Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Derde Kwartaalcijfers Uni-Invest N.V.

Datum nieuwsfeit: 06-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Uni-Invest
Zoek soortgelijke berichten
Uni-Invest


3e Kwartaalcijfers Uni-Invest N.V.

Uni-Invest N.V., een sedert 1924 aan Euronext Amsterdam genoteerd beleggingsfonds, maakt haar 3e kwartaalcijfers over het boekjaar 2001 bekend (zie ook bijlage).

Belangrijkste punten:
? Het directe beleggingsresultaat over de eerste drie kwartalen 2001 bedraagt Euro 58,2 miljoen, 5,6 % hoger dan het directe beleggingsresultaat na belastingen over dezelfde periode in 2000 (Euro 55,1 miljoen).
? Het directe beleggingsresultaat per aandeel van Euro 0,94 komt overeen met het directe beleggingsresultaat over dezelfde periode in 2000 (Euro 0,94).
? Het belegd vermogen van Uni-Invest N.V. bedraagt per 30 september 2001 Euro 1,80 miljard, een toename van 15% ten opzichte van jaareinde 2000. ? Het eigen vermogen, na aftrek van het contante deel van het interim dividend, nam ten opzichte van 31 december 2000 toe van Euro 773 miljoen tot Euro 842 miljoen, een stijging van 8,9%. Het eigen vermogen bedraagt momenteel ruim 46% van het balanstotaal.
? De huuropbrengsten in het derde kwartaal 2001 zijn ten opzichte van het tweede kwartaal 2001 met 6,3% gestegen, een gevolg van gerealiseerde aankopen, indexeringen en gerealiseerde huurverhogingen.

Toekomstverwachtingen
In mei 2001 werd melding gemaakt van de tijdelijke afwezigheid van de heer R. Homburg vanwege gezondheidsredenen. De verwachting is dat de heer Homburg begin 2002 zodanig hersteld is dat hij zijn functie weer volledig op zich kan nemen. Tot die tijd zal de heer drs. J.R. Stolle met steun van de Raad van Commissarissen de directie blijven voeren.

De directie van Uni-Invest N.V. blijft positief over de toekomst. De kantorenportefeuille van Uni-Invest kent een relatief lage verhuurprijs per vierkante meter. Ook in de huidige marktomstandigheden zijn deze ruimten aantrekkelijk. Het huurdersverloop in de kantorenportefeuille is dan ook laag, waarbij voor de toekomst geen toename van dit verloop wordt verwacht.
De winkelportefeuille van Uni-Invest is stabiel. Voor het grootste deel bestaat deze portefeuille uit kleinere winkels die bij eventueel optredende leegstand weer snel verhuurd kunnen worden. De bedrijfsruimteportefueille van Uni-Invest is eveneens stabiel. Deze objecten kennen veelal een lagere verhuurprijs per vierkante meter en langjarige huurcontracten.
De bezettingsgraad blijft op een niveau van circa 96,5% (inclusief huurgaranties). De rente blijft op een laag niveau, voor het komende jaar zal de hogere inflatie (verwacht circa 4,5% voor dit jaar) worden vertaald in hogere indexeringen van de brutohuur. Deze factoren zullen bij een gelijkblijvende leegstand resulteren in een groei van het resultaat. Op grond van de nog steeds conservatieve waardering van haar portefeuille verwacht Uni-Invest N.V. bij te realiseren verkopen aantrekkelijke boekwinsten te kunnen behalen.

Uni-Invest N.V. heeft gedurende de eerste drie kwartalen haar portefeuille nog niet geherwaardeerd, in tegenstelling tot de vergelijkbare periode vorig jaar. Op jaareinde zal op basis van in- en externe taxaties een herwaardering van de portefeuille plaatsvinden. Dit zal naar verwachting een positief resultaat opleveren. Verder bestaat het voornemen om nog dit jaar voor circa Euro 50 miljoen aan vastgoed af te stoten. Deze verkopen zullen voornamelijk betrekking hebben op kantorenobjecten.

Momenteel beraadt de vennootschap zich over haar verdere toekomst. In de nabije toekomst verwacht Uni-Invest N.V. een periode van fusies en overnames in de vastgoedsector gezien de huidige onderwaardering van de diverse fondsen. Investeren in vastgoed op de directe markt is, mede door deze onderwaardering, nog steeds aanmerkelijk duurder dan investeren in vastgoed via de diverse vastgoedfondsen.
Thans heroverweegt Uni-Invest N.V. haar dividendbeleid op grond van de gewijzigde omstandigheden.

Toelichting op de resultaten
De bruto-huuropbrengsten tot en met het 3e kwartaal 2001 bedroegen Euro 104,6 miljoen, en komen daarmee vrijwel overeen met die van dezelfde periode in 2000. In het halfjaarbericht 2001 werd nog een lagere bruto-huuropbrengst gemeld door een gemiddeld kleinere vastgoedportefeuille. De in het derde kwartaal sterk gestegen huuropbrengsten ten opzichte van het tweede kwartaal (6,3%) zijn een gevolg van gerealiseerde aankopen, indexeringen en gerealiseerde huurverhogingen.

De exploitatiekosten over de eerste drie kwartalen bedroegen 8,82% van de bruto-huuropbrengsten, een fractionele daling vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
De overige beleggingsopbrengsten van ruim Euro 5,4 miljoen hebben betrekking op opbrengsten uit deelnemingen en rentebaten als gevolg van de activiteiten van Uni-Invest Financial Engineering. In het afgelopen kwartaal verkocht Uni-Invest N.V. haar 80%-belang in Uni-Invest Canada N.V. De bij deze verkoop behaalde boekwinst van circa Euro 0,9 miljoen (ruim 19%) is opgenomen in de overige beleggingsopbrengsten. Gedurende de eerste drie kwartalen heeft Uni-Invest N.V. een aantal objecten uit haar portefeuille verkocht met een gezamenlijke boekwaarde van Euro 16,0 miljoen Op de verkopen van vastgoed werd een boekwinst (=gerealiseerde waardeveranderingen) gerealiseerd van Euro 2,1 miljoen (13,1%). De niet-gerealiseerde waardeveranderingen van Euro 2,3 miljoen hebben betrekking op herwaardering van een beperkt aantal objecten uit de vastgoedportefeuille en op koersresultaten.
De huidige waardering van de portefeuille van 11,15 maal de brutohuur is in vergelijking met de gangbare praktijk conservatief.

Toelichting op de Balans
De vastgoedportefeuille groeide ten opzichte van 31 december 2000 door aankoop van diverse objecten tot Euro 1,74 miljard (14,0%). Per 30 september 2001 bedragen de jaarlijkse huuropbrengsten van deze portefeuille bij een volledige bezetting ruim Euro 156 miljoen. De bezettingsgraad van de onroerend goedportefeuille bleef ongeveer gelijk aan het niveau van 2000. De beleggingen in aandelen en de financiële beleggingen, voor een totaalbedrag van Euro 55,7 miljoen, betreffen de deelname in Homburg Invest Inc., Probus Estates Plc. enkele uitgegeven leningen en Vastgoed Maatschap AKRONned VI.

Het eigen vermogen na aftrek van het contante deel van het interim dividend nam toe door toevoeging van het lopende resultaat na belastingen gedurende de eerste drie kwartalen en door uitgifte van aandelen. Op 30 september 2001 bedroeg het aantal geplaatste gewone aandelen Uni-Invest N.V. 65.002.217. De langlopende schulden namen ten opzichte van ultimo 2000 toe met Euro 139 miljoen als gevolg van nieuw aangetrokken leningen.

Gegevens per aandeel
De gegevens per aandeel zijn berekend over het gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Het directe beleggingsresultaat per aandeel (Euro 0,94) komt overeen met dat over de vergelijkbare periode over het jaar 2000. Het totale beleggingsresultaat per aandeel tot en met 30 september 2001 bedraagt Euro 1,01. Doordat er tot op heden slechts beperkt verkopen en herwaarderingen van vastgoedobjecten plaats vond, is het totale beleggingsresultaat lager dan in de eerste negen maanden van 2000. Voor het laatste kwartaal verwacht Uni-Invest nog objecten met boekwinst te kunnen verkopen. Tevens verwacht Uni-Invest voor een deel van de portefeuille herwaarderingen door te voeren.
De intrinsieke waarde per aandeel op 30 september 2001 (rekening houdend met uitkering van het interimdividend van Euro 0,70 per aandeel) bedraagt Euro 12,66.

Uni-Invest N.V. realiseert voor haar aandeelhouders een aantrekkelijk dividendrendement. Per 4 oktober 2001 is het interimdividend over het eerste halfjaar van 2001 (Euro 0,70 per aandeel) betaalbaar gesteld. Als gevolg van de per 1 januari 2001 ingevoerde wetswijzigingen is de belasting op dividenden voor Nederlands ingezetenen aanzienlijk verlaagd. Uni-Invest N.V. verwacht dan ook een toename van de interesse in beleggingsfondsen die een hoog dividend uitkeren.

Euronext N.V. heeft een herclassificatie voor de beursgenoteerde vastgoedfondsen doorgevoerd. Deze nieuwe classificatie stelt vastgoedfondsen in staat om in de belangrijke indices (Euronext 100 en Next 150) opgenomen te worden indien zij aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoen.
Uni-Invest N.V. verwacht aan de voorwaarden voor de Next 150 te voldoen en is overtuigd van de voordelen die een opname in Next 150 biedt.

Amsterdam, 6 november 2001

UNI-INVEST N.V. De Directie (voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de directie: 020-6077435)
Amsterdam, 6 november 2001

UNI-INVEST N.V.
De Directie

Voor informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de Directie van Uni-Invest: 020-607 7404

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...