Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Groningen zet gezondheidsbeleid op politieke agenda

Datum nieuwsfeit: 06-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen

25
OKT
09.57

Persbericht

Gemeente zet gezondheidsbeleid op politieke agenda 23-10-2001

De raadscommissie Milieu, Openbare werken en Zorgbeleid (MOZ) wordt uitgedaagd om de politieke prioriteiten te bepalen in het gemeentelijk volksgezondheidsbeleid. Op 6 november legt wethouder Paas aan de raadscommissie strategische keuzes voor op het gebied van gezonde wijken en gezond gedrag. Het is aan raadsleden om te bepalen welke Groninger volksgezondheidsproblemen ze met voorrang willen aanpakken.

De keuzes op het gebied van de volksgezondheid worden niet alleen in Den Haag gemaakt, maar voor een belangrijk deel ook op lokaal niveau. Elke gemeente in Nederland moet uiterlijk in 2003 haar gezondheidsbeleid hebben geformuleerd. Groningen is hiermee een van de eerste. De discussie met maatschappelijke organisaties is in volle gang. Nu is de raadscommissie aan zet. Sleutelwoord hierbij is maatschappelijk rendement: met de beschikbare middelen zorgen voor een maximaal effect op de volksgezondheid. Het kiezen gebeurt op een gestructureerde manier: aan de hand van een 'meetlat'. Bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid werkt de gemeente nauw samen met een groot aantal partners in het veld.

Brede discussie
De uitgangspunten voor het beleid staan in de nota Gezonder Zorgen, die in februari in de gemeenteraad is besproken. Hierna is op zeer brede schaal gediscussieerd over het gezondheidsbeleid in Groningen. Hierbij waren niet alleen gemeentelijke diensten betrokken (GGD, Milieudienst, Onderwijs Cultuur Sport Welzijn, Sociale Zaken en Werk, en Ruimtelijke Ordening), maar ook deskundigen van veel andere organisaties die zich bezighouden met gezondheidszorg of die daar een raakvlak mee hebben. Zo is gesproken met onder meer Thuiszorg, Ambulante Verslavingszorg, Geestelijke gezondheidszorg, Jeugdzorg, huisartsen, scholen, politie en het Openbaar Ministerie. Door de vele raakvlakken is de openbare gezondheidszorg bij uitstek een beleidsterrein dat vraagt om een integrale aanpak, niet alleen bij het maken van plannen maar ook tijdens de uitvoering.

Drie thema's
Het gebied van de openbare gezondheidszorg is verdeeld in drie thema's: Gezonde wijk, Versterking gezond gedrag en Kwetsbare groepen. In de MOZ-vergadering van dinsdag 6 november komen de eerste twee thema's aan de orde. Het onderwerp Kwetsbare groepen wordt besproken in de raadscommissie van donderdag 6 december. Vervolgens staat in januari 2002 het gehele pakket maatregelen op de agenda van de gemeenteraad.

Meetlat
De openbare gezondheidszorg omvat veel terreinen. Terreinen die niet allemaal tegelijk aangepakt kunnen worden. Daarom zijn keuzes nodig: waar steken we als gemeente plus partners de komende jaren wel tijd en geld in, en waarin niet? Belangrijke vraag daarbij is welke activiteiten het meeste maatschappelijk rendement opleveren. Deze vragen maken deel uit van de 'meetlat' oftewel het toetsingsmodel dat helpt bij het maken van keuzes.
De drie discussiegroepen hebben de afgelopen maanden een breed scala aan onderwerpen die met gezondheidszorg te maken hebben, 'langs de meetlat gelegd'. Een flink aantal problemen dat niet of onvoldoende beïnvloedbaar bleek door de gemeente, zijn daarbij van de groslijst verdwenen. Hetzelfde geldt voor werkwijzen die onvoldoende effect opleveren. De overgebleven thema's leggen B&W nu voor aan de raadscommissie. Na de besluitvorming in de commissie zullen de drie werkgroepen de gekozen onderwerpen concreet uitwerken: wie gaat wanneer en waar 'wat' doen en wat mag het kosten? Als de gemeenteraad hiermee akkoord gaat kunnen de gemeente en haar partners aan de slag.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie