Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief aan kamer over chromaathoudende verven op vliegbasis

Datum nieuwsfeit: 07-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten


---

Brieven aan de Kamer
---

Chromaathoudende verven

07-11-2001

Met mijn brief van 23 oktober 1998 (TK 1998-1999, 26 200 X nr. 5) heb ik u geïnformeerd over de problematiek van strontiumchromaat-houdende verf op de vliegbasis Twenthe. Ik zegde toe u in te lichten over:

- de resultaten van de inventarisatie van de metingen naar concentraties stofdeeltjes bij alle onderdelen van Defensie waar met chromaathoudende verf wordt gewerkt en van de consultaties hierover met andere F-16 gebruikers; - de maatregelen die zijn getroffen om de arbeidsomstandigheden op het vereiste peil te brengen op plaatsen waar de maximum aanvaarde concentratie (MAC) werd overschreden;

Deze brief gaat op beide punten in.

Het onderzoek Bij werkzaamheden met chromaathoudende verven, zoals het verven zelf en het bewerken van oude verflagen, bestaat het risico dat te hoge concentraties schadelijke stofdeeltjes vrijkomen. Dit type verf is in het verleden op grote schaal toegepast vanwege de goede roestwerende eigenschappen. In eerste instantie heeft Defensie onderzoek gedaan bij de eenheden waarvan bekend was dat zij chromaathoudende verven gebruiken of bewerken. Dit betrof een beperkt aantal eenheden. Bij de desbetreffende eenheden hebben gecertificeerde externe bedrijven onder andere de concentratie chromaatdeeltjes in de lucht gecontroleerd, waarbij ook metingen in de ademlucht van de werknemers zijn gedaan. Vanwege de brede toepassing van chromaathoudende verven is daarnaast het stof geanalyseerd in alle werkplaatsen waar regelmatig geverfde metalen worden bewerkt. Indien chromaten in het stof werden aangetroffen, zijn daarna luchtmonsters onderzocht.

Resultaten Op plaatsen waar het bekend was dat er met chromaathoudende verven werd gewerkt, waren eerder al extra beschermende maatregelen getroffen, bijvoorbeeld in de vorm van aanpassingen van de infrastructuur, afzuiging op apparatuur of persoonlijke beschermingsmiddelen. Uit de luchtmonsters bleken echter de getroffen voorzieningen niet in alle gevallen afdoende te zijn geweest.

Ook bij het breed opgezette onderzoek in de werkplaatsen waar regelmatig met geverfd materiaal wordt gewerkt, zijn op verschillende plaatsen chromaten in het stof gevonden. Omdat vóór het onderzoek niet bekend was dat op de bewuste locaties chromaathoudende verf werd bewerkt, waren daar nog geen bijzondere beschermingsmaatregelen getroffen.

Op plaatsen waar overschrijdingen van de MAC-waarden zijn vastgesteld, zijn de werkzaamheden direct stopgezet. Het personeel is vervolgens door deskundigen voorgelicht over de mogelijke risicos en gewezen op de mogelijkheid zich te laten registreren. Tot op heden hebben ongeveer 400 personen hiervan gebruikgemaakt. Pas nadat in overleg met de Arbo-diensten afdoende maatregelen waren getroffen, zijn de werkzaamheden hervat.

Alternatieve verfsoorten De beste manier om de risico´s van chromaathoudende verven te beperken, is ze niet meer te gebruiken. Defensie zal dergelijke verf dan ook uitsluitend nog gebruiken als er om technische redenen geen alternatief beschikbaar is, zoals bij vliegtuigen. Het aankoopbeleid van Defensie gaat uit van chromaatvrije materialen en potentiële leveranciers worden hiervan op de hoogte gesteld. Verder richt het beleid zich in overeenstemming met de Arbo-wet op de vervanging van chromaathoudende verf door minder schadelijke alternatieven. Sinds het begin van dit onderzoek heeft Defensie al diverse toepassingen van chromaathoudende verf gestaakt. Zo is de nieuwe verf voor de schepen van de Koninklijke marine inmiddels vrij van chromaten. Overigens kan (nog) niet worden gegarandeerd dat de schepen helemáál vrij zijn van chromaathoudende verven, omdat op onderdelen van wapensystemen nog chromaathoudende verven kunnen voorkomen die destijds door de leveranciers zijn aangebracht.

Ook de Koninklijke landmacht gebruikt geen chromaathoudende verf meer voor voertuigen en andere uitrusting. In verband met het vereiste certificaat van luchtwaardigheid moet het onderhoud van vliegtuigen worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Vervanging kan daarom slechts in samenwerking met de fabrikant geschieden. Inmiddels zijn al wel belangrijke reducties bereikt. Zo is bij de Koninklijke marine het gebruik van chromaathoudende verven voor de Orions met 90 procent gereduceerd. Dezelfde reductie is bereikt bij de Hercules-toestellen van de Koninklijke luchtmacht. Ook is een proef gaande met chromaatvrije verf op de wielen van de F-16. De totale uitbanning van chromaathoudende verven voor vliegtuigen is echter om bovengenoemde redenen nog niet op korte termijn te verwezenlijken.

De Koninklijke luchtmacht, de KLM en de Nederlandse Luchtvaartraad nemen thans deel aan een onderzoek naar alternatieve verfsoorten. Inmiddels hebben contacten met de vliegtuigindustrie en met andere landen die de F-16 in gebruik hebben, uitgewezen dat, hoewel de schadelijke effecten van chromaathoudende verven voor mens en milieu algemeen bekend zijn, alleen Nederland metterdaad zoekt naar alternatieve verven voor de huidige generatie vliegtuigen. Wel bestaat er internationaal belangstelling voor de resultaten van dit onderzoek. Bij nieuwe vliegtuigtypen is het streven overigens gericht op een onderhoudsconcept op basis van chromaatvrije verven.

Aanvullende maatregelen TNO heeft onderzoek verricht naar methoden waarbij door afzuiging het vrijkomende stof direct wordt afgevoerd. Hiermee is een aanzienlijke reductie van vrijkomende schadelijke stoffen bereikt en deze methode wordt inmiddels dan ook in de krijgsmacht gehanteerd. De Koninklijke luchtmacht en de KLM selecteren samen met TNO gereedschappen die de uitstoot van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk verhinderen of ze direct afzuigen. TNO verricht, in samenwerking met de Koninklijke luchtmacht en de Dienst Gebouwen Werken & Terreinen (DGW&T), onderzoek naar de ontwikkeling van een Model Spuitwerkplaats.

Op plaatsen waar toch met chromaathoudende verven wordt gewerkt, zorgt een combinatie van verschillende maatregelen voor een toereikend beschermingsniveau. Op plaatsen waar de vereiste aanpassingen nog niet zijn voltooid, is door middel van voorlichting of een hygiënisch protocol vastgesteld aan welke beschermende maatregelen medewerkers zich dienen te houden. Voorts worden in een aantal gevallen werkzaamheden met chromaathoudende verven (tijdelijk) geconcentreerd op locaties waar al structurele maatregelen zijn getroffen. Hierdoor wordt het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, dat voor het personeel veel ongemak oplevert, zoveel mogelijk beperkt.

Personeel dat met chromaathoudende materialen in contact kan komen, wordt voorgelicht over de mogelijke gevaren en oefent de veilig-heidsvoorschriften. Deze aspecten worden ook geïntegreerd in de initiële opleidingen en de vakopleidingen.

Ten slotte wordt onverminderd aandacht besteed aan de naleving van de overige eisen die zijn gesteld aan het werken met gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen, zoals de inventarisatie en de evaluatie van risico's, de registratie van stoffen en de persoonsregistratie van personeel dat aan gevaarlijke stoffen blootgesteld is geweest.

De maatregelen vergen veelal omvangrijke aanpassingen aan apparatuur en infrastructuur. Praktische en financiële overwegingen nopen dan ook tot het gefaseerd uitvoeren daarvan.

Samenvatting Uit het onderzoek is gebleken dat preventieve maatregelen van Defensie die beogen overschrijdingen van de MAC-waarden voor chromaathoudende verven te voorkómen, niet in alle gevallen afdoende zijn geweest. Op de plaatsen waar dit is geconstateerd, zijn direct aanvullende maatregelen genomen en zijn de werkzaamheden zo nodig gestaakt.

Defensie heeft inmiddels een groot aantal maatregelen getroffen die tot verbeteringen hebben geleid. Daarnaast zoekt Defensie samen met andere belanghebbende instanties naar alternatieve verftypen en manieren om de risico´s verder te beperken. De volledige uitbanning van chromaathoudende verven is echter pas op langere termijn mogelijk.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

Nieuws Ministerie van Defensie


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...