Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanpak verzuim om psychische redenen behoeft aandacht

Datum nieuwsfeit: 07-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

COMMISSIE DONNER

Tijdig aanpak verzuim psychische redenen

Persbericht Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid (Commissie Donner I)
7 november 2001
Aanpak verzuim om psychische redenen behoeft vooral tijdig aandacht en actie van werkgever en werknemer zelf.

Dit is de belangrijkste boodschap die in de leidraad, waarmee verzuim om psychische redenen voor werkgever en werknemer hanteerbaar wordt, staat verwoord. De leidraad is opgesteld door de Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid en is het eerste resultaat van het streven van de Commissie de analyse te vertalen in een praktisch hanteerbare vorm.

Het inzicht dat arbeidsongeschiktheid in welke vorm dan ook en psychische arbeidsongeschiktheid in het bijzonder voorkomen kan worden, heeft de laatste jaren veld gewonnen. Ook de analyse van de Commissie naar het huidig functioneren van het stelsel van ondernemingen, gezondheidszorg, arbodienstverlening en sociale zekerheid bij de aanpak van psychische problematiek leidde tot deze conclusie. Thans is een praktische richtsnoer, een leidraad, opgesteld voor de aanpak van verzuim dat mogelijk van psychische aard is. Deze leidraad is bedoeld voor de direct betrokkenen, werkgever en werknemer. Zij zijn verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Uitgangspunt is gedeelde verantwoordelijkheden en wederzijdse aanspraken van werkgever en werknemer. De centrale elementen van een doeltreffende aanpak zijn eenvoudig: contact houden, een adequate begeleiding of behandeling van klachten verzekeren en activering thuis, buitenshuis en op het werk. De leidraad richt zich op de aanpak van verzuim als het eenmaal is ontstaan. Ze schetst een aantal basisregels en een tijdpad en de functies en taken waar bij de aanpak van het verzuim aan gedacht moet worden. Het succes van de leidraad berust op de bereidheid van werkgever en werknemer om zich naar de leidraad te gaan gedragen. De leidraad sluit niet uit dat werkgevers en werknemers een andere, betere aanpak ontwikkelen.

Bij de leidraad hoort een implementatieplan waarin de stappen en maatregelen staan die nodig zijn om het gebruik van de leidraad te bevorderen. Een eerste stap in dat verband is dat dit implementatieplan wordt aanvaard door de verschillende organisaties van werkgevers en werknemers, professionele hulpverleners en de overheid. Met het oog daarop wordt een bijeenkomst van vertegenwoordigers van deze groeperingen voorzien in januari 2002. Met de vaststelling van de leidraad en het implementatieplan (januari 2002) wordt na de fase van analyse die in juni 2000 eindigde, een tweede fase in de werkzaamheden van de Commissie afgesloten. In een derde fase zal de Commissie zich richten op mogelijk concrete maatregelen om verzuim om redenen van psychische aard in bedrijven terug te dringen of te voorkomen.

Noot voor de redactie/

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie