Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

LLTB zet stappen in zoektocht naar omgevingsbeheer

Datum nieuwsfeit: 06-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: LEI
Zoek soortgelijke berichten
LEI

persbericht / nr. 1669

6-november-2001

LLTB zet stappen in zoektocht naar omgevingsbeheer

Om de maatschappelijke acceptatie van de landbouw te vergroten en zijn economische kracht te versterken, moeten nieuwe concepten worden ontwikkeld voor het beheer van de omgeving door landbouwbedrijven. Het 'bedrijfs- en omgevingscertificaat' van de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) is zo'n concept, waarin wordt geprobeerd de agrarische bedrijfsvoering en het beheer van de omgeving in één systeem onder te brengen. De LLTB heeft samen met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een onderzoek laten uitvoeren naar de bruikbaarheid van dit concept. Hoewel er bezwaren kleven aan de oorspronkelijke opzet, is met het concept wel een goede stap gezet in de vermarkting van natuur en landschap richting de overheid. Het concept zou hierop verder moeten worden toegespitst. Voor het rechtstreeks aan de consument vermarkten van 'ruimtelijke kwaliteit' is het certificaat geen geschikt middel. Certificering is alleen zinvol als er een herkenbaar en verkoopbaar product is, en dat is bij agrarisch omgevingsbeheer nog niet het geval.

De LLTB heeft in haar toekomstvisie 'Limburgs Land-goed' onder meer voorgesteld een 'bedrijfsomgevingscertificaat' (BOC) in te voeren. Dit moet functioneren als een kwaliteitskeur naar de overheid voor een hoogwaardig beheer van de omgeving door landbouwbedrijven. Het instrument zou ook moeten bijdragen aan de maatschappelijke acceptatie van de sector en aan een versterking van haar economische positie. In de oorspronkelijke opzet zou het bovendien functioneren als marketing-instrument richting consument.

Uit het onderzoek van het LEI komt naar voren dat hiermee wel erg veel eisen aan één instrument worden gesteld. Het zou gelijktijdig publieke en private doelen moeten dienen. Veranderingsmechanismen werken in het publieke domein echter anders dan in het private domein.

Om maatschappelijke acceptatie door middel van omgevingsbeheer terug te winnen, moet de agrarische sector eerst beter zicht krijgen op wat de samenleving voor ogen heeft bij een doelstelling als 'versterking van ruimtelijke kwaliteit'. Vervolgens zal de kloof tussen maatschappelijke wensen en agrarische praktijk op dit vlak moeten worden verkleind. Belangrijk daarvoor is dat de sector helder verslag doet van haar activiteiten, en voortdurend een open dialoog voert met de betrokkenen in de maatschappij en met overheden.

Die weg biedt goede kansen voor verdere professionalisering van het omgevingsbeheer en voor vruchtbare coalities tussen de partijen die daarbij zijn betrokken. Het LEI beveelt daarbij wel aan om de kosten en baten van de ontwikkeling van nieuw instrumentarium steeds te vergelijken met de mogelijkheden van bestaande instrumenten.
---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie