Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgeving ontwerpbeschikking gemeente Nuth

Datum nieuwsfeit: 05-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Nuth
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Nuth


WET MILIEUBEHEER

Kennisgeving ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders van Nuth maken ingevolge artikel 3:19 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij voornemens zijn om op de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer positief te beschikken onder voorschriften om gevaar, schade of hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken. De ontwerpbeschikking werd opgesteld naar aanleiding van:

een verzoek van:

* J.H.L. Niessen, Niethuizen 63 te Wijnandsrade voor een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning, zijnde een inrichting voor het houden en fokken van paarden en zoogkoeien, gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Wijnandsrade sectie B nrs. 394, 356, 364, 389, plaatselijk bekend Niethuizen 63 te Wijnandsrade.

De ontwerpbeschikking en andere terzake zijnde stukken liggen in het gemeentehuis, Deweverplein 1 te Nuth, ter inzage vanaf 9 november 2001 tot en met 7 december 2001, elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur en bovendien op donderdagavond van 16.00 tot 19.00 uur.Na 7 december 2001 tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, liggen de stukken elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur ter inzage.

Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking kunnen door eenieder vanaf 9 november 2001 tot en met 7 december 2001 schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Degene, die een schriftelijke bedenking inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Gedurende deze termijn kan op grond van artikel 3:25 van de Algemene Wet Bestuursrecht een ieder desgevraagd verzoeken tot een gedachtewisseling over het ontwerp van de beschikking.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie