Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

WAO-discussie laat kansen liggen

Datum nieuwsfeit: 05-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CAW

WAO-discussie laat kansen liggen

PERSBERICHT

Hoofddorp, 3 november 2001

WAO-discussie laat kansen liggen

De discussie rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid concentreert zich sinds jaar en dag op het verzekeringsstelsel. De vooronderstelling dat wijzigingen in dit stelsel 'vanzelf'leiden tot oplossing van de problemen die individuele werkgevers en werknemers bij (dreigende) ziekte ervaren, wordt echter door de praktijk hardnekkig gelogenstraft. Door de discussie steeds weer te voeren vanuit de macro-problematiek (hoe voorkomen we een miljoen WAO-ers?), is de kans groot dat we blijven steken in 'het verhangen van bordjes'. De discussie moet juist gevoerd worden vanuit de micro-problematiek (hoe voorkomen we de eerste WAO-er?). Alleen positieve en inspirerende resultaten op micro-niveau kunnen een blijvende omslag in denken en doen bewerkstelligen. Deze visie van de Commissie Arbeidsgehandicapten en Werk (CAW), onder voorzitterschap van Anton Westerlaken, staat in een notitie die vandaag verzonden is aan alle partijen die betrokken zijn bij de discussie over de veranderingen binnen de WAO, zoals de SER, het kabinet en de Tweede Kamer. De visie van de CAW is mede geformuleerd op basis van discussiebijeenkomsten met sleutelfiguren op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt.

Als belangrijke oorzaken van het toenemend aantal arbeidsongeschikten, signaleert de commissie o.a.:

- werknemers, werkgevers en leidinggevenden krijgen slechts incidenteel en niet voortdurend met langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te maken. Hierdoor wisselt het besef van het risico dat zij in deze lopen en van de eigen verantwoordelijkheid hierbij;

- gebrek aan kennis van de wettelijke regelingen, eigen rechten en plichten op die momenten dat die kennis juist paraat moet zijn;
- het ontbreken van onafhankelijke personen binnen of buiten het bedrijf om problemen met betrekking tot de werksituatie tijdig te bespreken, waardoor problemen (kunnen) escaleren;
- het confrontatie-mijdend 'met rust laten' in de eerste ziekteperiode, waardoor werknemers en werkgevers van elkaar vervreemden en er extra drempels worden opgeworpen die de terugkeer belemmeren;

- een te sterke top down aanpak waardoor de menselijke aanpak uit het oog wordt verloren;

- beperkte kennis bij werknemers van het ziekteverzuimbeleid en het verzuim- en arbeidsongeschiktheidspercentage van het bedrijf waar ze (gaan) werken;

Voorlichting en maatschappelijk debat

De commissie signaleert een groeiende behoefte aan een algemeen voorlichtingsportaal waar individuele werkgevers en werknemers - op het moment dat zij daar ook daadwerkelijk behoefte aan hebben - vraaggstuurde informatie kunnen vinden en goede voorbeelden van hoe andere bedrijven en/of werknemers vergelijkbare problemen hebben opgelost. Daarnaast bepleit de commissie een indringend maatschappelijk debat over de denk- en werkwijze van alle betrokkenen ten aanzien van ziekteverzuim en reïntegratie en ieders eigen verantwoordelijkheid in deze, met als doel een
mentaliteitsveranderling te bewerkstelligen. Dit debat moet leiden tot concrete oplossingen voor het toenemend aantal arbeidsongeschikten. In haar notitie werkt de commissie dit verder uit.

De Commissie Arbeidsgehandicapten en Werk is opgericht door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het gedachtegoed van de Nationale Commissie Chronisch Zieken op het gebied van de arbeidsmarktpositie van mensen met gezondheidsproblemen verder uit te werken en te implementeren. In de commissie zitten vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, cli-entenorganisaties, verzekeraars, Arbo-diensten, uitvoeringsinstellingen en de wetenschap.

Noot voor de pers

Voor meer informatie: Wouter van Ginkel, secretaris van de CAW, tel.
023 5549502 of Mayke van Keep, tel. 06 20489757. De notitie is ook te downloaden van www.kroonophetwerk.nl.


05 nov 01 14:41

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie