Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Projectendatabank Sociale Activering op gemeentloket

Datum nieuwsfeit: 05-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activering en uitstroom Inkomenswaarborg Handhaving Adequate uitvoering

Activering en Uitstroom / Sociale activering

Sociale Activering

Mensen die moeilijk aan de slag komen een stapje op weg helpen naar werk, en in ieder geval voorkomen dat zij in een maatschappelijk isolement terechtkomen. Dat is het doel van de sociale activering. Gemeenten kunnen mensen met behoud van uitkering activiteiten aanbieden, zoals traditioneel vrijwilligerswerk in ziekenhuizen of op scholen, maar ook cursussen en stages of andere maatschappelijk nuttige activiteiten als buurt- of wijkbeheer. Meer over sociale activering.

Het Informatie- en Servicepunt Sociale Activering (ISSA)

Het Informatie- en Servicepunt Sociale Activering (ISSA) is een samenwerkingsverband van de ministeries van SZW en VWS om sociale activering verder te stimuleren. Via de ISSA Nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Op 18 en 25 januari jl. zijn de bijeenkomsten 'Sociale Activering, van beleid naar praktijk ... en terug' gehouden. Een verslag vindt u hier. Stand van Zaken


1 november 2001
ISSA's projectendatabank nu op het gemeentloket Vanaf heden kunt u de projectendatabank voor sociale activering bekijken op het gemeenteloket. In de databank staan zo'n 650 projecten opgeslagen. U kunt erin zoeken op trefwoorden als activiteit, doelgroep en samenwerken. Over ieder project vindt u een beknopte beschrijving, de methodieken en instrumenten die worden gebruikt, de samenwerking met andere organisaties en informatiemateriaal. Meer informatie: zie dossier Sociale activering

ISSA-conferenties in december
In december organiseert het Informatie- en Servicepunt Sociale Activering (ISSA) een tweetal conferenties met als titel De sociale-activeringspraktijk in beeld. De thema's die aan bod komen zijn:

* inkoop van sociale-activeringstrajecten
* buurtgerichte sociale activering

* sociale activering voor de doelgroep maatschappelijke opvang
* samenwerking tussen uitkeringsinstanties en zorginstellingen.
De conferenties zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij sociale activering op bestuurlijk, management- en beleidsniveau. Ze vinden plaats op donderdag 6 december 2001 in het Dorint Hotel te Eindhoven en op donderdag 13 december 2001 in Theater 't Spant te Bussum. U ontvangt binnenkort een uitnodiging met nadere gegevens.

Handreiking sociale activering voor allochtonen Er is een handreiking Kleurrijke sociale activering voor beleidsmedewerkers en projectleiders sociale activering. In de handreiking vindt u suggesties voor het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van sociale-activeringsprojecten voor allochtonen. Voor de handreiking is geput uit de ervaringen van acht projecten die op een succesvolle manier allochtonen bereiken en (sociaal) activeren. Deel 1, deel 2 en deel 3 van Kleurrijke sociale activering Korte berichten

* Sinds 1 juni is een tijdelijke ontheffing van de sollicitatieplicht mogelijk voor werklozen die vrijwilligerswerk doen in het kader van sociale activering. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 6 februari jl. aanvaard. Een circulaire naar gemeenten is op 21 mei uitgegaan.

* Via de Stimuleringsregeling sociale activering is f 40 mln beschikbaar gesteld om sociale activering te bevorderen. Het budget is nagenoeg helemaal verdeeld. Meer info...
* In een brief aan de Kamer geeft Minister Vermeend aan dat onbelaste onkostenvergoedingen mogelijk zijn voor mensen die via sociale activering vrijwilligerswerk doen. (8 februari 2001)
* In een brief heeft Minister Vermeend de Tweede Kamer geinformeerd over de werkzaamheden van het ISSA en enige aanverwante onderwerpen op het terrein van sociale activering. (17 januari 2001)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie