Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Groot tekort aan praktiserende huisartsen

Datum nieuwsfeit: 05-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CLUB VAN 100 VAN HUISARTSEN

De huisarts verdwijnt

Vianen, maandag 5 november 2001 - Verontruste huisartsen, verenigd in de .Club van 100. hebben, op 3 november jl. in een bijeenkomst te Vianen, nogmaals en met grote nadruk hun ernstige bezorgd-heid uitgesproken over het almaar toenemende tekort aan praktiserende huisartsen.

In dit verband werd oa. stilgestaan bij de vestigingsproblematiek van
huisartsen in Den Haag waar een snel groeiend tekort aan huisartsen bestaat.

Het baart de Club van 100 grote zorgen dat steeds meer oudere huisartsen
vervroegd uittreden wegens de hoge werkdruk omdat het huisartsenvak uitsluitend de verantwoording kent voor 7x24uurs-zorg. Voor hen vormen de
(niet gehonoreer-de) avond-/nacht- en weekenddiensten een zeer grote belasting, zelfs als deze in een groter verband worden gedaan.

Tot overmaat van ramp is de toekomst in het huisartsenvak zo onzeker en
zijn de financiële randvoorwaarden zo slecht, dat jonge huisartsen zich
bijna niet meer (kun-nen) vestigen.

De Club van 100, functionerend binnen de LHV-beroepsorganisatie, maakt
zich onder meer boos over het feit dat blijkbaar niemand de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het ontstaan en de oplossing van de
al enige tijd zichtbaar geworden problemen, hoewel de LHV reeds geruime tijd
hiervoor keer op keer politieke aan-dacht heeft gevraagd.

Toch kunnen alleen de overheid en de politieke partijen beschouwd worden
als de uiteindelijke verantwoordelijken. Door hen werd meer dan 10 jaar geen
acht gesla-gen op de duidelijke geluiden van de LHV over het aankomende
tekort aan huis-artsen. Er was slechts oog voor financiële tekorten. De roep
om het tij te keren wordt nu aarzelend beantwoord. Voor de komende verkiezingen zal de Minister en met haar de Tweede Kamer, kleur moeten
bekennen aan de patiënten, hun kiezers: mogen die zelf bepalen meer geld aan
de zorg te besteden of blijft de overheid huis-

artsen en zorgverzekeraars beknotten op de budgetten die nodig zijn voor
goede zorg? De Club van 100 is er een groot voorstander van dat artsen en
zorgverze-keraars de roep om meer geld voor verantwoorde zorg, gezamenlijk
uitdragen naar de politiek.

De Club van 100 heeft bijzonder veel waardering voor de enorme inspanningen die achterblijvende huisartsen zich getroosten om patiënten,
uit leegstaande praktijken, zo goed en zo kwaad als het gaat nog zorg te
leveren, maar wijst erop dat het op zich nemen van dergelijke noodzorg, niet
bijdraagt aan een structurele oplossing van de problemen. Door een voorspelbaar domino-effect, kunnen deze problemen eer-der nog vergroot
worden.

De Club van 100 roept de eindverantwoordelijken voor de levering van huisartsen-zorg op, hun verantwoordelijkheid te nemen en de problemen nu bij
de wortel aan te pakken.

De Minister wordt daarbij dringend verzocht te stoppen met haar beweringen
en suggesties dat de problemen m.b.t. de continuïteit van huisartsenzorg,
door haar krachtig zouden zijn of worden aangepakt. Haar wordt met klem
geadviseerd op korte termijn structureel gelden vrij te maken voor de
financiering van de huisartsen-zorg.

Voor de Club van 100 is het niet acceptabel dat de zwaksten in de samenleving, van wie de gezondheidstoestand nu al achter blijft, de eerste
slachtoffers zijn van het door de overheid gevoerde beleid.

De Club van 100 spoort de zorgverzekeraars aan om de extra gelden ter
beschik-king te stellen die onontbeerlijk zijn om de huisartsen te honoreren
en in staat te stellen de van hen verlangde continue zorg te
organiseren en te leveren, zolang de overheid de financiering niet beschikbaar stelt.

De Club van 100 roept de zorgverzekeraars op gezamenlijk op te trekken om
de overheid en de politiek te dwingen de problematiek rond de continuïteit
van huis-artsenzorg nu serieus ter hand te nemen.

Daarnaast adviseert de Club van 100 het NPCF om zich als nationale patiënten-belangenorganisatie, actiever op te stellen en zich meer rekenschap te geven van wat het voor de patiënt concreet betekent, geen
huisarts meer te hebben. In dit kader heeft het geen zin de huisarts als
doel van kritiek te beschouwen daar die immers voor de mogelijkheden van
goede zorgverlening volledig afhankelijk is van het bud-getaire kader van de
overheid. Een passend honorarium voor het leveren van 24-uurs-zorg is
daarbij volgens de Club van 100, een absolute voorwaarde.

De Club van 100 doet tenslotte een dringend beroep op alle huisartsen in
Neder-land, om per 1 januari 2002 geen contracten van zorgverzekeraars te
accepteren die geen uitzicht bieden op een structurele opossing van de
problemen, zoals de grote uitstroom van huisartsen en de vrijwel opdrogende
instroom van nieuwe praktijk-vestigingen.

Immers, beter geen contract dan een slecht contract!!.

Voor meer informatie over het manifest van de Club van 100 is te verkrijgen via www.huisartsvandaag.nl

---

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie