Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

MTC-kantoor in Andelst gesloten door bezetting burgers

Datum nieuwsfeit: 07-11-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht


Andelst, 7 november 2001

Persbericht
MTC-kantoor in Andelst gesloten

Vanochtend vanaf 9 uur hebben wij, enkele tientallen bezorgde burgers uit de regio Nijmegen het hoofdkantoor van het Multimodaal Transportcentrum (MTC) bezet. Het MTC-kantoor is gelegen op het bedrijvenpark De Schalm, Wanraay 4 te Andelst. Het MTC is recentelijk, door financiële problemen, uitgelekte onderzoeken en groeiend verzet, nog meer in opspraak geraakt. Wij vinden dat het maar eens genoeg moet zijn! Genoeg met de schijninspraak, genoeg met de toekomstige overlast en milieuvernietiging. En genoeg met dit soort Europese dwingelandij!

Wij eisen het onmiddelijk stoppen van de ontwikkeling van het MTC. Het MTC-kantoor dient gesloten te blijven zolang:
1) er geen èchte inspraak door omwonenden en andere betrokkenen heeft plaatsgevonden
2) er niet voldoende politiek draagvlak is in alle deelnemende gemeentes
3) er geen goed onderzoek is gedaan naar alternatieven voor het MTC
4) er geen duidelijkheid is over de feitelijke kosten en de financiering van het MTC
5) er twijfel bestaat over de economische haalbaarheid. Hierdoor zal blijken dat het gehele MTC-plan van tafel moet. Rond Nijmegen gèèn tweede Randstad! Onze perswoordvoerder is op dit moment bereikbaar via telefoon 024 323 81 62 en voor informatie over de situatie ter plekke kunt u met 06 231 85 855 bellen.

Het Multimodaal Transportcentrum (MTC) is een enorm bedrijventerrein voor de transportsector, wat gepland is in het open groene gebied tussen Oosterhout, Elst, Valburg en Slijk-Ewijk. Een grote containerhaven aan de Waal en verbindingen met de Betuwelijn en de A73 hangen nauw samen met het MTC. Totale kosten: meer dan 1400 miljoen gulden. Hieronder zetten we nog eens alle bezwaren tegen het MTC op een rijtje:

Milieuvernietiging
Door het MTC dreigt meer dan 500 hectare groen landschap volgebouwd te worden. Hiermee zou niet alleen de fietsroute over de Waaldijk verdwijnen, maar ook de natuurlijke uiterwaarden, boomgaarden en open velden. Dit is tot nu toe de leefomgeving van vele zeldzame dieren en vogels als de kwartelkoning en de kleine zwaan. Uit onderzoek van de Leidse universiteit naar de totstandkoming van de MTC-plannen blijkt dat er bij de milieu-effectrapportage te weinig democratische controle en te veel belangenverstrengeling heeft plaatsgevonden.

Overlast
Door het MTC dreigen tientallen monumentale boerderijen en woningen gesloopt te worden. Door het toegenomen transport van en naar het MTC neemt ook de luchtvervuiling en de kans op gevaarlijke ongelukken toe. Daarnaast zullen duizenden mensen niet meer rustig kunnen slapen. Uit de laatste onderzoekingen (van 23 augustus) blijkt dat naast Slijk-Ewijk ook Eimeren en delen van Reeth en Oosterhout meer dan de toegestane geluidshinder gaan ondervinden.

Ondemocratisch
Het MTC is bedacht door een klein groepje bestuurders en ondernemers, inclusief de gebruikelijke vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. Net als bij de Betuwelijn is er geen goede onderbouwing van de plannen. De inspraakmogelijkheden tot nu toe zijn niet meer dan een wassen neus, en over het nut en de noodzaak van het MTC heeft helemaal niemand haar mening mogen geven. Zoals de Overbetuwse wethouder Brouwer nog eens benadrukte op de 'inspraakavond' van 13 september in Oosterhout. Het Nijmeegse referendum zou de eerste kans voor de bevolking worden om echt haar mening te laten horen. Ondanks de ruim 2500 aanvragen, wist het zittende regentencollege half april op sluwe wijze haar eigen referendumverordening te negeren. Daarnaast werden negatieve zaken over de financieringsproblemen, gemeld in een haalbaarheidsonderzoek uit juni 1999, niet meegenomen in het ondernemersplan van het MTC. Gemeenteraadsleden werden hierdoor misleid.

Europees bevel
Het MTC past in het economische straatje van de Europese Unie, waarbij geldelijk en geprivatiseerd gewin alle ruimte krijgt en zaken als zorg, onderwijs en arbeidsrechten de ondergeschoven kindjes van de rekening zijn. Net als in het KAN lopen in Europa de politici aan de leiband van de grote ondernemers. De in Brussel bedachte plannen voor de infrastructuur, de zogeheten Transeuropean Networks (TEN's) zijn precies wat de European Round Table of industries (ERT) wil. Hierin zitten alle grote multinationals als Shell en Unilever. In onze regio is bijvoorbeeld de Betuwelijn zo'n TEN-project. Geen wonder dat er geen echte inspraak mogelijk is! Daarnaast is er al ruim anderhalf miljoen Europees belastinggeld (via de stichting Eurowerk) naar de voorstudies van het MTC gegaan.

Wij willen een schone, vrije wereld waarbij op een veilige en duurzame manier met het milieu wordt omgegaan en waarin mensen weer directe invloed hebben op hun eigen leefomgeving. Het MTC, voortkomend uit de 'oude wereld van Macht en Winst' past hier niet in! Wij zullen doorgaan met onze acties voor een leefbare wereld; in Nijmegen en in de Overbetuwe. Maar ook tijdens de komende Eurotop, half december in Brussel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie