Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen week 45 gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 06-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Eemnes
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 45
Wet Milieubeheer
Landinrichtingswet

Gemeenteberichten week 45
Ingekomen meldingen/aangevraagde bouwvergunningen
- Everserf 13, plaatsen dakkapel, ingekomen 22 oktober 2001.
- Fazantenhof 111, plaatsen dakkapel, ingekomen 24 oktober 2001.
- Meentweg 47, bouwen sauna,berging,techn.ruimte, ingekomen 25 oktober 2001.

- Molenweg 17, vergroten woning, ingekomen 25 oktober 2001.
- Oud Eemnesserweg 7, plaatsen pensionstal, ingekomen 26 oktober 2001.
Verleende toestemming/bouw- monumentenvergunningen
- Korte Maatsweg 2, vergroten loods, verzonden 29 oktober 2001.
- Goudhaver 2, plaatsen dakkapellen, verzonden 29 oktober 2001.
- Geerenweg 2b, bouwen potstal, verzonden 1 november 2001.
- Wakkerendijk 166, afdichten kelder, verzonden 29 oktober 2001.
- Nieuwe Maatsweg 3, vergroten ligboxenstal, verzonden op 1 november
- Fazantenhof 111, plaatsen dakkapel, verzonden op 1 november 2001.
- Noordersingel 4a, tijdelijk plaatsen verenigingsgebouw Deo et Arti, verzonden op 5 november 2001.
Kapvergunningen
Verleende kapvergunningen

- Laarderweg 140, een den.
Bestemmingsplannen

- Parklaan 2, vergroten woning.
bestemmingsplan. Deze bouwplannen liggen vanaf vrijdag 9 november 2001 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage bij de sector VROM.

Wet milieubeheer

Aanvragen milieuvergunningen

- Eikenlaan 2, een oprichtingsvergunning voor een melkvee- en paardenhouderij
(nr: WM01.1010).
Aanvrager: Maatschap W.M. en G.W.Staal.


- Eemweg 106, een revisievergunning voor een aannemersbedrijf in beton- en waterbouw en vijzeltechniek
(nr: WM01.1012).
Aanvrager: De Boer Baarn B.V.

Het voornemen is de gevraagde vergunningen te verlenen. Van de beschikkingen om deze vergunningen te verlenen zijn ontwerpen opgesteld. Tot vier weken na 9 november 2001 kunt u schriftelijk tegen een ontwerp van een beschikking bedenkingen inbrengen.

Uw bedenkingen richt u aan:
Burgemeester en wethouders van Eemnes,
p/a afdeling Milieu Gewest Eemland,
postbus 4000,
3800 EA Amersfoort.

In uw brief kunt u verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Binnen genoemde termijn kunt u ook vragen om een gedachtewisseling over een ontwerp van een beschikking en tot het mondeling inbrengen van uw bedenkingen daartegen. U kunt hiervoor telefonisch (033 - 4695300) een afspraak maken. Bij een gedachtewisseling wordt de vergunningaanvrager eveneens uitgenodigd.

Beschikking milieuvergunning

- Oud Eemnesserweg 7, een revisievergunning voor een paardenpension is verleend
(nr: WM01.1008).
Vergunninghouder: A. van Daatselaar.

Wijzigingen t.o.v. ontwerp: geen.
Tot zes weken na 9 november 2001 kunt u tegen een beschikking beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt beroep instellen als u bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp van een beschikking, als u bedenkingen heeft tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van een beschikking en als u als belanghebbende redelijkerwijs niet verweten kan worden geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van een beschikking.

Het beroepschrift zendt u aan:
Raad van State,
Afdeling Bestuursrechtspraak,
postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Als u beroep instelt, kunt u ook verzoeken om een voorlopige voorziening (bv. het schorsen van de beschikking). Het verzoek richt u aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op bovengenoemd adres.

Voor de behandeling van uw beroepschrift of uw verzoek wordt door de secretaris van de Raad van State griffierecht geheven. Na indiening van uw beroepschrift ontvangt u hiervoor een rekening. Een beschikking wordt pas van kracht nadat op het verzoek is beslist.

Melding (kleine) veranderingen ex artikel 8.19

- Meentweg 12, verandering: het wijzigen van de ligging van de machineopslag en ligboxenstal en het overdekken van de mestplaat (nr: WM01.1013).
Vergunninghouder: A. Overeem.

Aan de vergunninghouder is schriftelijk verklaart dat de gemelde veranderingen niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken en dat de veranderingen verder niet leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geen aanleiding geven tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Tot zes weken na 9 november 2001 kan door een belanghebbende bezwaar worden gemaakt tegen deze verklaring inzake een melding.

Het bezwaarschrift zendt u aan:
Burgemeester en wethouders van Eemnes,
p/a afdeling Milieu van het Gewest Eemland,
postbus 4000,
3800 EA Amersfoort.

Als u bezwaar maakt, kunt u ook verzoeken om een voorlopige voorziening (bv. het schorsen van de verklaring). Het verzoek zendt u aan: Raad van State, Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Voor de behandeling van uw verzoek wordt door de secretaris van de Raad van State griffierecht geheven. Na indiening van uw verzoek ontvangt u hiervoor een rekening. Een verklaring wordt pas van kracht nadat op het verzoek is beslist.

Meldingen niet-vergunningsplichtige bedrijven

- 't Raboes, Besluit propaan in de bouw milieubeheer (nr: WM01.1003).
Melder: Schipper Bosch Exploitatie.


- Stadswijksingel 1, Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer
(nr: WM01.1007).
Melder: P.A.H. van Hofslot.


- Bramenberg 26, Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer
(nr: WM01.1009).
Melder: Foto Koch Nederland B.V.


- Goyergracht Zuid 41a, Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer (nr: WM01.1011).
Melder: H. Overeem.

Tijdens openingstijden kunt u alle hierboven genoemde stukken inzien bij afdeling Milieu van het Gewest Eemland (Hellestraat 24 te Amersfoort) en de balie van de sector VROM. Voor telefonische informatie kunt u bellen: 033 - 4695300.

Landinrichtingswet

De Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Eemland deelt mee, dat van 12 november tot en met 23 november 2001 (m.u.v. 16 november), in het Bureau van Uitvoering, Eemweg 29b te Baarn op werkdagen van 10.00-12.00 uur ter inzage zullen liggen

de ontwerp-plannen van Tijdelijk Gebruik 2002, genummerd 1 t/m 10 of gewaarmerkte afschriften daarvan als bedoeld in artikel 190, derde lid van de Landinrichtingswet.

In dit Plan zijn alle door de Landinrichtingscommissie vastgestelde gebruiksregelingen voor het jaar 2002 opgenomen. Tevens betreft het een gedeelte van de BBL-gronden die nodig zijn om gebruiksregelingen voor het jaar 2002 te realiseren.

Daarnaast zijn gronden opgenomen die aan betrokkenen zijn aangeboden ter compensatie van tijdelijke grondafstand in verband met de uitvoering van werken.
Grondeigenaren of pachters worden, indien hun gronden in het Plan zijn opgenomen, hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Tot en met 7 december 2001 kan iedere belanghebbende eventuele gebruiksgerechtigde bezwaren tegen de ontwerp-plannen van Tijdelijk Gebruik schriftelijk bij de Landinrichtingscommissie indienen.

Het adres luidt:
Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Eemland, postbus 20030,
3502 LA Utrecht.

20.00 uur:
20.30 uur:
Bezwaarschrift van de heer N.J. B. tegen de brief van burgemeester en wethouders van 4 april 2001, inzake een aanschrijving tot het verwijderen van kuilgrasbalen en een schuurtje van een perceel grond aan de Te Veenweg Noord, sectie A nr. 1999.

21.00 uur:
Bezwaarschrift van J. van IJken B.V. tegen de brief van burgemeester en wethouders van 8 juni 2001, inzake een aanschrijving tot het verwijderen van alle opslag van het terrein bij Meentweg 121, sectie A nrs. 29, 30 en 3469.
In het kader van de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan zal ter markering van een 30 km zone de laatste verkeersdrempel worden aangelegd.

Het gaat om de volgende verkeersdrempel:

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...