Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toekomst van het water in Breda in 2030

Datum nieuwsfeit: 06-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

06-11-2001

Toekomst van het water in Breda in 2030

Gemeente Breda

De vier waterpartners in Breda hebben het Ontwerp Waterplan Breda in 2030 vrijgegeven voor consultatie. Deze waterpartners zijn: de gemeente Breda, het Hoogheemraadschap van West-Brabant, Waterschap Mark en Weerijs en Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant. Tot 5 december kan iedereen een reactie geven op de wijze waarop deze partners een duurzaam, gezond en veerkrachtig watersysteem binnen het gemeentelijk grondgebied van Breda willen bereiken en handhaven en een daarop afgestemd water- en landgebruik binnen de waterketen. Op 15 november, van 20.00 tot 22.00 uur is er een presentatie tijdens de consultatiebijeenkomst over het waterplan in De Nieuwe Veste aan de Molenstraat 6 in Breda.

Water staat sinds een aantal jaren in grote publieke en politieke belangstelling. Water kent veel facetten; drinkwater, wateroverlast door teveel neerslag of hoge rivierafvoeren, zwemwater, grondwater, verdroging en waternatuur zijn hiervan maar enkele voorbeelden. Om alle facetten van het water op een juiste manier te beheren en vorm te geven binnen het gemeentelijk grondgebied van Breda vier waterpartners actief: gemeente Breda, Hoogheemraadschap van West-Brabant, Waterschap Mark een Weerijs en de N.V. Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant.

Streefbeelden
Om een duurzaam, gezond en veerkrachtig watersysteem te bereiken hebben de partners streefbeelden geformuleerd. De streefbeelden geven een ideaalbeeld van de situatie van waar naar toe zal worden gewerkt. Vervolgens zijn deze streefbeelden samen met maatregelen om deze te bereiken gegroepeerd naar vier integrale themas: Landgoederen in beek- en rivierdalen, Water in de wijk, Waterknooppunt Breda en Waterpartners.

Het thema Landgoederen in beek- en rivierdalen gaat in op de relatie tussen water en een mooie natuurlijke omgeving. Het streven is om in 2030 de beken weer een natuurlijke loop te laten hebben. De oevers zijn zo ingericht dat tijdelijke hoogwaters via natuurlijke processen worden opgevangen. Het water is simpel gezegd weer schoon. De beekdalen vormen zo belangrijke ecologische dragers, maar hebben ook een duidelijke recreatieve functie voor de inwoners van Breda. Ook de relatie tussen water en cultuurhistorie is in ere hersteld. In 2002 wordt onder meer gewerkt aan de herinrichting van de Markoevers tussen Breda en Terheijden en aan de uitvoering van het Masterplan voor de Lage Vugtpolder voor de reconstructie van het verdedigingswerk Strikberg.

Van de vier integrale thema's heeft "water in de wijk" het meest te maken met de directe leefomgeving. Het streven is in 2030 water in de woonomgeving van een goede kwaliteit door zoveel mogelijk riooloverstorten te saneren en geen bestrijdingsmiddelen of uitlogende materialen meer te gebruiken. Het water in de wijk heeft een duidelijk positieve invloed op de belevingswaarde. Schoon drinkwater wordt alleen nog gebruikt voor drinkwater, water in de voedingsindustrie en andere hoogwaardige toepassingen.
In 2002 gaat men verder met een groot waterbesparingsproject op het industriegebied Krogten.

Breda ligt in het watersysteem op het samenvloeiingspunt van diverse beekstelsels. Het is een uniek waterknooppunt. Het streven is om in 2030 door hermeandering en het inrichten van overstromingsvlakken de afvoerpieken in de beeklopen en op de rivier de Mark te verlagen. Kans op overlast bij aanhoudende regenval is dan flink verkleind. De bewoners van Breda zijn dan ook in 2030 goed op de hoogte van de waardevolle karakteristieken van het watersysteem. Belangrijke projecten in 2002 zijn de herinrichting van de Mark bij Bieberg en het creëren van waterberging in de stad (waterakkers, spoorzone en Bavelse Leij). Ook zijn er werkzaamheden voor de aanleg van een vierde bergboezem langs de Mark in de Haagse Beemden.

Het thema "waterpartners" betreft de organisatie van het waterbeheer. Het streven is om de kennis over het watersysteem geheel compleet te hebben in 2030. Dit vormt de basis voor ruimtelijke planvorming. De afstemming van beheer en onderhoud is optimaal door een gezamenlijk informatiesysteem.
De voorbereidingen voor een informatiesysteem voor optimale afstemming van beheer en onderhoud beginnen al in 2002.

Uitvoeringsprogramma
Het Waterplan Breda bevat verder een uitgebreide beschrijving van het watersysteem en het waterbeleid. Tevens is een overzicht van alle geplande projecten van de verschillende waterpartners bijgevoegd. De waterpartners stellen vanaf 2003 jaarlijks samen een uitvoeringsprogramma af om de werkzaamheden en de beschikbare financiën goed op elkaar af te stemmen. Afhankelijk van de situatie van dat moment bevat dit programma de uit te voeren projecten voor dat jaar.

Zie ook: Ontwerp Waterplan
U kunt on-line reageren op het ontwerp Waterplan

Zie ook: Waterkrant

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie