Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

D66 komt met 10-Puntenplan Veiligheid

Datum nieuwsfeit: 02-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: D66
Zoek soortgelijke berichten
D66

Partijblad Democraat
Idee
Brussel Vandaag

2 november 2001

10-Puntenplan Veiligheid

Olga Scheltema en Boris Dittrich


1. Geen veiliger Nederland zonder een betere politie-organisatie.
* Eén landelijke politieorganisatie. We moeten toe naar een sterkere centrale aansturing van de politie. Essentiële politiediensten moeten landelijk worden georganiseerd. Er moet een landelijke recherche komen, die alle bovenregionale taken vervult, ondergebracht bij het KLPD. Ook moet meer centrale aansturing op beheersniveau ertoe leiden dat de versnippering van ICT-middelen, die gebrekkige onderlinge communicatie ten gevolg heeft, wordt tegengegaan. De 25 politieregio's blijven een autonome functie houden, onder verantwoordelijkheid van hun korpsbeheerder.
* Eén minister voor veiligheid die verantwoordelijk is voor de coördinatie van het veiligheidsbeleid en die jaarlijks op Prinsjesdag een Staat van de Veiligheid presenteert. Zolang er geen kernkabinet is moet dit de minister van BZK zijn. Op gemeentelijk niveau moet er een eerstverantwoordelijke wethouder veiligheid worden aangesteld.

* Versterking van politiekorpsen in de Randstad. Invoering van een randstadtoelage: politieagenten in de grote steden moeten meer verdienen dan hun collega's op het platteland om de uitstroom van agenten tegen te gaan. Overwerk i.v.m. grote evenementen moet minder in vrije dagen en meer in geld worden vergoed. Opleidingskorpsen (m.n. in de randstad) moeten beter worden gefinancierd.

* De bereikbaarheid van de politie moet verbeteren. De telefonische bereikbaarheid van de politie baart nog steeds zorgen. Na de blamage van 0900-8844 (30 cent p/m en veel foute doorverbindingen) heeft de minister eindelijk een verbetering toegezegd: openstellen van een apart telefoonnummer tegen lokaal tarief per politieregio. D66 wil echter een gratis telefoonnummer.

* In bepaalde gevallen kunnen "diensten" die door de politie worden geleverd in rekening worden gebracht: bij grootschalige commerciële evenementen die extra politie-inzet vragen, mag van de organisatoren een bijdrage in de kosten worden gevraagd.


2. Nog meer agenten op straat.
De samenleving is agressiever geworden. In het openbaar vervoer, op straat, in de eerste hulp van ziekenhuizen, in winkels, overal is het te merken. Voor een belangrijk deel komt dat doordat de overheid de openbare ruimte heeft laten verslonzen. Door de anonimiteit kunnen criminelen hun slag slaan.

* Het aantal politieagenten moet op termijn naar het gemiddelde Europese niveau (350 per honderdduizend inwoners). Dat betekent dat ook na de volgende kabinetsperiode opnieuw een inspanning moet worden geleverd.

* De technische recherche moet aanmerkelijk worden versterkt. Het is eerder uitzondering dan regel dat na een woninginbraak de politie technische sporen zoals vingerafdrukken, komt veilig stellen. Te weinig woninginbraken en andere vermogensdelicten worden opgelost. Het ophelderingspercentage is ver onder de 15 % gezakt. Nederland bungelt troosteloos in de onderste regionen van de Europese landenlijst.

* Stadswachten moeten als volwaardige reguliere banen onder de politieorganisatie worden gebracht. Niet alleen meer blauw op straat, maar ook meer en beter toezicht op naleving van kleine ergernissen. In samenwerking met de gemeente, burgers en bedrijven moet de politie de openbare ruimte weer veilig maken.


3. Meer bevoegdheden politie om op wapenbezit te kunnen controleren (in de auto)
Steeds meer mensen en politiefunctionarissen worden het slachtoffer van vuurwapengeweld. Nu kunnen politiefunctionarissen bij controles alleen bij ernstige verdenking in de kofferbak van een auto kijken of er vuurwapens of andere gevaarlijke voorwerpen worden vervoerd. Alleen de douane heeft een uitgebreidere bevoegdheid. Het toenemend vuurwapengeweld vergt een betere aanpak van de politie. De wet moet gewijzigd worden. Voortaan moet het gemakkelijker worden om op vuurwapens en andere gevaarlijke voorwerpen te controleren in de auto.


4. Geweldsmisdrijven onder invloed gepleegd zwaarder bestraffen. Veel misdrijven worden gepleegd onder invloed van alcohol en/of drugs. Daar moet strenger tegen worden opgetreden. De overheid moet duidelijk het signaal afgeven dat een misdrijf dat door iemand onder invloed van alcohol en/of drugs wordt gepleegd zwaarder wordt aangerekend. Elk geweldsmisdrijf, waarvan vaststaat dat het onder invloed is gepleegd, moet door de rechter met 1/3 zwaarder bestraft kunnen worden. Deze strafverzwaringsgrond moet in de wet worden opgenomen.


5. Meer zeggenschap gemeenten bij invulling veiligheidsbeleid. Gemeenten moeten voor elke wijk een wijkveiligheidsplan ontwerpen. Het veiligheidsaspect moet worden meegewogen bij bestemmingsplannen. Inwoners moeten betrokken worden bij de veiligheid in hun leefomgeving, bijv. door een jaarlijkse enquête over veiligheidswensen of een (elektronisch) meldpunt veiligheid. Gemeenten moeten meer vrijheid krijgen om politiemensen gericht in te zetten. Voor horecabedrijven die actief bijdragen aan veiligheid binnen en buiten hun bedrijf moet een keurmerk komen. Geen vergunning voordat de (brand)veiligheid in orde is.


6. De herwaardering van de aangifte.
De klantvriendelijkheid van politie en justitie moet verbeteren. Burgers doen geen aangifte meer, omdat het veel om het lijf heeft en omdat er vaak niets mee gebeurt. In 1999 zijn ongeveer 770.000 aangiftes van mensen in de prullenbak zijn gegooid. Van de aangiftes met redelijke aanknopingspunten om tot vervolging over te gaan zijn er maar liefst 80.000 buiten behandeling gesteld. Daar zitten geweldsmisdrijven tussen. D66 vindt dat onaanvaardbaar.
* Er moet een elektronisch aangiftesysteem komen. Het moet 24 uur per dag mogelijk zijn om aangifte te doen. De afwikkeling van de aangifte moet verbeteren. Aangifte van serieuze misdrijven moet leiden tot onderzoek, opsporing en eventueel vervolging.
* De aangever moet door invoering van een elektronisch aangifte-volgsysteem kunnen volgen wie zijn aangifte in behandeling heeft en hoe de ontwikkelingen in zijn zaak zijn. Periodiek moet de politie de stand van zaken doorgeven.
* Er moeten meer rechters, officieren van justitie en reclasseringsmedewerkers komen. Weg met de files binnen justitie.


7. De positie van het slachtoffer in het hele strafproces moet worden versterkt.

* Het is gek dat de verdachte gratis rechtsbijstand krijgt, maar het slachtoffer niet. De motie de Graaf c.s. uit september 2000 moet snel uitgevoerd worden. Slachtoffers en nabestaanden van misdrijven hebben recht op een door de overheid gefinancierde advocaat.

* Slachtoffers moeten beter worden geïnformeerd over het verloop van het strafproces.

* Slachtoffers moeten spreekrecht krijgen in de rechtszaal.

8. Strengere en efficiëntere aanpak van veelplegers van strafbare feiten.

* Notoire veelplegers (detentierecidivisten) moeten onder toezicht kunnen worden gesteld. Een kleine groep van misdadigers is verantwoordelijk voor 26 % van alle misdrijven die het Openbaar Ministerie in behandeling neemt. Meer dan 50 % van de veroordeelden komt binnen vijf jaar weer in de gevangenis terecht. Nederland zou een stuk veiliger zijn, wanneer er een goede aanpak van deze veelplegers is. Na de detentie moet de veelpleger onder toezicht kunnen worden gesteld voor de duur van maximaal vijf jaar. Hij/zij krijgt een begeleider toegewezen die hem met raad en daad bijstaat. De begeleider (bijvoorbeeld een reclasseringsmedewerker) staat in contact met het wijkteam van politie.

* Elke veelpleger moet zijn DNA-materiaal afstaan. Het profiel wordt in de DNA-databank opgenomen. Soms werkt opname in de DNA-databank al preventief.


9. Lik-op-stuk beleid voor harde kern van criminele jongeren
* Snelle berechting. Een harde kern van criminele jongeren, waarbinnen jongeren van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst oververtegenwoordigd zijn, pleegt veel misdrijven. Hier past consequent en snel overheidsoptreden. Een lik op stuk beleid: snelle opsluiting, snelle berechting met aansluitend de tenuitvoerlegging van de straf. Soms is een werk- of leerstraf op zijn plaats, maar bij de harde kern zal het meestal een gevangenisstraf worden.

* Meer jeugdcellen. Er is een jeugdcellentekort, oplopend tot 600 in 2006. Criminele jongeren die veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf mogen niet worden heengestuurd of op een wachtlijst worden gezet. Daarom is snelle nieuwbouw van cellen noodzakelijk. Een adequaat behandelprogramma moet meteen van start gaan tijdens de detentie. De ambitie is dat de jongere beter uit de gevangenis komt dan dat hij er in ging. Dat is in het belang van de samenleving en de jongere.


10. Europese identificatieplicht.
D66 steunt de beperkte uitbreiding van de huidige identificatieplicht die door het kabinet is voorgesteld. Van groot belang is dat er in een open Europa met vrij verkeer van personen en met één munt een gelijk identificatiesysteem komt in alle EU landen.

(o.scheltema@tk.parlement.nl)
(b.dittrich@tk.parlement.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...