven nodig zijn om deze hulp ter plaatse te krijgen voor de winter inzet. Om dit mogelijk te maken, is minstens een ernstige discussie nodig om te onderzoeken of een duidelijke verbetering van de humanitaire situatie mogelijk is, als de huidige militaire campagne onveranderd doorgaat.

Om succes te hebben, is het nodig dat een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen humanitaire en militaire actie. Humanitaire medewerkers moeten door de bevolking duidelijk als onpartijdig worden gezien. De zogenaamde 'humanitaire' droppings door de VS zijn niet alleen inefficiënt, ze hebben ook een contraproductief effect. De beste optie om de hulp te bezorgen, is via vrachtwagens over land. In de huidige omstandigheden durven veel vrachtwagenchauffeurs niet het risico nemen om het land binnen te rijden. Voedselkonvooien moeten een veilige doorgang hebben, gegarandeerd door de verschillende partijen. In een gecoördineerd hulpplan moeten droppings niet helemaal uitgesloten worden, maar ze moeten dan wel een onderdeel zijn van een humanitaire strategie die gecoördineerd wordt door niet-militaire instellingen, zoals de FAO.

We vragen van het Belgisch voorzitterschap om - in nauw overleg met de VN - te onderzoeken welke verschillende opties er zijn om de voedselvoorraden te leveren aan de bevolking voor half november. Het is belangrijk dat veilige corridors onmiddellijk worden ingesteld. Aangezien én het Talibanregime én de huidige bommencampagne humanitaire hulp ernstig bemoeilijken, dienen verschillende opties ernstig onderzocht te worden. Volgens ons kan een goed voorbereide tijdelijke opschorting van de bombardementen een belangrijk element zijn van zo'n uitgewerkte strategie om een snel humanitair antwoord te organiseren. We vragen aan de EU en de VN om actief samen met die landen die bij de militaire actie betrokken zijn en de humanitaire NGO's te bekijken op welke manier hulpkonvooien op zeer korte termijn de lijdende Afghaanse bevolking kunnen bereiken. Zelfs die mensen in de internationale gemeenschap die ervan overtuigd zijn dat selectieve militaire acties nuttig blijven om de vervanging van het Talibanregime door een regering met een brede basis te versnellen, zullen toegeven dat zonder een duidelijk politiek en humanitair doel de huidige campagne dreigt vast te lopen in een impasse, die geen enkel perspectief biedt aan de miljoenen mensen die nu hulp nodig hebben. De Taliban moeten alle tegenwerking tegen de noodzakelijke humanitaire hulp staken en dienen volledig samen te werken met de VN.

Naast dit alles zijn nieuwe initiatieven nodig om ervoor te zorgen dat de grenzen geopend worden voor vluchtelingen. Massale steun van de internationale gemeenschap is nodig om Pakistan te helpen met de organisatie van veilige vluchtelingenkampen. Pakistan, Iran en andere buurlanden moeten ook de toegang tot Afghanistan voor humanitaire medewerkers garanderen.

Naast de aanpak van de humanitaire problemen op korte termijn, dient de internationale gemeenschap ook haar inspanningen op te drijven om te antwoorden op de structurele oorzaken van de ongelijkheid in de wereld. De manier waarop de EU de conferentie 'Financing for Development' voorbereidt, is in dat verband een belangrijk signaal.

We maken ons zorgen over recente verklaringen dat de militaire campagne nog enkele maanden zou kunnen doorgaan. Dat zal niet alleen de solidariteit in de internationale coalitie tegen de terreur bedreigen. Het zal ook leiden tot minder steun in Afghanistan voor de actie van de internationale coalitie. Naarmate het aantal burgerslachtoffers blijft stijgen, zullen steeds minder Afghanen geloven dat een veilige toekomst na de Taliban mogelijk is. Een snel en massaal antwoord op de humanitaire crisis in Afghanistan blijft het meest dringende niet-militaire antwoord dat de internationale gemeenschap kan geven."

Agalev (B), Jos Geysels (politiek secretaris)
Ecolo (B), Brigitte Ernst (secrétariat fédéral)
Bundnis 90/Die Grünen (D), Reinhard Bütikofer (Politischer Bundesgeschäftsführer)
Les Verts (F), Dominique Voynet (secrétaire national) GroenLinks (NL), Paul Rosenmöller (fractievoorzitter Tweede Kamer) The Green Group in the European Parliament, Heidi Hautala and Paul Lannoye (presidents)

---
Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail (pers@agalev.be)

---
Agalev via InterNet
e-mail persdienst: (pers@agalev.be)
agalev homepage : www.agalev.be/
persteksten : www.agalev.be/pers/

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie