Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mkb-ondernemers somberder over economie en eigen onderneming

Datum nieuwsfeit: 05-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

05-11-2001
Mkb-ondernemers somberder over economie en eigen onderneming MKB-Nederland constateert dat in oktober de verwachtingen van mkb-ondernemers over zowel de Nederlandse economie in totaliteit als voor de eigen onderneming aanzienlijk somberder zijn dan nog kort geleden werd gemeten. De verwachtingen zijn teruggevallen op de niveaus van voor 1995. Het geeft aan dat de onzekerheid onder het mkb snel aan het toenemen is en het zelfvertrouwen - dat de mkb-ondernemer van huis uit heeft - danig op de proef stelt. Voor een deel hangt dat samen met de gebeurtenissen van 11 september en de nasleep daarvan, waardoor in het algemeen de onzekerheid is toegenomen. Zo is het mkb een stuk negatiever gaan denken over de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Was een jaar geleden nagenoeg elke mkb-ondernemer positief over de ontwikkeling van de Nederlandse conjunctuur, nu is net iets meer dan de helft dat.

Prognoses 2002 negatief
Toch meent MKB-Nederland dat er meer aan de hand is dan alleen negatieve beeldvorming, want vanaf de zomer van 2001 hebben mkb-ondernemers hun verwachtingen voor omzet, orderpositie en winst sprongsgewijs naar beneden bijgesteld. Ondernemers merken dat er minder vraag is naar hun producten. Vooral de eerste prognoses voor 2002 zijn negatief.
Er zijn wel verschillen tussen de sectoren: consumentgerichte sectoren (horeca, nonfood detailhandel) zijn veelal minder negatief dan de sectoren die zich richten op de zakelijke markt (industrie, bouw, transport). Opvallend is verder dat de dienstverlening relatief somber is over de winstontwikkeling, terwijl deze sector zich altijd kenmerkte door een bovengemiddeld aantal optimisten. Het enige kleine lichtpuntje is dat het aantal exporteurs weer in de lift zit.

Werkgelegenheid
MKB-Nederland merkt dat een direct gevolg van het toegenomen pessimisme is dat de werkgelegenheidsgroei in een aanzienlijk lager tempo terecht is gekomen. De gerealiseerde werkgelegenheid tot en met het derde kwartaal dit jaar bedroeg 60.000 nieuwe banen. In 2002 komen er naar verwachting 50.000 nieuwe banen bij in het mkb en dat is een stuk lager dan de jaarlijkse banengroei van rond de 100.000 nieuwe banen waaraan het mkb gewend was. Ook het aantal openstaande vacatures laat een forse terugval zien. Momenteel hebben 55.000 mkb-bedrijven 94.000 openstaande vacatures en dat betekent dat de afgelopen maand het aantal openstaande vacatures met 45.000 (!) is verminderd.

Investeringen
MKB-Nederland constateert dat ook de investeringsbereidheid sterk aan het afnemen is. Ook de investeringen in de belangrijke categorie machines en uitrusting staan onder druk. Wanneer minder geïnvesteerd wordt, neemt het groeipotentieel van het mkb af en zal de concurrentiepositie in de toekomst verder verslechteren. In de Verenigde Staten worden investeringen toegankelijker gemaakt door de rente te verlagen zodat investeringen goedkoper worden. Daar we in Nederland niet zelf de rente kunnen verlagen, moet alles op alles worden gezet om de kredietverlening te vergemakkelijken (bijvoorbeeld via borgstellingskredieten).

CAO-afspraken
Door de snelle en scherpe afname van indicatoren als omzet, winst, investeringen e.d. bepleit MKB-Nederland dat een adempauze wordt ingelast t.a.v. cao-afspraken. De onzekere omstandigheden en de reeds opgelopen schade ten aanzien van te hoge arbeidskosten en de verslechterde concurrentiepositie nopen hiertoe. Via toepassing van resultaatafhankelijke beloningsvormen kunnen eind 2002, afhankelijk van de economische situatie in 2002, eenmalige bonussen aan de orde zijn. Eventuele koopkrachtverliezen kunnen worden gecompenseerd door een minder hoge vaststelling van de sociale premies dan nu gepland en door de overreserves uit de fondsen voor een deel richting werknemers te sluizen.
De Nipo-enquête bevestigt dat de economie behoefte heeft aan maatregelen die de internationale concurrentiepositie verbeteren, terwijl de binnenlandse bestedingen op peil moeten worden gehouden.

Nipo-onderzoek
MKB-Nederland laat elk kwartaal laat door het NIPO onderzoek doen naar de economische situatie bij haar achterban: het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. In het laatst gehouden onderzoek worden de NIPO-cijfers gepresenteerd van drie perioden: het tweede kwartaal 2001, het derde kwartaal 2001 en de maand oktober 2001. In totaal zijn in deze periode ongeveer 6000 mkb-ondernemers ondervraagd. Ook is ingezoomd op de cijfers van oktober 2001, omdat deze het meest recent zijn en projecties bevatten voor 2002.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie