Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare besluitenlijst vergadering GS Limburg

Datum nieuwsfeit: 06-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 6 november 2001

Onderwerp

Besluit


1.


Bestuurlijk overleg Provincie - gemeente Echt

Informatie: B. Van Sloun, afdeling Economische Infrastructuur en Toerisme

tel. (043) 389 73 04

e-mail:
(hfm.van.sloun@prvlimburg.nl)

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Echt en het college van Gedeputeerde Staten zullen bestuurlijk overleg hebben over de samenwerking tussen de gemeente en de Provincie bij de uitvoering van een aantal projecten in de de komende jaren. Ter voorbereiding van dit bestuurlijk overleg is ambtelijk een notitie voorbereid. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met deze notitie.


2.


De toezichtsvorm voor de begroting 2002 van de gemeenschappelijke regelingen

Informatie: V. Kruithof, afdeling Gemeentefinanciën

tel. (043) 389 75 48

e-mail:
(vjcm.kruithof@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben aan de hand van de naleving van de inzendtermijnen voor de jaarrekening 2000 en de begroting 2002 bepaald welke gemeenschappelijke regelingen voor repressief toezicht op hun begroting 2002 in aanmerking komen en welke vanwege termijnoverschrijding met hun begroting 2002 onder preventief toezicht vallen.


3.

Circulaire provinciefonds van september 2001

Informatie: P.A. Jacobs, afdeling Financieel Beleid

tel. (043) 389 71 76

e-mail:
(pa.jacobs@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de circulaire provinciefonds van september 2001 voor kennisgeving aangenomen en Provinciale Staten van de inhoud ervan in kennis gesteld.De bijbehorende voorstellen tot wijziging van de provinciale begroting 2001 en de meerjarenbegroting 2002-2005 hebben zij ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten.


4.

MER POL-aanvulling

Startnotitie bedrijventerreinen

Informatie: R. Ubachs, afdeling Ruimtelijke Inrichting Zuid

tel. (043) 389 74 64

e-mail:
(rge.ubachs@prvlimburg.nl)

Op 6 november 2001 hebben Gedeputeerde Staten de Startnotitie MER voor de POL-aanvulling bedrijventerreinen Zuid-Limburg vastgesteld. Dit is het begin van de MER-procedure ter onderbouwing van de besluitvorming van de genoemde POL-aanvulling. Bij de vaststelling van het POL hebben Provinciale Staten hiertoe besloten, omdat in het POL geen keuze is gemaakt voor de situering van 175 ha bedrijventerreinen. In het MER zullen de milieueffecten in beeld worden gebracht voor de in het POL genoemde potentiële locaties: MAA-Oost (Beek, Meerssen), Panneslager (Eijsden) en het Hendrik-terrein (Brunssum). In de Startnotitie is aangegeven welke combinatie-alternatieven onderzocht zullen worden. In de bekendmaking is de procedure aangegeven.


5.

Subsidieverordening plattelandsontwikkeling provincie Limburg

Informatie: T. Alsters, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 75 26

e-mail:
(tfa.alsters@prvlimburg.nl)

De Subsidieverordening plattelands-ontwikkeling provincie Limburg geeft het toetsingskader voor provinciale subsidies voor activiteiten op het gebied van plattelandsontwikkeling als beschreven in bijlage 2 van het Plattelandsontwikkelings- plan Nederland (POP). Een deel van de subsidie wordt betaald door de Europese Unie (EU). De verordening is een uitwerking van de voorwaarden die de EU aan deze subsidieverlening stelt. Provinciale Staten wordt voorgesteld de verordening vast te stellen.


6.

Sluiten van een overeenkomst met NITG/TNO over de verwerking van de gegevens uit het provinciale grondwatermeetnet

Informatie: P van Kerkvoort, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel (043) 389 76 30

e-mail:
(pp.van.kerkvoort@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het aangaan van een overeenkomst met NITG/TNO over van de verwerking van de gegevens uit het provinciale grondwatermeetnet.


7.

Vragen ex. art. 21 RvO van de heer G.P. Timmermans (PNL)

Informatie: G. Hagen, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 74 64

e-mail:
(gmp.hagen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden van de heer Timmermans (PNL) over Europese regelgeving en luchtkwaliteit rond A74 vastgesteld.


8.

Ontwerpbeschikking Grondwaterwet voor de WML voor winplaats Herkenbosch

Informatie: E. Haesen, afdeling Vergunningen

tel (043) 389 76 85

e-mail:
(eadp.haesen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten een ontwerpvergunning voor de WML voor winplaats Herkenbosch vast te stellen. De bestaande vergunningstermijn voor de onttrekking van maximaal 1,0 mln. m3/jaar zal met een jaar worden verlengd tot 1 januari 2003. Tevens zal deze ontwerpbeschikking om advies aan de PCOL, de provinciale adviescommissie voor omgevings- vraagstukken, worden voorgelegd.


9.

Limburgs Sportgala 2001

Informatie: E. Burg, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel (043) 389 73 16

e-mail:
(elm.burg@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de definitieve opzet en begroting van het Limburgse Sportgala op 8 december aanstaande en hiervoor een aanvullende bijdrage van 10.958,79 (f 24.150,00) aan Symbiose toegekend.


10.

Ontwerpbeschikking Grondwaterwet aan de WML voor winplaats Graafschap Hornelaan te Weert

Informatie: E. Haesen, afdeling Vergunningen

tel (043) 389 76 85

e-mail:
(eadp.haesen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten een ontwerpbeschikking vast te stellen voor WML, winplaats Graafschap Hornelaan. De ontwerpbeschikking houdt in de uitbreiding van de winning uit wvp 2 en 3 van 2,0 mln. m3/jaar tot 2,9 mln. m3/jaar, het intrekken van vergunning voor de winning van 3,5 mln. m3/jaar uit wvp 1 en vanaf 1 januari 2002 de beperking van de onttrekking van Graafschap Hornelaan en Ospel samen tot 4,0 mln. m3/jaar. Tevens zal de ontwerpbeschikking om advies aan de PCOL, de provinciale adviescommissie voor omgevings- vraagstukken Limburg, worden voorgelegd.


11.

Vaststellen van een ontwerpbeschikking Grondwaterwet voor de WML voor winplaats Herten

Informatie: E. Haesen, afdeling Vergunningen

tel (043) 389 76 85

e-mail:
(eadp.haesen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten een ontwerpbeschikking voor de WML voor winplaats Herten vast te stellen. De bestaande vergunningstermijn voor de ondiepe onttrekking van maximaal 1,5 mln. m3/jaar zal met een jaar worden verlengd tot 1 januari 2003. De vergunning voor de diepe onttrekking en de ASR-proef worden niet gewijzigd. Tevens zal deze ontwerpbeschikking om advies aan de PCO worden voorgelegd.


12.

Bekrachtiging van het Masterplan Venlo en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma

Informatie: A. Schins afdeling Mobiliteit

tel. (043) 389 75 90

e-mail:
(apr.schins@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de managementrapportage van het Masterplan Venlo vastgesteld. Daarmee is de planvormingsfase van Masterplan formeel afgerond en wordt een formeel aanvang gemaakt met de uitvoering van de daarin opgenomen sleutelprojecten.


13.

Voorlopig eindplan Grensmaas

Informatie: G. Hermans, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 42

e-mail:
(gjp.hermans@prvlimburg.nl)


1. Gedeputeerde Staten hebben besloten het voorlopig eindplan Grensmaas vast te stellen.


2. Gedeputeerde Staten sturen de bewoners van het Grensmaasgebied.

3. Gedeputeerde Staten hebben besloten het werkbudget uit te breiden.

14.

Uitwerking PS-motie Vitaliteitsfonds

Informatie: J. van der Meer, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 61

e-mail:
(jam.van.der.meer@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben invulling gegeven aan de PS-motie inzake het instellen van een vitaliteitsfonds via het opstarten van drie pliots in 2002. Zij hebben daartoe 815.000,00 1.8 miljoen gulden gereserveerd. Gemeenten worden binnenkort verzocht om projectvoorstellen in te dienen.


15.

Subsidiebeschikking ten behoeve van de internationale groencompetitie "Entente Florale 2001

Informatie: mw. M. Burger, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 74 90

e-mail:
(mi.burger@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Saten van Limburg hebben besloten een subsidie te verlenen van maximaal 34.033,52 ( 75.000,00) aan de gemeente Sittard-Geleen voor deelname aan de competitie "Entente Florale International 2001", waarmee die gemeente een belangrijke impuls geeft aan het groen in en buiten de stad en daarmee aan de versterking van de relatie Stad-Platteland.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 9-11-2001 12:06

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...