Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brinkhorst over transport van fokrunderen

Datum nieuwsfeit: 02-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 2001/4401
datum
02-11-2001

onderwerp
Transport van fokrunderen
TRC 2001/9378 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Met deze brief reageer ik naar aanleiding van uw verzoek op de voorstellen van de Veepro, als verwoord in haar brief van 29 augustus, gericht aan de heer Maat. Ik sta positief tegenover het verbeteren van de omstandigheden van dieren tijdens het transport. In de onderstaande punten ga ik in op de suggesties van de Veepro.

datum
02-11-2001

kenmerk
DL. 2001/4401

bijlage

* Halteplaatsen: De Veepro is ontevreden over het verplicht uitladen van dieren op verzamelplaatsen vanwege de welzijnsproblemen (stress) en veterinaire risico's. Ik onderken deze problemen en ben voorstander van het wijzigen van het beleid voor halteplaatsen. Nederland stelt voor de halteplaatsen waar verplicht moet worden uitgeladen om te vormen tot rustplaatsen waar dieren in het voertuig blijven en voorzieningen als drinkwater en voer voorhanden zijn. Hierover wordt momenteel met de Europese Commissie overlegd;
* Rij- en rusttijden chauffeurs en dieren: De Veepro noemt de niet afgestemde Europese regelgeving voor rij- en rusttijden van chauffeurs en dieren. De verplichte rij- en rusttijden van mens en dier verschillen momenteel en veroorzaken bij correcte naleving vertraging in het transport. Ik onderschrijf het probleem en breng het onder de aandacht van de Europese Commissie; * Minimumeisen: De Veepro pleit voor een groter oppervlak voor de dieren en het vergroten van de faciliteiten op de vrachtwagen. De oppervlaktenormen in het voorstel van Veepro zijn enigszins hoger dan de bestaande normen. Ik ondersteun in algemene zin het voorstel om de faciliteiten in de voertuigen te verbeteren en ondersteun het recente voorstel van de Europese Commissie voor de verplichte ventilatie bij lange afstandstransport; * Verzamelplaatsen:
+ De Veepro stelt voor de 'oude' EU-regels met betrekking tot het verzamelen van dieren voor export te evalueren in het bijzonder ten aanzien van de termijn waarbinnen een verzameling mag plaatsvinden. Nederland streeft in EU-verband naar aanpassing van de regels met betrekking tot het verzamelen van dieren waarbij de onlangs van kracht geworden nationale regelgeving het uitgangspunt is; + De Veepro wil dat overblijvende dieren op de exportverzamelplaats kunnen terugkeren naar Nederlandse bedrijven. De Veepro is van oordeel dat de huidige mogelijkheden - niet geëxporteerde dieren kunnen worden toegevoegd aan andere exportzendingen - in onvoldoende mate tegemoet komen aan het probleem van de terugkerende dieren. Inmiddels heeft de Veepro ook een oplossingsrichting terzake voorgesteld. Het voorstel komt erop neer dat exporteurs geheel aparte epidemiologische eenheden bouwen waar overblijvende dieren gedurende een zekere tijd in verblijven. In die tijden worden zij ook op besmettelijke dierziekten getest en zij kunnen eerst dan terugkeren naar bedrijven indien sprake is van negatieve testresultaten. Hoewel het voorstel van de Veepro nog nader bezien moet worden op zijn veterinaire merites, acht ik het een goede basis voor verder overleg over deze kwestie;
+ De Veepro zou graag zien dat in EU-verband wordt afgesproken dat geïmporteerde dieren 30 dagen in quarantaine worden gehouden op de plaats van bestemming. In Nederland is deze maatregel opgenomen in de nationale regelgeving. Vanuit LNV worden momenteel acties ondernomen om deze maatregel ook ingang te doen vinden voor het intracommunautair handelsverkeer.

Aanpassing Transportrichtlijn 91/628
De Europese Commissie werkt momenteel aan een voorstel tot wijziging van de Richtlijn 91/628. Aandachtspunten voor de wijziging zijn harmonisatie van regelgeving, verbetering van handhaving en controle en beperking van de maximale reisduur. Zowel de resolutie van de heer Maat als de opmerkingen van de Veepro neem ik mee in de standpuntbepaling van Nederland in de aanstaande discussie over dierentransport in Europees verband.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie