Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College bouw ziekenhuisvoorzieningen: scheiding zorg/wonen

Datum nieuwsfeit: 05-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CBZ

Scheiden van wonen en zorg vergt Deltaplan

College bouw ziekenhuisvoorzieningen: Scheiden van wonen en zorg vergt Deltaplan

Persbericht

5 november 2001

Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen (Bouwcollege) vindt dat er een Deltaplan voor het opvangen van de vergrijzing moet komen.Scheiden van wonen en zorg vormt daarvan een essentieel onderdeel. De realisering van gescheiden woon-zorgvoorzieningen voor ouderen, gehandicapten en (ex)psychiatrische patiënten stuit in de praktijk op problemen, onder meer door de versnipperde regelgeving en de financiering van de extra bouwkundige voorzieningen die voor de zorg nodig zijn.
De komende 10 jaar zullen naar verwachting tenminste 50.000 extra extramurale woon-zorgplaatsen nodig zijn.

Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen (Bouwcollege) heeft de knelpunten rond scheiden van wonen en zorg in een viertal rapporten voor staatssecretaris Vliegenthart van VWS in kaart gebracht en daarvoor oplossingen aangedragen.
Het college ondersteunt de beleidsvoornemens van het kabinet om het scheiden van wonen en zorg te stimuleren van harte. Wel moeten snel knopen worden doorgehakt, zodat de concrete uitvoering van het beleid geen verdere vertraging oploopt.

Maatschappelijke urgentie
Volgens het Bouwcollege is er sprake van een maatschappelijke urgentie om voortvarend door te gaan met het scheiden van wonen en zorg. Er zijn niet alleen wachtlijsten maar door de absolute groei van het aantal ouderen (toenemende vergrijzing) zal ook het aantal zorgvragen toenemen. De groep ouderen van de toekomst is sterk heterogeen en dat betekent dat er behoefte zal zijn aan differentiatie. Het Bouwcollege heeft ook vastgesteld dat het in de praktijk vrijwel onmogelijk is bestaande verzorgings- en verpleeghuizen te verbouwen tot zelfstandige appartementen die de bewoners kunnen huren en waar zij apart de zorg kunnen inkopen. In de komende tien à 20 jaar zullen enerzijds de huidige verzorgings- en verpleeghuizen moeten blijven bestaan, terwijl anderzijds de vraag naar extramurale plaatsen in dezelfde periode naar verwachting 50.000 zal bedragen. Deze plaatsen zullen extra gerealiseerd moeten worden. Dit betekent, dat het aantal aangepaste woningen (scheiden van wonen en zorg) voor mensen met een indicatie voor verpleging of verzorging de komende tien jaar jaarlijks met ruim 5.000 zal moeten toenemen. Dat vraagt een zeer grote inspanning. Zeker wanneer men bedenkt dat er in de afgelopen drie jaar in totaal niet meer dan circa 1250 van dergelijke aangepaste woningen zijn gerealiseerd.

Zorg aan huis
Uitgangspunt bij scheiden van wonen en zorg is, dat de zorg thuis bij de patiënt wordt gegeven. Die woningen zijn van de zorgvragers zelf of worden gehuurd van een woningaanbieder. De cliënt kan zelf de zorgaanbieder kiezen.
De financiering van de zorginfrastructuur en van gemeenschappelijke voorzieningen was daarbij in het verleden een struikelblok. Nu de verzorgingshuizen onder het bereik van de WVZ vallen, is het mogelijk de zorginfrastructuur uit de AWBZ te financieren. Om de plannen van verzorgings- en verpleeghuizen op dit terrein te kunnen faciliteren heeft het Bouwcollege een referentiekader vastgesteld en aangeboden aan de staatssecretaris.

Versnipperde regelgeving bemoeilijkt het scheiden van wonen en zorg in de gehandicaptensector: ouders die bijvoorbeeld een woning voor hun gehandicapte kind willen realiseren, stuiten op bureaucratische wettelijke regelingen, die niet altijd op elkaar aansluiten en ieder een eigen loket kennen. Het Bouwcollege pleit voor een betere afstemming van de wet- en regelgeving en wil die onder één regie brengen.

Contactpersonen:

mr. T. Vroon M. Verweij
algemeen secretaris plv. algemeen
secretaris


05 nov 01 11:32

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie